Trwa wczytywanie danych

Nasze działania na rzecz ochrony klimatu

My nie tylko mówimy o ochronie klimatu, lecz także przyczyniamy się do tego w istotny sposób poprzez podejmowanie konkretnych działań we wszystkich obszarach naszego przedsiębiorstwa. Nasze działania mają bardzo szerokie spektrum - od stosowania techniki opierającej się na efektywnym wykorzystaniu energii oraz proekologicznego projektowania nowych obiektów, przez przyjazne dla klimatu procesy logistyczne, po ograniczanie powstawania odpadów.

Cele klimatyczne

Würfel mit Ziffern wird von 2 auf 1,5 umgedreht, daneben ein Würfel mit °C

Zmiana klimatu stanowi zagrożenie dla naszej egzystencji. Najwyższy czas na działanie na wszystkich płaszczyznach społecznych. Grupa Schwarz, której czścią jesteśmy, już od lat angażuje się w ochronę klimatu, podejmując różnorodne działania. Teraz robimy zdecydowany krok i wyznaczamy sobie ambitne, naukowe cele klimatyczne – tzw. Science Based Targets..

W sierpniu 2020 roku grupa Schwarz, reprezentując wszystkie przedsiębiorstwa do niej należące, złożyła stosowną deklarację o przystąpieniu do Science Based Target Initiative. W nadchodzących miesiącach określimy konkretne cele i działania, dzięki którym będzie możliwe uniknięcie, zredukowanie i kompensowanie emisji CO2 w zakresie eksploatacji oraz łańcuchów dostaw. Jako przedsiębiorstwo chcemy się w sposób wymierny przyczynić do osiągnięcia celu ogłoszonego w porozumieniu paryskim, które zakłada obniżenie globalnego ocieplenia o ponad 2°C. 

Również Ty, robiąc zakupy, możesz się przyczynić do ochrony środowiska: zdecyduj się na jeden spośród ponad 4 000 produktów oferowanych w naszym regionalnym asortymencie. W ten sposób pokażesz, że wspierasz nie tylko naszych regionalnych dostawców, lecz również stawiasz na niższą emisję CO2 poprzez krótkie drogi transportu prowadzące do Twojego sklepu. 


Logistyka i mobilność

Zielona infrastruktura i procesy

Efektywne wykorzystywanie zasobów, redukcja naszego śladu ekologicznego oraz dalszy rozwój działań proekologicznych – to cele, które od lat deklarujemy, również w obszarze logistyki.

Ekologiczna stacja ładowania pojazdów elektrycznych

Ökostromtankstelle bei Kaufland

W rosnącej liczbie lokalizacji Kaufland oferujemy naszym klientom możliwość wygodnego i bezpłatnego ładowania pojazdów elektrycznych energią  ekologiczną podczas robienia zakupów. W naszych stacjach szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych dostępne są trzy powszechnie używane rodzaje wtyczek (typ 2/AC 43 kW; CCS/DC 50 kW oraz CHAdeMO/DC 50 kW). W przypadku mocy ładowania wynoszącej 50 kW w przeciągu 45 minut pojazd elektryczny może zostać naładowany nawet w 80%. 

Dzięki naszej ofercie stacji ładowania pojazdów elektrycznych jesteśmy pionierem w branży. We wszystkich stacjach wykorzystywana jest energia ekologiczna oznaczona symbolem „Zielony prąd“. Oznacza to, że energia  w 100 procentach została wyprodukowana z odnawialnych źródeł energii.

Aktywnie angażujemy się w rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów odpowiadającej potrzebom klientów oraz przyjaznej dla środowiska . Naszym celem jest wniesienie istotnego wkładu w zapewnienie powszechnej dostępności tej nowoczesnej i przyjaznej dla środowiska technologii. 

Maksymalne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej w samochodach ciężarowych

Podczas kompletowania naszych produktów zwracamy uwagę na to, aby były one dobierane w grupy, tak aby  zwiększyć pojemność palet. Proces systemowy monitoruje dopuszczalną masę ładunku, objętość i wykorzystanie masy.


Budowa i wyposażenie

Skuteczne zarządzanie energią

Zarządzając energią, dążymy do wspierania świadomego użytkowania energii przez naszych pracowników, do zwiększania racjonalnego wykorzystania energii nieruchomości i do możliwie zrównoważonego prowadzenia naszych sklepów. Dzięki nadrzędnemu oprogramowaniu systemu zarządzania energią mamy możliwość nadzorowania wszystkich sklepów, centrów logistycznych, budynków administracyjnych i zakładu mięsnego w Czechach pod kątem przepływów energii. Poza tym możemy identyfikować możliwości zaoszczędzenia energii oraz kontynuować już funkcjonujące, sprawdzone rozwiązania w tym zakresie.

