Trwa wczytywanie danych

Polityka prywatności

Utrzymanie i zapewnienie satysfakcji naszych klientów jest dla nas podstawowym celem, a  ochrona danych osobowych stanowi ważny wyznacznik naszej jakości. Ochrona prywatności użytkowników naszego portalu, a także ich bezpieczeństwo, ma dla nas duże znaczenie. Niniejsza polityka prywatności została opracowana w celu przejrzystego poinformowania Państwa o sposobie zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Kaufland. Dane te są przez nas zbierane, aby lepiej odpowiadać na Państwa potrzeby. Podstawę prawną w zakresie ochrony danych osobowych stanowi w szczególności „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” – w skrócie RODO.

1. Dane Administratora Danych Osobowych

Kaufland Polska Markety Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. j. (dalej: Kaufland)
al. Armii Krajowej 47
50-541 Wrocław
telefon: 800 300 062
e-mail: kontakt@kaufland.pl

2. Formularz kontaktowy/kontaktowy adres e-mail/połączenia telefoniczne

Cel/podstawa prawna przetwarzania danych: Wykorzystujemy dane osobowe przekazane nam w ramach formularza kontaktowego / kontaktu wyłącznie w celu opracowania Państwa zapytania. Podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Kaufland. Wynika to z chęci odpowiedzi na Państwa zapytania, a tym samym z chęci utrzymania i zapewnienia wysokiej satysfakcji klientów. Zachowujemy całkowitą poufność danych osobowych przekazywanych przez Państwa podczas wypełniania formularzy kontaktowych, połączeń telefonicznych lub podczas kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, jeśli jednak Państwo tego nie zrobią, wysłanie wiadomości przy pomocy formularza lub wysłanie zapytania w innej formie nie będzie możliwe (przy czym zakres podawanych danych zależy od preferowanej przez Państwa formy kontaktu).

Odbiorcy/kategorie odbiorców: Państwa dane osobowe mogą być przekazywane spółkom z Grupy Kaufland oraz podmiotom wspierającym nas w organizacji pracy, usług, IT, marketingu, obsłudze korespondencji oraz świadczącym usługi doradcze/prawne.

Wszyscy nasi kontrahenci, którym powierzamy Państwa dane do przetwarzania, są starannie wybierani oraz kontrolowani zgodnie z art. 28 RODO.
Ponadto może okazać się konieczne przekazanie informacji z Państwa zapytania do naszych partnerów biznesowych (np. dostawców przy zapytaniach o specyfikę danego produktu) w celu opracowania Państwa zapytania. W takim przypadku Państwa zapytanie zostanie wcześniej zanonimizowane, tak aby strona trzecia nie mogła Państwa zidentyfikować.

Okres przechowywania/kryteria określania okresu przechowywania: Wszelkie dane osobowe, które podali nam Państwo w zapytaniach (sugestiach, pochwałach lub krytyce), zostaną przez nas usunięte albo ewentualnie całkowicie zanonimizowane najpóźniej 90 dni po udzieleniu Państwu ostatecznej odpowiedzi. Okres przechowywania przez 90 dni wiąże się z tym, że po otrzymaniu odpowiedzi na pytanie mogą się Państwo ponownie z nami skontaktować, a wówczas będziemy musieli odnieść się do poprzedniej korespondencji. Z naszego doświadczenia wynika, że po 90 dniach nie otrzymujemy już dodatkowych pytań do udzielonych przez nas  odpowiedzi.

3. Konto klienta Kaufland i lista zakupów

Cel/podstawa prawna przetwarzania danych: Posiadanie konta klienta Kaufland jest konieczne do utworzenia listy zakupów z produktami z aktualnej oferty, opublikowanej na naszej stronie internetowej www.kaufland.pl. Mają Państwo także możliwość dodania do listy zakupów wszystkich potrzebnych składników z przepisów kulinarnych umieszczonych na naszej stronie za pomocą tylko jednego kliknięcia. Listę zakupów można wydrukować lub wyświetlić za pośrednictwem aplikacji Kaufland na mobilnym urządzeniu końcowym. Po utworzeniu konta klienta można stworzyć i udostępnić listę zakupów osobom trzecim za pośrednictwem poczty elektronicznej lub programu WhatsApp, aby np. poprosić kogoś o kupienie produktów z tak sporządzonej listy. W tym celu generowany jest link, który można wysłać niezależnie przez konto e-mail lub aplikację WhatsApp.

