Trwa wczytywanie danych

Immo-Log Retail

Kontakt

IMMO-LOG-RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
al. Armii Krajowej 47, 50-541 Wrocław
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000118700
REGON: 015158318, NIP: 5252242455

Zarząd

Gunnar Günther - Członek Zarządu

Ewelina Dominika Jarosińska - Członek Zarządu

Marcin Łojewski - Członek Zarządu