Trwa wczytywanie danych

Szczegółowa kontrola TÜV Rheinland w sieci Kaufland dobiegła końca. Każda placówka zdała egzamin w zakresie bezpieczeństwa, czystości i higieny

Wrocław, 16 grudnia 2020 r.

Kontrola niezależnej, akredytowanej jednostki certyfikującej TÜV Rheinland w placówkach Kaufland, której sieć poddała się dobrowolnie w trosce o klientów i pracowników, dobiegła końca. Kontrolerzy przez blisko miesiąc weryfikowali przestrzeganie standardów higienicznych i zasad bezpieczeństwa w 225 marketach, 3 centrach dystrybucyjnych oraz centrali firmy we Wrocławiu. Każdy sprawdzony obiekt otrzymał znak TÜV Rheinland potwierdzający, że sieć spełnia rygorystyczne normy w zakresie bezpieczeństwa, czystości i higieny.

Kontrolerzy sprawdzali między innymi, czy przy wejściu do sklepu umieszczono sprawną stację do dezynfekcji dłoni, czy klienci mają dostęp do rękawiczek lub worków foliowych, czy pracownicy korzystają ze środków ochrony indywidualnej, czy wózki zakupowe są regularnie czyszczone, a także czy stanowiska kasowe zostały oddzielone przegrodą. Na wydaną opinię wpływ miały również: wyposażenie techniczne i przeciwpożarowe, sprzęt niezbędny do udzielenia pierwszej pomocy, a nawet świeżość oferowanych artykułów spożywczych. Wszystkie placówki uzyskały znak TÜV Rheinland potwierdzający pozytywny wynik inspekcji.

Bezpieczeństwo podczas zakupów to czynnik, który stał się dla klientów szczególnie istotny. Aktualnie zwraca na niego uwagę o 58 proc. więcej Polaków niż przed wybuchem pandemii[1]. Kaufland od lat podejmuje szereg działań, aby sprostać oczekiwaniom konsumentów w tym zakresie. Wynik kontroli TÜV Rheinland, której poddaliśmy się dobrowolnie, jednoznacznie potwierdza, że normy w zakresie bezpieczeństwa, higieny i czystości są przez nas traktowane priorytetowomówi Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.

Kaufland dokłada wszelkich starań, aby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, a także zwiększyć poziom bezpieczeństwa pracowników oraz klientów. Sieć m.in. zapewnia swoim pracownikom środki ochrony osobistej, w tym środki dezynfekcyjne oraz maseczki, wyposażyła wszystkie swoje sklepy w stacje do dezynfekcji rąk oraz regularnie przypomina zarówno pracownikom, jak i klientom o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa.

 

[1] Nowa rzeczywistość: konsument w dobie COVID-19, KPMG, wrzesień 2020

Dane kontaktowe

Karina Galli, Justyna Kalinowska
38 Content Communication