W celu założenia konta klienta zbierane i wykorzystywane są następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz wybrane przez użytkownika hasło i opcjonalnie data urodzin. Adres e-mail służy wyłącznie jako nazwa użytkownika do kontaktu z użytkownikiem (np. zmiana hasła), korzystania ze strony i logowania się na stronie www.kaufland.pl lub (jeśli ma to zastosowanie) także w aplikacji Kaufland. Imię i nazwisko jest używane przez Kaufland wyłącznie do kontaktu z użytkownikiem. Ponadto w przypadku korzystania z funkcji „lista zakupów” zapisywane są artykuły, które są dodawane na koncie klienta. Podstawą prawną do przetwarzania danych w ramach korzystania z konta klienta lub listy zakupów stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Szczegóły w regulaminie świadczenia usług. Podanie danych jest dobrowolne, jeśli jednak Państwo tego nie zrobią, założenie konta będzie niemożliwe. Nie dotyczy to daty urodzin, która nie jest konieczna do utworzenia konta.

Wskazówka: Jeśli nie chcą Państwo zakładać konta klienta przez naszą stronę internetową to, aby korzystać z funkcji „listy zakupów” można zarejestrować się poprzez tzw. logowanie przez portale społecznościowe (social login) i następnie w ten sposób utworzyć konto klienta (np. przez Facebook, Twitter lub Google+). Wymaga to jednak udzielenia szczególnej zgody. Dalsze informacje dotyczące przekazywania danych w taki sposób znajdują się w punkcie 4 Polityki Prywatności.

Odbiorcy/kategorie odbiorców: Dane znajdujące się na koncie klienta Kaufland mogą być wykorzystywane wyłącznie w zakresie administrowania kontami klientów Kaufland oraz do anonimowej oceny statystycznej. Państwa dane mogą być przekazywane do spółek z Grupy Kaufland oraz podmiotom wspierającym nas w organizacji pracy, usług, IT, marketingu, obsłudze korespondencji oraz świadczącym usługi doradcze/prawne.

Okres przechowywania/kryteria określania okresu przechowywania: Okres przechowywania danych gromadzonych na koncie klienta Kaufland uzależniony jest od okresu posiadania konta. Użytkownik może zawsze i w dowolnym czasie usunąć swoje konto lub poszczególne listy zakupów. Wniosek o usunięcie konta można złożyć wysyłając wiadomość e-mail do Centrum Obsługi Klienta Kaufland. Po odebraniu takiego żądania konto klienta Kaufland zostanie niezwłocznie usunięte lub zanonimizowane (przez usunięcie wszelkich informacji umożliwiających identyfikację użytkownika). Niezależnie od powyższego, w dowolnym czasie można będzie utworzyć nowe konto klienta. Dodatkowo, jeżeli użytkownik nie będzie korzystał z konta klienta Kaufland przez trzy lata, zostanie ono przez nas usunięte, o ile użytkownik nie wyrazi sprzeciwu. Zwracamy uwagę, że usunięcie konta klienta Kaufland spowoduje również usunięcie konta klienta w aplikacji Kaufland.

4. Logowanie przez portale społecznościowe (social login)

Cel/podstawa prawna przetwarzania danych: Oferujemy możliwość zarejestrowania się i logowania na stronie www.kaufland.pl lub w aplikacji Kaufland przez konto na Facebooku, Google+ lub Twitterze (social login). W takim przypadku nie jest konieczna dodatkowa rejestracja w celu założenia konta klienta Kaufland na naszej stronie internetowej. Konto użytkownika w serwisie społecznościowym (Google+, Facebook lub Twitter) będzie powiązane z kontem klienta Kaufland, co umożliwi uwierzytelnianie i logowanie na konto klienta Kaufland przez konto użytkownika serwisu społecznościowego. Użytkownik nie musi zapamiętywać nowego hasła do konta klienta. Ze względu na wskazane powyżej powiązanie Facebook Inc., Twitter Inc. lub Google Inc. automatycznie przekazują następujące informacje:

 • numeryczny identyfikator serwisu społecznościowego (ID)
 • imię i nazwisko
 • płeć
 • nazwa użytkownika w serwisie Twitter, Google + lub Facebook
 • informacja, czy konto zostało zweryfikowane (verified) np. „tak”
 • link do publicznego profilu w wybranym serwisie społecznościowym.

