Trwa wczytywanie danych

Kaufland zachęca do przekazywania 1% podatku na rzecz SOS Wioski Dziecięce

Wrocław, 6 kwietnia 2017 roku

Trwa kampania zachęcająca do przekazywania 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce. Kaufland, jako partner strategiczny Stowarzyszenia, aktywnie wspiera jego wszystkie inicjatywy i akcje organizowane dla osieroconych i opuszczonych dzieci.

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce opiekuje się opuszczonymi i osieroconymi dziećmi, których są w Polsce tysiące. W SOS Wioskach Dziecięcych mogą znaleźć nowy dom i zastępczą rodzinę SOS. Obecnie pomoc Stowarzyszenia trafia do ponad 1420 dzieci w całej Polsce. Pozyskane środki z 1% podatku przeznaczone zostaną na zapewnienie opieki opuszczonym dzieciom oraz na sfinansowanie specjalnych potrzeb medycznych i edukacyjnych. Akcja potrwa do końca kwietnia 2017 r.

Kaufland zamieści informacje na temat możliwości przekazywania 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia w swojej gazecie, która trafia do ponad 5 milionów klientów tygodniowo w całej Polsce. Dodatkowo informacje na ten temat są także przekazywane pracownikom firmy w ramach komunikacji wewnętrznej.

Kaufland jest partnerem strategicznym Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce od 2015 roku. Firma wspiera Stowarzyszenie na kilka różnych sposobów. W minionym roku Kaufland przekazał dotację w wysokości 250 tys. zł. Firma pomaga także przekazując dary rzeczowe, oprócz produktów spożywczych były to także sprzęt sportowy i zabawki, które stanowiły nagrody w konkursach. Kaufland udostępnił bezpłatne powierzchnie reklamowe, dzięki którym informacje o działaniach Stowarzyszenia i możliwościach wsparcia dotarły do większej liczby potencjalnych darczyńców. Dzięki temu Stowarzyszenie może sprawniej organizować ważne dla dzieci wydarzenia, takie jak: Dzień Dziecka, Bieg Po Uśmiech czy Turniej Piłkarski. Kaufland pomaga także w organizacji akcji społecznych, np. Szukamy Mamy, czy w akcjach ekologicznych, np. zbieranie starych telefonów do recyklingu. Dodatkowo w ponad 200 marketach Kaufland zamontował skarbonki, w których są zbierane datki na edukację 1426 podopiecznych Stowarzyszenia oraz organizację świąt.

Dane kontaktowe

Karina Galli, Justyna Kalinowska
38 Content Communication