Trwa wczytywanie danych

Kaufland członkiem Polskiej Koalicji ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego

Wrocław, 18 czerwca 2020 r.

Sieć Kaufland przystąpiła do Polskiej Koalicji ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego (PKZOP). Celem tej inicjatywy jest osiągnięcie w Polsce poziomu 100% zrównoważonego oleju palmowego najpóźniej do 2023 roku.

W ramach strategii społecznej odpowiedzialności biznesu pod hasłem „Zróbmy to razem” Kaufland dba o zrównoważony łańcuch dostaw oraz podejmuje szereg inicjatyw służących m.in. ochronie środowiska i zasobów naturalnych.

Przykładem tego są działania związane z wykorzystywaniem oleju palmowego. Z myślą o ochronie lasów deszczowych, których rozległe obszary są wycinane pod uprawy, sieć dostosowuje receptury marek własnych, zmniejszając udział oleju palmowego czy korzystając z oleju palmowego pochodzącego ze zrównoważonych upraw. Chcąc rozwinąć działania w tym obszarze, Kaufland dołączył do Polskiej Koalicji ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego.

Celem tej inicjatywy jest obniżenie poziomu zużycia niecertyfikowanego oleju palmowego na rzecz oleju palmowego pochodzącego ze zrównoważonej produkcji. Członkowie PKZOP zobowiązują się do optymalizacji łańcucha dostaw oraz jego transparentności, a także do wykorzystywania wyłącznie certyfikowanego oleju palmowego najpóźniej do 2023 roku.

Na świecie cały czas rośnie popyt na olej palmowy, co jest związane z rozwojem plantacji na terenie lasów deszczowych wycinanych pod uprawy − często nielegalnie. Lasy te charakteryzują się ogromną różnorodnością biologiczną. Jak wskazują eksperci, zastąpienie oleju palmowego innymi rodzajami olejów nie jest rozwiązaniem ze względu na brak wystarczającej powierzchni do ich uprawy. Kluczowe jest więc odpowiedzialne wykorzystywanie oleju palmowego.

Zrównoważone pozyskiwanie surowców wpisuje się w naszą strategię społecznej odpowiedzialności biznesu. Jako duża sieć handlowa czujemy się odpowiedzialni za ochronę przyrody i bioróżnorodności. Dołączenie do Koalicji to kolejny krok mający na celu promowanie odpowiedzialnych praktyk, a co za tym idzie budowanie świadomości na rynku i wśród konsumentów  – mówi Agnieszka Kotlińska, ekspert ds. CSR w Kaufland Polska.

Dane kontaktowe

Karina Galli, Justyna Kalinowska
38 Content Communication