Podstawę prawną do przetwarzania danych w związku z korzystaniem z opcjonalnego logowania przez portale społecznościowe (social login) stanowi poniższa zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W przypadku korzystania z usług Social Login Services użytkownik wyraża zgodę na poniżej opisane przetwarzanie danych:

Wyrażam zgodę na przekazywanie poniższych danych firmie Kaufland przez dostawcę mojego serwisu społecznościowego (Twitter, Facebook lub Google+) w ramach logowania przez portale społecznościowe (social login):

 • numeryczny identyfikator serwisu społecznościowego (ID)
 • imię i nazwisko
 • płeć
 • nazwa użytkownika w serwisie Twitter, Google + lub Facebook
 • informacja, czy konto zostało zweryfikowane (verified) np. „tak”

Zezwalam Kaufland na przechowywanie tych danych na moim osobistym „koncie klienta Kaufland” i ich wykorzystywanie wyłącznie do celów logowania lub zwracania się do mnie na koncie klienta. Przyjmuję do wiadomości, że korzystanie z logowania przez portale społecznościowe (social login) automatycznie spowoduje, że operator danego serwisu społecznościowego uzyska wiedzę, że na stronie www.kaufland.pl założone zostało konto klienta Kaufland, powiązane z moim kontem.

Zgodę taką można wycofać w dowolnym czasie ze skutkiem na przyszłość, wysyłając wiadomość na adres e-mail daneosobowe@kaufland.pl. W takim przypadku nie będzie już możliwości korzystania z funkcji social login i użytkownik będzie musiał zarejestrować się standardowo, aby założyć konto klienta Kaufland. Wszystkie dane przechowywane będą do chwili cofnięcia udzielonej zgody.

Więcej informacji o logowaniu się do serwisów, takich jak Twitter, Facebook i/lub Google+ oraz ustawieniach prywatności na koncie w serwisie społecznościowym znajduje się w politykach prywatności i warunkach użytkowania serwisów Facebook, Twitter lub Google+.

Odbiorcy/kategorie odbiorców: Dostęp do danych osobowych znajdujących się na koncie klienta Kaufland mają osoby odpowiedzialne za obsługę strony www.kaufland.pl oraz kont klientów Kaufland. Państwa dane mogą być przekazywane do spółek z Grupy Kaufland oraz podmiotom wspierającym nas w organizacji pracy, usług, IT, marketingu, obsłudze korespondencji oraz świadczącym usługi doradcze/prawne.

Okres przechowywania/kryteria określania okresu przechowywania: Dane w ramach logowania przez portale społecznościowe (social login) są zapisywane i wykorzystywane w opisany powyżej sposób do czasu wycofania zgody.

5. Konkursy z nagrodami

Cel/podstawa prawna przetwarzania danych: Na naszej stronie internetowej mają Państwo możliwość wzięcia udziału w różnych konkursach. O ile w szczegółowych regulaminach poszczególnych konkursów nie określono inaczej lub użytkownik nie udzielił nam wyraźnej zgody, dane osobowe przekazane nam w związku z udziałem w konkursie będą wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu (wyłonienia zwycięzców, poinformowania o wygraniu nagród, wysłania nagród). Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w ramach konkursów jest zasadniczo art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W przypadku udzielania zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu podstawę prawną do ich przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Użytkownik ma możliwość wycofania udzielonej zgody ze skutkiem na przyszłość, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych osobowych. Szczegółowe informacje na temat konkretnego konkursu znajdą Państwo w jego regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, jeśli jednak Państwo tego nie zrobią, nie będziemy mogli zrealizować konkursu z Państwa udziałem, w tym poinformować Państwa o jego wyniku lub wysłać Państwu nagrody.

Odbiorcy/kategorie odbiorców: Dane zebrane w ramach konkursu są dostępne zasadniczo tylko dla osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie konkursu. Państwa dane mogą być przekazywane do spółek z Grupy Kaufland oraz podmiotom wspierającym nas w organizacji pracy, usług, IT, marketingu, obsłudze korespondencji oraz świadczącym usługi doradcze/prawne.

Okres przechowywania/kryteria określania okresu przechowywania: Po zakończeniu konkursu i wskazaniu zwycięzcy, dane uczestników konkursu, którzy nie wygrali zostaną usunięte. W przypadku wygrania nagród, dane zwycięzców będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń.

6. Zgoda na otrzymywanie gazetki reklamowej pocztą e-mail

Cel/podstawa prawna przetwarzania danych: Istnieje możliwość zamówienia naszego newslettera za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Podstawę prawną dla przesyłania informacji handlowej w postaci gazetki reklamowej / newslettera Kaufland stanowi Państwa zgoda wyrażona poprzez udostępnienie nam adresu e-mail, zaznaczenie odpowiedniego checkboxa i kliknięcie w link aktywacyjny przesłany na Państwa adres e-mail.

