Trwa wczytywanie danych

Znak certyfikujący TÜV Rheinland

Dbanie o bezpieczeństwo zakupów jest dla nas kwestią priorytetową – szczególnie teraz, w dobie zagrożenia koronawirusem.

W Kauflandzie sięgamy po sprawdzone rozwiązania, które umożliwiają przestrzeganie wysokich standardów higienicznych i zasad bezpieczeństwa. W 225 marketach, 3 centrach dystrybucyjnych oraz centrali we Wrocławiu poddaliśmy je kontroli  z pomocą niezależnej, akredytowanej jednostki certyfikującej TÜV Rheinland. 

Po przeprowadzonej przez kontrolerów weryfikacji (zakończonej w grudniu 2020) każdy sprawdzony obiekt otrzymał znak TÜV Rheinland potwierdzający, że spełnia rygorystyczne normy w zakresie bezpieczeństwa, czystości i higieny.


- higienę i czystość z uwzględnieniem dezynfekcji koszyków i wózków oraz dostępności rękawiczek i woreczków foliowych oraz stacji do dezynfekcji dłoni;

- bezpieczeństwo i higienę pracy w szczególności pod kątem minimalizowania zagrożenia koronawirusem, tj. wyposażenie stanowisk pracy w przegrody i stosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej w postaci maseczek

- ochronę przeciwpożarową i pierwszą pomoc w kontekście obowiązujących procedur, przeszkolenia pracowników i wyposażenia technicznego marketów, centrów dystrybucyjnych i centrali firmy;

- dbałość o wewnętrzną kontrolę jakości oferowanych artykułów spożywczych i produktów codziennego użytku.