Trwa wczytywanie danych

Idealny benefit pracowniczy? Taki, który odpowiada na aktualne potrzeby pracowników

Wrocław, 30 czerwca 2021 r.

Budowanie motywacji wśród pracowników w czasie pandemii było nie lada wyzwaniem szczególnie w przypadku osób, które ze względu na charakter wykonywanych obowiązków nie mogły skorzystać z pracy w trybie home office. W obliczu niestabilnej sytuacji finansowej w wielu gospodarstwach domowych, pożądane były przede wszystkim benefity wspierające domowy budżet pracowników. Wartość dodaną stanowiły także ponadstandardowe działania, które pomagały osobom zatrudnionym odnaleźć się w trudnej rzeczywistości. Taką drogę wybrała sieć Kaufland, która mimo niesprzyjającej sytuacji gospodarczej, przeznaczyła w 2020 roku 29 mln złotych na benefity, w tym ponad 13,3 mln na bony i dodatki motywacyjne.

Jedną z grup zawodowych, która nie może skorzystać z możliwości pracy zdalnej byli pracownicy handlu detalicznego. Dzięki ich odpowiedzialnej postawie i zaangażowaniu w pracę klienci mieli nieprzerwaną możliwość zrobienia zakupów. W okresie niestabilnej sytuacji społeczno-gospodarczej na znaczeniu zyskały płacowe formy motywowania zatrudnionych. Tym bardziej, że ze względu na sytuację pandemiczną dotychczasowe benefity takie jak karty Multisport czy wejściówki do kin i teatrów straciły na znaczeniu.

Idealny benefit wspiera domowy budżet

Sieć Kaufland od lat zleca niezależnej firmie badawczej nie tylko przegląd płac na rynku, ale także najbardziej pożądanych benefitów dla pracowników. Mając świadomość tego, jak duże znaczenie dla zatrudnionych, szczególnie w okresie pandemii, ma wsparcie finansowe, firma która w 2020 roku przeznaczyła ponad 900 mln złotych na wynagrodzenia, przeznaczyła również 13,3 mln zł na bony i dodatki do pensji.

Kilkanaście miesięcy pandemii wyraźnie przewartościowało podejście pracowników do benefitów. Ten wyjątkowo niestabilny okres sprawił, że zatrudnieni poszukiwali poczucia bezpieczeństwa we wszystkich możliwych obszarach, przede wszystkim w obszarze domowych finansów. Odpowiedzialni pracodawcy wsłuchują się w potrzeby pracowników i na bieżąco reagują na zmieniające się oczekiwania zatrudnionych, aby benefity odpowiadały na ich realne potrzeby, a przy tym motywowały do pracy i dawały poczucie bezpieczeństwa – mówi Małgorzata Ławnik, dyrektor Pionu Personalnego Kaufland Polska.

Miliony na dodatki i bony pracownicze

W ubiegłym roku tuż na początku wybuchu epidemii koronawirusa w Polsce sieć Kaufland w kwietniu wypłaciła pracownikom sprzedaży i logistyki zwiększoną premię motywacyjną, która po podwyżce dochodziła do kwoty 1000 zł brutto. Rok później pracownicy po raz kolejny mogli otrzymać jednorazowo wyższy dodatek motywacyjny w kwocie do 700 zł.

Na osoby zatrudnione w sieci Kaufland także w okresie przedświątecznym czekała dodatkowa niespodzianka. Przed Bożym Narodzeniem w ręce pracowników trafiły bony zwiększone o 200 zł, a przed Wielkanocą o 150 zł. W minionym roku wszyscy pracownicy otrzymali również bony o wartości 130 zł z tytułu rekompensaty za brak możliwości zorganizowania imprezy integracyjnej ze względu na panującą pandemię. Środki pochodziły z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Sieć, mimo trudnej sytuacji gospodarczej, utrzymała również zwyczaj corocznych podwyżek zarówno w 2020, jak i 2021 roku, przeznaczając na ten cel łącznie ok. 87 milionów złotych.

Nie tylko świadczenia materialne

Świadczenia finansowe to jednak niejedyne formy wsparcia, jakich mogą oczekiwać pracownicy.  Dużą rolę w budowaniu poczucia bezpieczeństwa wśród zatrudnionych odgrywają również niestandardowe działania, które pracodawcy podejmują w sytuacjach szczególnych.

Trwający od kilkunastu miesięcy stan pandemii pokazał, że w tym trudnym czasie pracownicy mają dodatkowe potrzeby, na które pracodawca powinien odpowiedzieć, otwierając się także na niestandardowe rozwiązania – tłumaczy Małgorzata Ławnik. – Tylko w ten sposób dajemy wyraźny sygnał, że osoby zatrudnione mogą liczyć na wsparcie ze strony swojej firmy w każdych okolicznościach.

W sieci Kaufland, gdzie benefity są mocno zakorzenione w kulturze organizacji, potrzeby te są dobrze rozpoznawane. Czas pandemii i związane z nią ograniczenia wiązały się z trudnymi emocjami i mogły być źródłem osobistych niepokojów, dlatego Kaufland w najtrudniejszym czasie uruchomił specjalną infolinię bezpłatnego wsparcia psychologicznego, z której anonimowo mogli skorzystać wszyscy pracownicy sieci. Przez cały okres pandemii dodatkowym wsparciem dla załogi są również eksperci ds. relacji pracowniczych – funkcjonujący już od wielu lat w firmie Kaufland, do których można się zwrócić z trudnymi sprawami wymagającymi pomocy lub interwencji.

Działaniem z zakresu wellbeingu, skierowanym do pracowników biurowych, były ponadto cykliczne webinary na temat m.in. ergonomii pracy zdalnej, radzenia sobie z emocjami, higieny snu czy odżywiania.

Kaufland w szczególny sposób wsparł również rodziców. W tym roku z powodu zmian w organizacji pracy szkół i przedszkoli ferie zimowe w całym kraju odbyły się w trybie skumulowanym w jednym czasie. Dla wielu rodziców stanowiło to nie lada wyzwanie organizacyjne, dlatego Kaufland wyszedł im naprzeciw, organizując kreatywne zajęcia online: „E-ferie z Panem Kleksem” oraz „Dzień Dziecka z Panem Kleksem” z udziałem profesjonalnych animatorów-edukatorów.

W okresie pandemii uruchomiliśmy dla naszych pracowników nowy benefit – kafeterię MyBenefit, która oferuje szereg różnorodnych wariantów rozrywki, możliwości zakupów czy aktywności sportowych. Indywidualne konto pracownika zasilane jest co miesiąc środkami, które pracownicy mogą wymienić na odpowiadające ich potrzebom benefity.

Sieć wspiera również powszechną kampanię dot. szczepień i dokłada starań, aby umożliwić wszystkim chętnym pracownikom bezproblemowe przyjęcie szczepionki. Kaufland zorganizował dla nich we współpracy z partnerem zewnętrznym punkty szczepień, a ponadto wszyscy zatrudnieni mogą skorzystać z płatnych godzin wolnych, jeśli zarejestrowane szczepienie przypada w czasie pracy.

Dane kontaktowe

Karina Galli, Justyna Kalinowska
38 Content Communication