Podstawę prawną do przetwarzania danych w ramach wysyłki newslettera stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli uzasadniony interes Spółki w postaci jej marketingu bezpośredniego. Przetwarzanie danych w ramach zamówienia newslettera Kaufland ma na celu poinformowanie subskrybentów newslettera o towarach, konkursach, promocjach, ankietach i innych aktywnościach podejmowanych przez Kaufland. Po wysłaniu formularza zamówienia newslettera wyślemy Państwu wiadomość e-mail z linkiem do potwierdzenia (tzw. proces double opt in). Kliknięcie na zawarty w wiadomości link w ciągu 14 dni jest równoznaczne z subskrypcją newslettera. Potwierdzenie będzie widoczne po przekierowaniu na stronę z potwierdzeniem Kaufland.

Potwierdzenie subskrypcji jest równoznaczne z udzieleniem zgody na otrzymywanie informacji handlowych do celów marketingu bezpośredniego produktów i usług oferowanych przez Kaufland. W przypadku braku zgody, w tym gdy link do potwierdzenia nie zostanie aktywowany nie będziemy mogli wysłać Państwu naszego newslettera.

W przypadku subskrypcji bezpłatnego newslettera Kaufland przetwarzać będzie dane osobowe użytkownika tj. jego adres e-mail podawany w celu wysłania newslettera pocztą elektroniczną i poinformowania użytkownika w ramach tego newslettera o towarach, konkursach, promocjach, ankietach i innych aktywnościach podejmowanych przez Kaufland. Ponadto Kaufland przechowywać będzie informacje o tym, w jaki sposób użytkownik dokonał zamówienia newslettera (np. formularz kontaktowy, formularz konkursowy lub bezpośrednio na stronie do subskrypcji newslettera) w celu optymalizacji możliwości zamawiania newslettera. Dodatkowo użytkownik może podać swoje imię i nazwisko, są to jednak pola nieobowiązkowe. Podanie danych jest dobrowolne, jeśli jednak Państwo tego nie zrobią, wysyłka newslettera nie będzie możliwa. Nie dotyczy to imienia i nazwiska, które nie są konieczne do wysyłki newslettera (ich podanie pozwoli nam jednak na bardziej spersonalizowane tworzenie komunikatów przez bezpośrednie zwracanie się do Państwa przy wysyłce newslettera).

Zgodę na zamówienie newslettera Kaufland można w dowolnym czasie wycofać ze skutkiem na przyszłość, naciskając odpowiedni przycisk rezygnacji w newsletterze lub wysyłając wiadomość e-mail na adres daneosobowe@kaufland.pl. W efekcie użytkownik nie będzie już otrzymywał newslettera. Dane opcjonalne można w dowolnym czasie zmienić lub usunąć. Odpowiedni link będzie znajdował się na dole newslettera. W efekcie dobrowolnie podane dane dodatkowe zostaną niezwłocznie usunięte lub zmienione.

Odbiorcy/kategorie odbiorców: Dane zebrane w związku z zamawianiem newslettera są dostępne zasadniczo tylko dla osób odpowiedzialnych za newsletter i jego wysyłkę. Państwa dane mogą być przekazywane do spółek z Grupy Kaufland oraz podmiotom wspierającym nas w organizacji pracy, usług, IT, marketingu, obsłudze korespondencji oraz świadczącym usługi doradcze/prawne.

Okres przechowywania/kryteria określania okresu przechowywania: W przypadku wycofania zgody na otrzymywanie jednego lub wielu różnych tematycznych newsletterów Kaufland, dane profilu subskrybenta zostaną niezwłocznie zablokowane, a następnie usunięte. W efekcie nie będą już wysyłane żadne spersonalizowane reklamy (np. spersonalizowany newsletter, wiadomości e-mail z informacjami itp.).

7. Automatyczna wyszukiwarka sklepów

Cel/podstawa prawna przetwarzania danych: Naszym celem jest, aby podczas odwiedzin strony internetowej www.kaufland.pl mogli Państwo otrzymywać bieżące oferty i informacje dotyczące Państwa okolicy. W związku z tym, podczas pierwszego połączenia z urządzeniem końcowym, czyli np. komputerem, notebookiem, smartfonem, czy tabletem, nasza strona wykorzystuje tzw. funkcję geolokalizacji API. Urządzenie końcowe może zostać zlokalizowane po jego współrzędnych geograficznych. Przy pierwszym wywołaniu niniejszej strony internetowej przez klienta w celu ustalenia lokalizacji urządzenia pobierane są różne dane geolokalizacyjne urządzenia końcowego (np. dane GPS/dane sieci WLAN, w której zarejestrowane jest urządzenie/geoinformacje używanego adresu IP). To, jakie dokładnie dane są pobierane zależy m.in. od ustawień urządzenia końcowego. Pozycja urządzenia jest samoistnie ustalana przez przeglądarkę internetową lub system operacyjny na urządzeniu końcowym i czynność ta nie jest objęta przetwarzaniem danych przez Kaufland. Dane o lokalizacji nie są przez nas przechowywane i są one wykorzystywane jedynie w czasie rzeczywistym, aby ustalić aktualną lokalizację najbliższego sklepu Kaufland i zaproponować Państwu odpowiedni sklep. W dowolnym czasie można również ręcznie zmienić zaproponowane przez wyszukiwarkę sklepy. Informacje o tak wybranym sklepie są ostatecznie zapisywane w trwałym pliku cookie w przeglądarce internetowej urządzenia końcowego, aby przy kolejnych odwiedzinach na naszej stronie wyświetlane były Państwu lokalne oferty. Podstawę prawną do takiego przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przetwarzanie wyżej wskazanych danych jest niezbędne do zaproponowania użytkownikowi najbliższego sklepu, zaś prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Kaufland jest chęć utrzymania wysokiej satysfakcji klientów.

