Trwa wczytywanie danych

Znak certyfikujący TÜV Rheinland

Dbanie o bezpieczeństwo zakupów jest dla nas kwestią priorytetową – szczególnie teraz, w dobie zagrożenia koronawirusem. W Kauflandzie sięgamy po sprawdzone rozwiązania, które umożliwiają przestrzeganie wysokich standardów bezpieczeństwa i poddajemy je kontroli z pomocą niezależnej, akredytowanej jednostki certyfikującej TÜV Rheinland. 

Kontrola obejmuje całą sieć Kaufland – markety, centra dystrybucyjne i centralę firmy we Wrocławiu. Przedstawiciele TÜV Rheinland sprawdzają:

 

- higienę i czystość z uwzględnieniem dezynfekcji koszyków i wózków oraz dostępności rękawiczek i woreczków foliowych oraz stacji do dezynfekcji dłoni;

- bezpieczeństwo i higienę pracy w szczególności pod kątem minimalizowania zagrożenia koronawirusem, tj. wyposażenie stanowisk pracy w przegrody i stosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej w postaci maseczek czy przyłbic;

- ochronę przeciwpożarową i pierwszą pomoc w kontekście obowiązujących procedur, przeszkolenia pracowników i wyposażenia technicznego marketów, centrów dystrybucyjnych i centrali firmy;

- dbałość o wewnętrzną kontrolę jakości oferowanych artykułów spożywczych i produktów codziennego użytku.


Kontrola została zakończona w grudniu 2020. Kontrolerzy przez blisko miesiąc weryfikowali przestrzeganie standardów higienicznych i zasad bezpieczeństwa w 225 marketach, 3 centrach dystrybucyjnych oraz centrali.

​Każdy sprawdzony obiekt otrzymał znak TÜV Rheinland potwierdzający, że spełnia rygorystyczne normy w zakresie bezpieczeństwa, czystości i higieny.