Trwa wczytywanie danych

Nasza kultura pracy

https://media.kaufland.com/images/PPIM/AP_Content_150/pol/61/81/Asset_1726181.jpg
Zachęcamy Państwa do rozpoczęcia pracy w międzynarodowym przedsiębiorstwie handlowym, które dynamicznie się rozwija, osiągając coraz lepsze wyniki oraz zawsze stosuje zasady fair play. Na tych wartościach opiera swoje działanie nasza kadra zarządzająca. W ten sposób sprawiamy, że zmiany stają się możliwe i możemy osiągać nasze cele.

Wartości naszego przedsiębiorstwa

Nasze wartości jako fundament

Wartości naszego przedsiębiorstwa są wyznacznikiem naszego postępowania. Każdego dnia wpływają na nasze decyzje i kierują naszym działaniem..

Efektywność

Nasza efektywność to fundament stanowiący o naszym sukcesie. Wymaga działania, ukierunkowania na cel, odwagi i zaangażowania. Dotyczy to zarówno każdego pojedynczego pracownika, jak i całego zespołu.

Dynamika

Dynamika to siła, dzięki której ulepszamy to, co dobre i tworzymy nowe. Zakłada ona gotowość i zdolność do wprowadzania zmian oraz świadome przejmowanie odpowiedzialności. To stanowi o naszej skuteczności w działaniu.

Fair play

Fair play opiera się na wzajemnym szacunku i uznaniu. Jest istotnym filarem naszej współpracy opierającej się na zaufaniu. Poprzez uczciwość konsekwentnie osiągamy nasze cele.

Nasza kadra zarządzająca

Nasza kadra zarządzająca wobec naszych pracowników

Zbiór naszych zasad postępowania „Przybij piątkę“ opiera się na wartościach przez nas wyznawanych. Jest on zadaniem powierzonym kadrze zarządzającej i równocześnie zobowiązaniem wobec naszych pracowników. 

Kierowanie przedsiębiorstwem jest kluczowym zadaniem całej kadry zarządzającej. Nasza kadra zarządzająca jest częścią zespołu i za cel stawia sobie nasz wspólny sukces, niezależnie od działu czy zajmowanego stanowiska.

Jasna komunikacja & wytyczanie kierunków

Zagwarantuj przejrzystość!
Komunikacja w Kauflandzie jest taka, jak nasz model biznesowy – prosta i bezpośrednia. Mówimy w sposób zrozumiały, do konfliktów podchodzimy otwarcie, reagujemy na nie na bieżąco oraz rozwiązujemy je konstruktywnie. Rozmawiamy ze sobą jak partnerzy. Jako menedżerowie porządkujemy informacje i dane, zapewniając w ten sposób efektywność działania. Przekazujemy naszym pracownikom w przystępny sposób wszystkie istotne informacje potrzebne do terminowej realizacji ich zadań. Decyzje podejmujemy konsekwentnie i w sposób zrozumiały. W razie konieczności wyjaśniamy podstawy podjętych decyzji i zapewniamy przejrzystość sytuacji. Szanujemy pracowników, którzy mają odwagę zadawać pytania również wtedy, gdy są one krytyczne. Chętnie na nie odpowiadamy, dbając o uzasadnienie kierunku naszego myślenia.

Rozwój pracowników & wykorzystywanie ich potencjału

Twórz perspektywy!
Efektywność naszych pracowników to czynnik decydujący o sukcesie przedsiębiorstwa. Z tego względu elementarnym zadaniem każdego menedżera jest rozwijanie potencjału pracowników w jak najlepszy sposób. Mocne strony naszych współpracowników i ich rozwój w całym przedsiębiorstwie są miernikiem, według którego oceniamy sami siebie. Wspieramy naszych pracowników i umożliwiamy im rozwój poprzez realizację zadań. Jednocześnie konsekwentnie wymagamy zaangażowania w codzienne obowiązki. Wiemy, jak wielkie znaczenie dla naszych pracowników ma wyrażanie uznania dla nich.Tworzymy otoczenie, w którym doceniane są wyniki oraz zaangażowanie, a pracownicysą zmotywowani do wykonywania swojej pracy na najwyższym poziomie. Nasi pracownicy mają prawo wiedzieć, w jakim miejscu się znajdują. Dlatego też na bieżąco udzielamy im konstruktywnego i pełnego szacunku feedbacku. Nie tylko udzielamy informacji zwrotnej. Również oczekujemy od naszych pracowników uwag dotyczących współpracy z nami, ponieważ wiemy, że dobre zarządzanie pracownikami wymaga również refleksji na temat własnego zachowania.