Odbiorcy/kategorie odbiorców: W ramach tworzenia sieci sklepów zapisywany jest plik cookie, który zawiera wyłącznie informacje o przypisaniu danego sklepu. Jest on automatycznie odczytywany przy kolejnych odwiedzinach na naszej stronie internetowej. Zasadniczo nikt nie ma dostępu do informacji o przypisaniu danego sklepu, o ile użytkownik nie udzieli nam wyraźnej i odrębnej zgody.

Okres przechowywania/kryteria określania okresu przechowywania: Informacja o przypisanym sklepie zapisana jest w odpowiednim pliku cookie sklepu w przeglądarce internetowej, do czasu aż użytkownik usunie plik cookie lub samodzielnie ręcznie przypisze nowy sklep.

8. Wykorzystywanie plików cookie

Administrator danych osobowych, cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Kaufland Polska Markety Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. j. jako administrator jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych w związku z wykorzystaniem tak zwanych plików cookies i innych podobnych technologii do przetwarzania danych o użytkowaniu na wszystkich (sub-) domenach www.kaufland.pl.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu końcowym (laptopie, tablecie, smartfonie itp.) podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Pliki cookies nie powodują uszkodzenia urządzenia końcowego i nie zawierają wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania. W pliku cookie przechowywane są informacje, które powstają przy współpracy z konkretnym urządzeniem końcowym. Nie oznacza to jednak, że natychmiast zdobywamy wiedzę o Twojej tożsamości.

Wykorzystanie plików cookies i innych podobnych technologii do przetwarzania danych o użytkowaniu służy różnym celom, w zależności od kategorii pliku cookie lub innej podobnej technologii:

 • Niezbędne:   Są to pliki cookies i inne podobne technologie, bez których nie możesz korzystać z naszych usług (np. poprawne wyświetlanie strony internetowej / wymaganych funkcji, zapisanie rejestracji w obszarze logowania, itp.).
 • Preferencji: Korzystając z tych technik, możemy wziąć pod uwagę Twoje rzeczywiste lub zakładane preferencje dotyczące wygodnego korzystania z naszej strony internetowej. Na przykład, w oparciu o twoje ustawienia, możemy wyświetlać nasze strony internetowe w języku, który Ci odpowiada. Unikamy również wyświetlania produktów, które mogą być niedostępne w Twoim regionie.
 • Statystyczne: Techniki te pozwalają nam tworzyć anonimowe statystyki dotyczące korzystania z naszych usług w celu zaprojektowania ich zgodnie z wymaganiami. Dzięki temu możemy na przykład określić, w jaki sposób możemy jeszcze lepiej dostosować nasze strony internetowe do użytkowników.
 • Reklamowe: Pozwala nam pokazywać odpowiednie treści reklamowe na podstawie analizy zachowań użytkowników. Twoje zachowanie związane z użytkowaniem można również śledzić za pośrednictwem różnych stron internetowych, przeglądarek lub urządzeń końcowych za pomocą identyfikatora użytkownika (unikalny identyfikator).

 

W ramach korzystania z plików cookies i innych podobnych technologii, w zależności od celu, przetwarzane są następujące rodzaje danych osobowych:

 

Niezbędne:

 •  Dane wejściowe użytkownika, aby zachować wpisy na kilku podstronach (np. wybór ulubionego marketu w wyszukiwarce);
 • Dane uwierzytelniające służące do identyfikacji użytkownika po zalogowaniu w celu uzyskania dostępu do autoryzowanych treści
 • Zdarzenia związane z bezpieczeństwem (np. wykrycie często nieudanych prób logowania);
 • Dane do odtwarzania treści multimedialnych (np. odtwarzanie filmów (produktów) wybranych przez użytkownika).

