Trwa wczytywanie danych

Kaufland przystąpił do inicjatywy United Nations Global Compact na rzecz odpowiedzialnego biznesu

Wrocław, 28 maja 2020 r.

Kaufland Stiftung podpisał międzynarodowe porozumienie United Nations Global Compact (UNGC) i  tym samym zadeklarował przestrzeganie dziesięciu zasad zrównoważonego rozwoju w dziedzinie praw człowieka, standardów społecznych, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji we wszystkich ośmiu krajach, w których prowadzi swoją działalność.

Przystępując do inicjatywy Narodów Zjednoczonych, Kaufland deklaruje, że zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju ma dla firmy znaczenie strategiczne.

Godzenie interesów ekonomicznych, ekologicznych i społecznych jest fundamentalną zasadą naszego przedsiębiorstwa. Podpisanie najważniejszego i największego na świecie porozumienia na rzecz odpowiedzialnego biznesu dowodzi tego po raz kolejny – mówi Gunnar Günther, prezes zarządu Kaufland Polska.  

W trosce o pracowników
Działanie Kaufland w duchu zrównoważonego rozwoju znajduje odzwierciedlenie m.in. w kwestiach pracowniczych − np. w ponadprzeciętnym wynagrodzeniu, a także w wymaganiach sieci względem partnerów biznesowych. Sieć zobowiązuje ich do przestrzegania praw pracowniczych i praw człowieka oraz angażuje się na rzecz uczciwych i godziwych płac w globalnym łańcuchu dostaw, z czego korzystają zarówno producenci rolni na rynkach wschodzących, jak i  w krajach rozwijających się. Ponadto dzięki efektywnie zarządzanym obszarem compliance zdefiniowane są także jasne zasady postępowania pod względem prawnym i etycznym nie tylko dla partnerów biznesowych, ale także pracowników i menadżerów.

W duchu eko odpowiedzialności
Kaufland działa szczególnie aktywnie na rzecz ochrony środowiska i zasobów naturalnych. Sieć rozwija odpowiedzialny i przyjazny środowisku łańcuch wartości w sektorze handlu detalicznego, m.in. poprzez konsekwentne rozszerzanie asortymentu o zrównoważone produkty, które wyróżniają się wysokimi standardami produkcji potwierdzonymi przez uznane certyfikaty. Ważnym element ochrony środowiska i zasobów naturalnych jest ciągły rozwój działań Kauflandu związanych z ograniczeniem użycia plastiku. Wpisują się one w obejmująca całą Grupę Schwarz strategię REset Plastic, której celem jest redukcja zużycia tworzyw sztucznych o 20% do 2025 r. i sprawienie, aby 100% opakowań marek własnych w jak największym stopniu nadawało się do recyklingu.

Dzięki zaangażowaniu na rzecz zasad zrównoważonego rozwoju zdefiniowanych w inicjatywie UN Global Compact Kaufland wzmacnia również zaufanie rosnącej grupy klientów oraz potencjalnych partnerów – specjalistów i menedżerów wysokiego szczebla, którzy oczekują odpowiedzialnych praktyk biznesowych. W przyszłości Grupa Schwarz będzie informować w corocznym raporcie o postępach w realizacji zasad zrównoważonego i odpowiedzialnego biznesu.

Dane kontaktowe

Karina Galli, Justyna Kalinowska
38 Content Communication