Trwa wczytywanie danych

Z dbałością o każdy szczegół – pracownicy i klienci zawsze na pierwszym miejscu

Wrocław, 15 listopada 2019 r.

Bezpieczeństwo klientów i pracowników jest najważniejszą wartością sieci Kaufland. Na jego zapewnienie wpływ ma wiele czynników takich jak chociażby wyposażenia i infrastruktura sklepu, odpowiednie procedury działania, jak również przeszkolony personel. Każdy z tych elementów jest traktowany z równą troską oraz podlega w sieci Kaufland ścisłym kontrolom i jeśli to możliwe także procedurze certyfikacji, zapewniając najwyższy standard.

Paragon – mała rzecz, duże znaczenie

W ostatnim czasie opublikowane zostały badania wskazujące na potencjalnie szkodliwy wpływ bisfenolu A, wykorzystywanego do produkcji tworzyw sztucznych, w tym stosowanego czasami w paragonach - ale nie w sieci Kaufland. Papier do drukowania paragonów we wszystkich marketach Kauflandu jest bezpieczny dla zdrowia użytkowników i posiada świadczące o tym niezbędne certyfikaty, wydane przez Francuski Narodowy Instytut Środowiska Przemysłowego i Zagrożeń. Nie zawiera on związków fenoli, w tym wspomnianego bisfenolu.

Co więcej, certyfikat potwierdza, że papier wykorzystywany w Kauflandzie na paragony kasowe dopuszczony jest także do stosowania w bankach, a nawet jako papier do różnorakiej dokumentacji medycznej, w tym do wydruków z urządzeń diagnostycznych. Dodatkową jego zaletą jest jego trwałość oraz fakt, że wydruk nie blaknie szybko. Jest on stosowany w sieci już od wielu lat.

Dodatkowo, mając na uwadze także dbałość o środowisko poprzez ograniczenie produkcji odpadów, sieć Kaufland zredukowała ilość drukowanych paragonów jak również wyeliminowała z nich zbędne informacje umożliwiając skrócenie potrzebnych wydruków. Większość jest przeznaczona jedynie dla klienta rezygnując z papierowej kopii pozostawionej pracownikowi. Takie zabiegi pozwalają na ogromną oszczędność papieru w skali każdego roku i jest to kolejny krok przybliżający sieć do gospodarki obiegu zamkniętego.

Komfort, a bezpieczeństwo

Komfort podczas zakupów naszym klientom zapewnią szerokie, bezkolizyjne alejki i niskie regały ułatwiające zdjęcie towaru z półki. Z drugiej zaś strony stanowi to także znaczne ułatwienie dla pracowników sieci, chociażby podczas przewożenia i układania towarów w sklepie. W tym roku wszystkie markety sieci w Polsce zostały wyposażone w nowoczesne, elektryczne wózki paletowe, które zastąpiły ręczne wózki używane do pracy z ciężkimi ładunkami. Nowe wózki w istotny sposób ograniczą ręczne prace transportowe, poprawiając tym samym bezpieczeństwo i ergonomię pracy we wszystkich marketach. Całe wyposażenie sklepu, urządzenia i materiały, z którym styczność mają nasi klienci oraz pracownicy podlegają niezbędnym kontrolom i spełniają właściwe dla nich normy określone prawnie lub stosownymi regulacjami.

Szkolenia

System szkoleń w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa w firmie jest bardzo rozbudowany. Poza szkoleniami obowiązkowymi wynikającymi z przepisów, takimi jak m.in. instruktaż ogólny BHP, czy szkolenie okresowe BHP, regularnie organizowane są szkolenia wewnętrzne dotyczące zasad postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych. Przy okazji kwartalnych audytów bezpieczeństwa, prowadzone są także ćwiczenia praktyczne, sprawdzające tym samym reakcję i stan aktualnej wiedzy pracowników. Powyższe szkolenia i ćwiczenia praktyczne obejmują wszystkie obiekty Kaufland w Polsce, zapewniając, że nasi pracownicy mogą czuć się pewnie w każdej sytuacji.

Dane kontaktowe

Karina Galli, Justyna Kalinowska
38 Content Communication