Preferencji:

 • Ustawienia dostosowania interfejsu użytkownika, które nie są powiązane z trwałym identyfikatorem (np. aktywny wybór języka lub określone wyświetlanie zapytań lub map w wyszukiwarce sklepów).

Statystyczne:

 • Spseudonimizowany profil użytkownika z informacjami o korzystaniu z naszej strony internetowej.

Należą do nich w szczególności:

o typ / wersja przeglądarki,

o zastosowany system operacyjny,

o adres URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzana strona),

o nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp (adres IP),

o czas żądania serwera,

o indywidualny identyfikator użytkownika

o wyzwolone zdarzenia na stronie (zachowanie podczas surfowania).

 •  Adres IP jest regularnie anonimizowany, więc identyfikacja użytkownika
 • Łączymy identyfikator użytkownika z innymi danymi podanymi przez Ciebie (np. imię i nazwisko, adres e-mail itp.) wyłącznie za Twoją oddzielną, wyraźną zgodą (patrz następne punkty niniejszej polityki prywatności). Na podstawie samego identyfikatora użytkownika nie jesteśmy w stanie wyciągnąć żadnych dalszych wniosków na Twój temat.

 

Reklamowe:

 • Spseudonimizowany profil użytkownika z informacjami o korzystaniu z naszej strony internetowej.

Należą do nich w szczególności:

o adres IP,

o indywidualny identyfikator użytkownika;

o potencjalne zainteresowania produktami,

o wyzwolone zdarzenia na stronie (zachowanie podczas surfowania).

 • Adresy IP są regularnie anonimizowane, dzięki czemu analizy dotyczące Twojej osoby są całkowicie wykluczone.

 

 • Łączymy identyfikator użytkownika z innymi Twoimi danymi (np. imię i nazwisko, adres e-mail itp.) wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą (patrz następne punkty niniejszej polityki prywatności). Na podstawie samego identyfikatora użytkownika nie możemy wyciągać żadnych wniosków na Twój temat. W razie potrzeby udostępniamy identyfikator użytkownika i powiązane profile użytkowania stronom trzecim za pośrednictwem dostawców sieci reklamowych.

Podstawą prawną korzystania z preferencyjnych, statystycznych i reklamowych plików cookies i innych podobnych technologii jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podstawą prawną korzystania z technicznie niezbędnych plików cookies i innych podobnych technologii jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzamy Twoje dane w celu świadczenia naszych usług w trakcie zawierania lub realizacji umowy.

 

8.1 Monitorowanie ruchu sieciowego za pomocą Adobe Analytics

Cel/podstawa prawna przetwarzania danych: Informacje zbierane na naszej stronie internetowej, podczas korzystania z niej przez Państwa, takie jak: strona, z poziomu której żądany jest plik, nazwa pliku, data i godzina zapytania, ilość przekazywanych danych, status dostępu: jak np. „plik został przesłany”, „nie odnaleziono pliku” itp., opis typu używanej przeglądarki internetowej oraz zanonimizowany adres IP - skrócony o ostatnie trzy cyfry, są przez nas wykorzystywane do zarządzania użytkownikami, do analiz statystycznych, dostosowania strony internetowej do potrzeb użytkownika, wyświetlania reklam na stronie internetowej (wyświetlanie informacji o produktach w odpowiednich sekcjach strony internetowej, które są dostosowane do sposobu poruszania się po stronie www.kaufland.pl przez danego użytkownika) i odpowiadania na niestandardowe zapytania dotyczące naszej oferty. Wykorzystujemy także pliki cookie, które umożliwiają sterowanie połączeniem z naszą stroną internetową podczas sesji. W tym celu powierzyliśmy firmie Adobe Systems GmbH umieszczenie trwałego pliku cookie w przeglądarce internetowej użytkownika, aby móc utworzyć spseudonimizowany profil użytkownika. Trwałe pliki cookie umożliwiają ponowne rozpoznanie przeglądarki internetowej, z której wywołano naszą stronę, podczas kolejnych odwiedzin. Rozwiązanie to służy do umieszczania reklam, badań rynkowych i kształtowania strony internetowej w zależności od Państwa potrzeb.

