Trwa wczytywanie danych

Kaufland podejmuje dodatkowe środki ostrożności

Wrocław, 6 marca 2020 r.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie klientów w związku ze stałym rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa na świecie sieć Kaufland podjęła dodatkowe środki ostrożności. Wprowadzone rozwiązania i procedury opracowane zostały w oparciu o zalecenia i wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia oraz Głównego Inspektora i mają charakter prewencyjny. Sieć na bieżąco monitoruje sytuację.

Sieć Kaufland na bieżąco monitoruje sytuację związaną z potencjalnym rozwojem epidemii koronawirusa w Polsce. Przygotowane zostały szczegółowe procedury, które zostaną wdrożone niezwłocznie w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek niepokojącego sygnału. Sieć podjęła działania prewencyjne, które mają zapobiec ewentualnemu rozprzestrzenianiu się choroby.

Pracownicy wszystkich sklepów zostali poinformowani jak powinni postępować na wypadek wystąpienia różnych scenariuszy oraz na bieżąco otrzymują informacje o aktualnej sytuacji. W sklepach zintensyfikowano dodatkowo regularne działania dotyczące czystości i dezynfekcji. Poza tym tymczasowo zawieszono możliwość sprzedaży produktów garmażeryjnych do pojemników własnych klientów, a także wstrzymano wszelkie degustacje promocyjne.

Co więcej, już od długiego czasu w większości sklepów Kaufland dla klientów dostępne są specjalne stacje do odkażania i dezynfekcji a docelowo w najbliższym czasie stacje będą dostępne we wszystkich marketach. Sieć zachęca także do korzystania z płatności zbliżeniowych zgodnie z zaleceniami WHO.

Jednocześnie sieć apeluje o zachowanie spokoju.
- Naszą nadrzędną wartością jest ochrona pracowników oraz klientów. Z tego względu prewencyjnie wprowadziliśmy możliwe rozwiązania służące ich bezpieczeństwu. Na bieżąco monitorujemy sytuację i gdy zajdzie taka konieczność, podejmiemy kolejne działania w ścisłej współpracy z władzami krajowymi i regionalnymi – zapewnia Maja Szewczyk z Działu Komunikacji Korporacyjnej.

Dane kontaktowe

Karina Galli, Justyna Kalinowska
38 Content Communication