Trwa wczytywanie danych

Kaufland zachęca do niemarnowania żywności w kampanii „To się nadaLje”

Wrocław, 20 października 2020 r.

Kaufland wystartował z kampanią „To się nadalJe”, w której zwraca uwagę na globalny problem, jakim jest marnowanie żywności. Inauguracja działań zbiegła się ze Światowym Dniem Żywności.

Wg szacunków co roku w Polsce marnuje się ok. 9 mln ton żywności, a do kosza trafiają choćby produkty spożywcze, które wciąż nadają się do jedzenia. By zwrócić uwagę na ten problem, Kaufland wystartował z kampanią „To się nadaLje”. Prowadząc działania w social mediach, a także wykorzystując nośniki informacyjne w sklepach, sieć zachęca klientów do świadomego obchodzenia się z żywnością.   

Jako odpowiedzialna sieć handlowa aktywnie przeciwdziałamy marnowaniu żywności i do tego samego zachęcamy także naszych klientów. W kampanii „To się nadaLje” pokazujemy, że kierując się w codziennym życiu paroma prostymi zasadami, możemy znacząco zmniejszyć skalę tego problemu. Wierzymy, że dzięki większej świadomości konsumentów do kosza przestaną trafiać produkty, które można spożyć czy wykorzystać w inny, użyteczny sposób −   mówi Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.

Sieć w swojej kampanii zwraca uwagę m.in. na to, że owoce i warzywa, których wygląd odbiega od kanonów piękna, wciąż mogą zostać wykorzystane, o czym ma przypominać hasło „Doceniaj, nie oceniaj”. Kaufland porusza także kwestię przedwczesnego wyrzucania produktów spożywczych. Jak wskazują dane Polskiej Federacji Banków Żywności, 42% Polaków przyznaje się do wyrzucania żywności, a 35% z nich robi to kilka razy w miesiącu. Ma to związek m.in. z brakiem świadomości na temat różnicy między datą przydatności do spożycia a datą ważności, na co Kaufland także zwraca uwagę swoim klientom.

Sieć stworzyła podstronę poświęconą kwestii niemarnowania żywności, gdzie można dowiedzieć się więcej o realizowanych inicjatywach, zapoznać się z poradami nt. przeciwdziałania marnowania żywności czy znaleźć przepisy kuchni zero waste.

Kampania „To się nadaLje” jest realizowana wraz z Caritas Polska, Federacją Polskich Banków Żywności oraz Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta – trzema organizacjami, którym Kaufland regularnie przekazuje nadwyżki żywności.

Sama sieć także  podejmuje liczne działania mające przeciwdziałać marnowaniu żywności. Istotną rolę odgrywa m.in. zautomatyzowany proces zamówień, który potrafi oszacować ilość produktów do potrzeb danego sklepu. Ponadto Kaufland analizuje i optymalizuje procesy logistyczne, m.in. stosując układ palet zapobiegający ich łamaniu się i uszkadzaniu produktów. Jednym z najczęściej wyrzucanych w Polsce produktów spożywczych jest pieczywo. By temu przeciwdziałać, w piekarniach sklepów Kaufland na krótko przed zamknięciem sklepów wypiekane są tylko produkty podstawowe i promocyjne. Sieć również regularnie szkoli swoich pracowników w zakresie przestrzegania standardów świeżości i higieny, co także zapobiega stratom żywności.

Dane kontaktowe

Karina Galli, Justyna Kalinowska
38 Content Communication