 

Dane zebrane za pomocą technologii Adobe Analytics nie służą do identyfikacji osób odwiedzających niniejszą stronę internetową. Zapisane w pliku cookie dane o użytkowaniu nie są powiązane ze spseudonimizowanymi danymi osobowymi użytkownika. Podstawę prawną do zapisywania i wykorzystywania danych za pomocą trwałego pliku cookie stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym uzasadniony interes Kaufland przy stosowaniu tego rozwiązania, został wskazany szczegółowo powyżej. Zaznaczamy, że użytkownik może w dowolnym czasie wnieść sprzeciw wobec opisanego przetwarzania danych, ze skutkiem na przyszłość. W tym celu należy kliknąć na odpowiedni link tutaj (lub dalej - w punkcie 8.6) i potwierdzić sprzeciw na stronie, która się wyświetli. W takim przypadku w przeglądarce internetowej umieszczony zostanie trwały plik cookie „Do not track” firmy Adobe, aby w tym zakresie nie była już stosowania technologia Adobe.

Odbiorcy/kategorie odbiorców: W powyżej opisanym zakresie, dane mogą zostać przekazane następującym odbiorcom (Dział Marketingu oraz Business Intelligence). Jeśli Adobe lub inni usługodawcy techniczni uzyskują dostęp do danych w celach np. wsparcia technicznego, następuje to zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 28 RODO.

8.2 Google Conversion Tracking

Cel/podstawa prawna przetwarzania danych: Na naszej stronie internetowej korzystamy z narzędzia Google Conversion Tool do wewnętrznej analizy skuteczności umieszczanych reklam z wykorzystaniem technologii pseudonimizacji. W przypadku wejścia na naszą stronę z poziomu innej strony, po kliknięciu w zamieszczoną tam reklamę Kaufland (np. reklama tekstowa, baner reklamowy), z zamieszczonego na tej stronie baneru reklamowego w przeglądarce użytkownika umieszczany jest plik cookie. W przypadku banerów reklamowych zamówionych w Google w ramach kampanii reklamowej, Google umieszcza odpowiedni plik cookie po kliknięciu na baner reklamowy. Zaznaczamy, że Kaufland nie ma wglądu w inne strony, które dany użytkownik wywołał. Nie zbieramy ani nie otrzymujemy przy tym żadnych informacji, które pozwalają na identyfikację konkretnego użytkownika. Informacje zebrane dzięki śledzeniu konwersji służą wyłącznie do tworzenia statystyk o skuteczności naszych kampanii. Takie pliki cookie po 30 dniach tracą ważność. Podstawę prawną do stosowania technologii plików cookie stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zaś nasz uzasadniony interes polega na chęci dostosowania strony internetowej do potrzeb użytkownika, wyświetlania reklam na stronach internetowych oraz mierzenia skuteczności takich reklam i przeprowadzania w tym zakresie analiz statystycznych. Jeśli użytkownik nie chce być uwzględniony w takiej analizie, może wyłączyć umieszczanie plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki lub tutaj (lub poniżej punkcie 8.6) wnieść swój sprzeciw.

 

Odbiorcy/kategorie odbiorców: Anonimowe informacje o wyświetleniu naszej strony internetowej za pośrednictwem baneru reklamowego Kaufland są odczytywane z pliku cookie i przetwarzane przez nas lub np. Google. Nie są przy tym przekazywane dane osobowe.

 

8.3 Technologia konwersji na Facebooku

Cel/podstawa prawna przetwarzania danych: Na naszej stronie internetowej korzystamy z usług Facebook Conversion Pixel i Facebook Remarketing. Na podstawie Piksela Facebooka możemy rozpoznać, że ktoś kliknął naszą reklamę na Facebooku i został przekierowany na naszą stronę. Nie możemy jednak zobaczyć, do których innych stron użytkownik uzyskał dostęp. Informacje zebrane za pomocą Pixela Facebooka służą do tworzenia statystyk dotyczących wykorzystania naszych reklam na Facebooku. Nie zbieramy jednak i nie otrzymujemy żadnych informacji, które mogłyby zostać wykorzystane do osobistej identyfikacji użytkowników. Technologia remarketingowa na Facebooku oznacza, że ​​użytkownicy, którzy odwiedzili naszą stronę internetową, mogą ponownie otrzymywać ukierunkowane reklamy na stronach Facebooka. Nie zbieramy jednak i nie otrzymujemy żadnych informacji o tym, którzy użytkownicy Facebooka faktycznie wyświetlają ukierunkowane reklamy. Nie możemy również zidentyfikować tutaj poszczególnych użytkowników. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 f) RODO. Uzasadniony interes Kaufland wynika z zainteresowania optymalizacją własnej strony internetowej i poprawienia skuteczności działań reklamowych. Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych w dowolnym momencie. Aby to zrobić, wystarczy kliknąć poniższy link tutaj (lub poniżej pod 9.12) i potwierdzić na stronie swój sprzeciw.

