Trwa wczytywanie danych

Compliance: sukces oparty na uczciwości

© © Kzenon – Fotolia.com #52121121

Kultura naszego przedsiębiorstwa charakteryzuje się pełną odpowiedzialnością oraz zaufaniem. Postępowanie zgodne z prawem oraz uczciwa konkurencja są nieodłącznymi elementami działalności naszej spółki oraz istotnym warunkiem zapewnienia naszemu przedsiębiorstwu długotrwałego sukcesu.

System Zarządzania Compliance

Naszym podstawowym celem jest zapobieganie ryzyku, które może narazić klientów i partnerów handlowych na utratę zaufania do nas. W tym celu utworzono System Zarządzania Compliance.

Instrumenty i środki w ramach Systemu Zarządzania Compliance mają na celu pomóc naszym pracownikom w sytuacjach wiążących się z ryzykiem prawnym.

Informacja o naruszeniach z zakresu Compliance

W celu uniknięcia ryzyka ważne jest możliwie szybkie wykrycie potencjalnego zagrożenia. Możemy to osiągnąć dzięki informacjom dotyczącym możliwych naruszeń, jak np. łapówkarstwo. W tym celu do Państwa dyspozycji jest Zewnętrzny Adwokat Zaufania, nasz wewnętrzny Compliance Manager oraz System Zgłoszeń Online. Gwarantujemy, że każde zgłoszenie traktowane jest jako poufne. Państwa dane będą przetwarzane i wykorzystywane z zachowaniem przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

Każda informacja o naruszeniu z zakresu Compliance analizowana jest zarówno z zachowaniem należytej staranności, jak i poufności. Ze stwierdzonych naruszeń będą wyciągane odpowiednie konsekwencje. Proszę mieć jednak na uwadze, że i nasz System Zgłoszeń Online, i Compliance Manager, i Zewnętrzny Adwokat Zaufania nie zostali ustanowieni w celu rozpatrywania skarg czy wyjaśniania Państwa ewentualnych zastrzeżeń dotyczących funkcjonowania firmy. Gdyby mieli Państwo dla nas jakiekolwiek sugestie lub chcieli wyrazić swoje niezadowolenie, czy też zadać pytanie dotyczące działania spółki, uprzejmie prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta.

Compliance Manager

Osoba kontaktowa

W przypadku chęci zgłoszenia naruszenia lub w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Compliance, mogą się Państwo zwrócić do naszego Compliance Managera:

Kaufland Polska Markety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.j. 
Pion Prawo & Compliance
al. Armii Krajowej 47
50-541 Wrocław

E-Mail: compliance@kaufland.pl

System Zgłoszeń online

Platforma komunikacyjna

Dzięki Systemowi Zgłoszeń Online mają Państwo możliwość zgłaszania naruszeń również drogą elektroniczną. Wszystkie w ten sposób nadesłane zgłoszenia będą opracowane przez naszego Compliance Managera.

Przejdź do Systemu Zgłoszeń Online

Jak funkcjonuje System Zgłoszeń Online?

Czym jest naruszenie z zakresu Compliance?

Z naruszeniem z zakresu Compliance mamy do czynienia wtedy, gdy przez naszych pracowników lub wobec naszych pracowników w kraju bądź za granicą, w związku z wykonywanymi przez nich czynnościami służbowymi, nastąpi naruszenie obowiązujących przepisów prawa, do których należą np.:

  • korupcja
  • naruszenia z zakresu nieuczciwej konkurencji
  • naruszenia z zakresu ochrony danych osobowych
  • naruszenia z zakresu rachunkowości, finansów itp.

Co kryje się pod pojęciem System Zgłoszeń Online?

System Zgłoszeń Online to platforma komunikacyjna służąca do zgłaszania naruszeń z zakresu Compliance. System sam przeprowadzi Państwa przez procedurę dokonania zgłoszenia.

Jakie zalety ma System Zgłoszeń Online?

Anonimowość

Jako osoba wysyłająca zgłoszenie mogą Państwo sami zadecydować, czy chcą Państwo pozostać anonimowi. Istnieje możliwość skonfigurowania skrzynki tak, że będzie możliwość otrzymywania informacji zwrotnych. Pozwala to pomimo anonimowości na wymianę informacji z osobami odpowiedzialnymi z naszego działu Compliance.

Ochrona danych osobowych

W celu ochrony Państwa danych osobowych przestrzeganie europejskich i krajowych przepisów prawa jest naszym najwyższym priorytetem.

Bezpieczeństwo danych

Tylko upoważniona osoba ma możliwość dostępu do otrzymywanych zgłoszeń. System Zgłoszeń Online jest regularnie poddawany testom penetracyjnym, a certyfikowane metody szyfrowania chronią dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

Międzynarodowość

System Zgłoszeń Online dostępny jest we wszystkich językach i krajach, w których jest Kaufland. W ten sposób zminimalizowano występowanie nieporozumień wynikających z bariery językowej. 

Gdzie znajdą Państwo dostęp do Systemu Zgłoszeń?

Nasz System Zgłoszeń Online dostępny jest pod linkiem  https://www.bkms-system.net/kaufland

Zewnętrzny Adwokat Zaufania

Poufność gwarantowana

W przypadku podejrzenia dokonania naruszenia z zakresu Compliance do Państwa dyspozycji jest również Zewnętrzny Adwokat Zaufania. Funkcję tę pełni adwokat – Pani Dominika Wągrodzka. W przypadku uzasadnionego podejrzenia dokonania naruszeń, Zewnętrzny Adwokat Zaufania przekaże zgłoszenie Compliance Managerowi.

Skargi/uwagi naszych Klientów, niezwiązane z tematyką Compliance zostaną bez konsultacji z Państwem przekazane do właściwego działu fachowego w spółce Kaufland celem ich opracowania.

Dominika Wągrodzka, adwokat
bnt attornyes-at-law
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
Tel.: +48 (22) 373 65 50              
dominika.wagrodzka@bnt.eu