Efektywność & Dynamiczne działanie

Zmieniaj na lepsze!
Nie przestajemy stawać się coraz lepsi. Dlatego stale weryfikujemy to, czym dysponujemy i wprowadzamy konieczne zmiany. Wprowadzamy dynamikę, która – ukierunkowana na cel – sprawia, że dobre staje się lepsze. To, co aktualnie stanowi dla nas najlepsze rozwiązanie, pozostawiamy bez zmian. Nasz model biznesowy wymaga prostych i sprawnych rozwiązań. Jako kadra menedżerska dbamy o to, aby odpowiednio kształtować codzienne procesy. Przestrzegamy zdefiniowanych ustaleń. Tylko w ten sposób we wszystkich krajach możemy zapewnić stale utrzymujący się wysoki standard, równocześnie elastycznie dopasowując się do lokalnych warunków. To my odpowiadamy za nasze zespoły i sami czujemy się ich częścią. Poza tym ponosimy odpowiedzialność za współpracę między zespołami. We wszystkim, co robimy, stawiamy sobie za cel sukces całego przedsiębiorstwa.

Postępowanie fair & Budowanie zaufania

Buduj zaufanie!
Jako kadra menedżerska firmy Kaufland każdego traktujemy z szacunkiem oraz bez uprzedzeń. Szanujemy osobowość naszych pracowników i ich umiejętności. Szacunku wobec innych oczekujemy również od naszych ludzi. Jesteśmy przekonani, że nasi pracownicy są w stanie poradzić sobie z odpowiedzialnością, jaka na nich spoczywa. Kontrola to dla nas aktywna forma wsparcia, a nie wyraz nieufności. Ugruntowuje ona nasz model biznesowy oraz pomaga nam stawać się lepszymi. Budujemy kulturę, w której pracownik ma odwagę iść również nową drogą. Błędy postrzegamy jako szansę na naukę i rozwój. Jako kadra menedżerska zawsze traktujemy naszych pracowników po partnersku. My sami jesteśmy przewidywalni oraz wiarygodni. Dotrzymujemy danego słowa. Konsekwentnie trzymamy się ustaleń. Postępując fair, budujemy zaufanie. Tym samym tworzymy atmosferę pracy, w której każda osoba w zespole daje z siebie to, co najlepsze.

Odpowiedzialne działanie & Bycie wzorem

Bądź wzorem do naśladowania!
Jako kadra menedżerska jesteśmy przedsiębiorczy. Myślimy i działamy mając świadomość swojej odpowiedzialności, a decyzje podejmujemy tak, jakby była to nasza własna firma. Odpowiedzialnie wykorzystujemy posiadane zasoby. Z pasją podchodzimy do naszej pracy, naszych zadań i naszego zespołu. Delegujemy odpowiedzialność. Tym samym tworzymy przestrzeń do działania dla naszych pracowników i równocześnie wyznaczamy wyraźne granice podejmowania samodzielnych decyzji. Pełniąc funkcję menedżerów, kreujemy rzeczywistość. Dlatego stale swoją postawą dajemy dobry przykład. Na pierwszy plan zawsze wysuwa się wynik pracy zespołu. Działamy pewnie, jednak nie autorytarnie. Jesteśmy wzorem do naśladowania.

Podstawowe zasady postępowania w firmie

Zasady naszej codziennej pracy

Podstawę naszej codziennej pracy, jak i współpracy stanowią zasady naszego przedsiębiorstwa:

 • Nasze działanie podporządkowane jest zadowoleniu klientów.
 • O naszym pozycji na rynku decydują konkurencyjne ceny i odpowiednia jakość usług.
 • Wciąż rozwijamy się poprzez ekspansję oraz doskonalenie naszych marketów.
 • Jako rozbudowane przedsiębiorstwo z siecią marketów pracujemy według określonego systemu.
 • Gwarancją naszego sukcesu są szybko podejmowane decyzje o przejrzyste procesy ich realizacji.
 • Postępujemy zgodnie z obowiązującym prawem i wewnętrznymi wytycznymi.
 • Zawesze działamy odpowiedzialnie w zakresie ekonomii, spraw socjalnych i ekologii.
 • Fair play jest zasadą obowiązującą wobec każdego pracownika.
 • Wzajemnie się szanujemy i wspieramy.
 • Realizujemy nasze założenia w atmosferze wzajemnego zaufania.
 • Klimat naszej codziennej pracy kształtują: pochwały, uznanie i umiejętność poddania się krytyce.
 • Otaczamy się „mocnymi“ pracownikami – zastępstwo w każdym dziale jest zapewnione..