Trwa wczytywanie danych

Kaufland dołączył do Partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju

Wrocław, 12 października 2020 r.

Kaufland przystąpił do Partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. Decyzję sieci ogłoszono 8 października br. podczas Krajowego Forum Interesariuszy Agendy 2030 organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Krajowe Forum Interesariuszy Agendy 2030 to platforma merytorycznej debaty, okazja do wymiany doświadczeń i nawiązywania współpracy między przedstawicielami biznesu, instytucji i organizacji działających w duchu zrównoważonego rozwoju.

Integralną częścią Forum jest Partnerstwo na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce – inicjatywa Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, do której należy już ponad 140 podmiotów. Do grona sygnatariuszy dołączyła właśnie sieć Kaufland. Deklarację przystąpienia do Partnerstwa podpisał w jej imieniu Marcin Łojewski, Członek Zarządu Kaufland Polska.

Jesteśmy świadomi globalnych wyzwań gospodarczych, społecznych i środowiskowych oraz ich złożoności w dzisiejszym świecie. Przystępując do inicjatywy Ministerstwa Rozwoju, potwierdzamy nasze zaangażowanie w działania na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, które wpisują się w strategię CSR naszej firmy. Wraz z innymi sygnatariuszami będziemy dążyć do wprowadzania pozytywnych zmian i wykreowania nowej rzeczywistości gospodarczej, opartej na zasadach transparentności – mówi Marcin Łojewski.

Społeczna odpowiedzialność biznesu leży u podstaw funkcjonowania sieci Kaufland i opiera się przede wszystkim na działaniach związanych ze zdrowym odżywianiem i zrównoważoną produkcją, zaangażowaniem lokalnym oraz ochroną środowiska. Firma wspiera odpowiedzialny łańcuch wartości wprowadzając do asortymentu, także pod markami Kaufland, produkty wytworzone w oparciu o wysokie standardy, z poszanowaniem środowiska naturalnego i dobrostanu zwierząt. Dba również o krótki łańcuch dostaw, rozwijając współpracę z producentami regionalnymi, dla których stworzyła platformę „Regionalny Kaufland”. Kaufland przeciwdziała także marnowaniu żywności, m.in. organizując w sklepach zbiórki produktów spożywczych dla potrzebujących czy zachęcając klientów do udziału w „Akcji Skarbonka”, która wspiera działalność Federacji Polskich Banków Żywności. Istotnym obszarem działań Kauflandu jest także ograniczenie zużycia  plastiku. W tym celu sieć wprowadziła m.in. woreczki wielokrotnego użytku na owoce i warzywa czy zmodyfikowała opakowania marek Kaufland, eliminując zbędne elementy z  tworzyw sztucznych lub zastępując je recyklatem.

Dane kontaktowe

Karina Galli, Justyna Kalinowska
38 Content Communication