Osoba z długopisem w ręce odczytuje diagram

Certyfikat ISO 50001

Stale pracujemy nad poprawą naszej efektywności energetycznej. W tym celu system zarządzania energią w sklepach, centrach logistycznych oraz budynkach administracyjnych we wszystkich naszych spółkach krajowych został poddany certyfikacji wg normy ISO 50001.

Aby zidentyfikować możliwość redukcji, zbieramy, nadzorujemy i weryfikujemy dane dotyczące zużycia energii w naszych lokalizacjach i na tej podstawie planujemy redukcję na kolejne lata. Oprócz tego dzięki zarządzaniu energią lokalizujemy niepotrzebne zużycie energii i staramy się je likwidować.

Podświetlony napis Kaufland na parkingu dla klientów

Zmniejszenie zużycia energi za pomocą LED

Naszym celem jest zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, dlatego w naszych sklepach stosujemy m.in. oświetlenie LED, dzięki czemu zmniejszamy zużycie energii, a także technologię odzysku ciepła odpadowego, które pozwala na redukcję emisji dwutlenku węgla.

Modernizujemy oświetlenie w naszych obiektach. Tradycyjne świetlówki zastępujemy energooszczędnym oświetleniem LED. W 2019 r. zmiany tej dokonaliśmy w części Centrum Dystrybucyjnego w Woli Krzysztoporskiej, w naszych sklepach, a w części z nich także w meblach chłodniczych. Łącznie dzięki przeprowadzeniu poszczególnych działań zaoszczędziliśmy 770 MWh30.

Butelkomaty

Butelkomaty

W ponad 60 naszych sklepach dostępne są butelkomaty, dzięki którym nasi klienci mogą oddać butelki oraz skrzynki. W pozostałych marketach

opakowania zwrotne przyjmowane są przez pracownika punktu informacyjnego. W zamian za zwrócone butelki klienci otrzymują bon

o wartości nominalnej odpowiadającej kwocie kaucji, który mogą zrealizować podczas zakupów w naszych sklepach. W 2019 r. klienci zwrócili blisko 20 mln szklanych butelek, co stanowiło 90% sprzedanych przez nas butelek. Klienci mają również możliwość

oddania skrzynek zwrotnych – w ubiegłym roku zwrócono ich blisko 150 tys., co stanowiło 97% wszystkich sprzedanych przez nas skrzynek.Bilans klimatyczny

Stała redukcja emisji CO₂

Poprzez działania wskazane na tej stronie w coraz większym stopniu przyczyniamy się do redukcji emisji gazów cieplarnianych powstających w ramach naszej działalności gospodarczej. Już od 2015 roku w corocznym raporcie dotyczącym bilansu klimatycznego dokumentujemy stopniową redukcję emisji CO₂ i przedstawiamy nasze postępy.

Szczegółowe informacje znajdziesz w naszych raportach dotyczących bilansu klimatycznego za lata 2017 oraz 2018/2019.

Raport bilansu  klimatycznego 2018/2019

Übersetzung 3405 (0.4 MB)

Zróbmy to razem

To również może Cię zainteresować

Bioróżno-
rodność

Różnorodność biologiczna na całym świecie drastycznie się zmniejsza. Jako sieć handlowa uważamy, że wzięcie odpowiedzialności za ochronę przyrody i bioróżnorodności jest naszym obowiązkiem.

Łańcuch
dostaw

Jako przedsiębiorstwo działające w sektorze handlu detalicznego jesteśmy odpowiedzialni za produkty, które oferujemy: za ich pochodzenie i surowce, z których zostały wytworzone. Dlatego uważnie przyglądamy się surowcom pochodzącym z innych krajów, opowiadając się za odpowiedzialnymi i przyjaznymi dla środowiska warunkami produkcji w tych miejscach.

Plastik

Do 2025 roku chcemy zmniejszyć zużycie tworzyw sztucznych o co najmniej 20 procent we wszystkich krajach, w których działa nasza firma. Zaplanowaliśmy również szereg działań w ramach strategii REset Plastic mającej na celu zwalczanie tworzyw sztucznych.