Więcej informacji na temat celów i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez Facebook, a także opcji ustawień służących ochronie prywatności na Facebooku można znaleźć w Polityce prywatności Facebooka. Deaktywacja reklam internetowych z Facebooka jest możliwa za pośrednictwem Digital Advertising Alliance w USA, Digital Advertising Alliance w Kanadzie lub European Interactive Digital Advertising Alliance w Europie lub poprzez odpowiednie ustawienia urządzenia końcowego.

Odbiorcy / kategorie odbiorców: Na podstawie Piksela Facebooka zarówno my jak i Facebook możemy rozpoznać, że ktoś kliknął naszą reklamę na Facebooku i został przekierowany na naszą stronę. Informacje generowane przez plik cookie i / lub grafikę na temat korzystania z tej witryny są przesyłane na serwer Facebook w USA i tam są przechowywane. Facebook wykorzystuje otrzymane w ten sposób informacje do oceny zachowania użytkownika w odniesieniu do reklam na Facebooku. Facebook może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli strony trzecie przetwarzają te dane w imieniu Facebooka. Facebook nie będzie łączył twojego adresu IP z innymi danymi przechowywanymi przez Facebook.

8.4 Retargeting i reklamy Double Click

Cel/podstawa prawna przetwarzania danych: Na naszej stronie internetowej korzystamy również z technologii Double Click. Celem usługi Double Click jest rozpoznawanie byłych klientów odwiedzających strony Double Click (strony internetowe, aplikacje i newslettery) w celu wyświetlania spersonalizowanych banerów reklamowych. W tym celu Double Click wykorzystuje pliki cookies, które nie pozwalają na osobistą identyfikację odwiedzających witrynę. Podstawą prawną przechowywania i wykorzystywania danych za pośrednictwem pliku cookie jest art. 6 ust. 1 f) RODO. Uzasadniony interes Kaufland wynika z zainteresowania optymalizacją własnej strony internetowej i poprawienia skuteczności działań reklamowych. Możesz w dowolnym momencie sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych za pomocą plików Sizmek - cookies ze skutkiem na przyszłość. Wszystko, co musisz zrobić, to kliknąć poniższy link tutaj (lub poniżej w punkcie 8.6) i potwierdzić swój sprzeciw na stronie, która ma zostać osiągnięta.


Odbiorcy / kategorie odbiorców: Gdy tylko użyjesz tego samego programu przeglądarki, aby odwiedzić inne strony internetowe, których operatorzy są również reklamodawcami Sizmek, operatorzy stron internetowych odczytują informacje ze Double Click cookie (są to strony odwiedzane przez przeglądarkę), aby wyświetlać dostosowane treści reklamowe.

8.5. Okres przechowywania/kryteria określania okresu przechowywania plików cookie

Okres przechowywania plików cookie można znaleźć w naszej polityce plików cookie. Jeśli w kolumnie „proces” widnieje informacja „trwałe”, oznacza to, że plik cookie jest zapisywany na stałe do momentu wycofania odpowiedniej zgody.

8.6 Podsumowanie możliwości wniesienia sprzeciwu

Na niniejszej stronie działają poniżej wskazane narzędzia. Podstawą prawną ich działania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Możesz skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze skutkiem na przyszłość poprzez zgłoszenie takiego żądania u odpowiedniego podmiotu. Dla ułatwienia poniżej zamieściliśmy odpowiednie linki:

Nazwa usługi    

Adobe Webtracking System                                                              Link

Google Conversion Tool                                                                     Link

Google-Dislay Werbenetzwerk                                                         Link

Facebook Conversion Technologie                                                   Link

Retargeting und Werbeerfolgsmessung Double Click                   Link

 

 

 

 

9. Pliki wideo w serwisie Youtube

Na niektórych podstronach lub częściowo także na stronie głównej www.kaufland.pl mogą tymczasowo być umieszczone pliki wideo do odtworzenia w Youtube Frame. Po odtworzeniu pliku wideo użytkownik zostanie automatycznie przekierowany na stronę internetową www.youtube.com w Google Inc. Nie mamy wpływu na zakres danych i sposób ich przetwarzania danych przez Google Inc. W tym zakresie Google Inc. ponosi odpowiedzialność prawną. Więcej informacji o sposobie przetwarzania danych przez Google znajduje się pod poniższym linkiem.

10. Szyfrowanie

Stosujemy możliwe techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieautoryzowanym dostępem. Poza ochroną środowiska operacyjnego używamy również procedur szyfrowania. Wykorzystując 128-bitowy protokół bezpieczeństwa SSL (Secure Socket Layer) dokładamy wszelkich starań, by uniemożliwić osobom niepowołanym dostęp do przekazanych nam danych osobowych. Najłatwiej stwierdzić uaktywnienie protokołu SSL sprawdzając adres strony podany w przeglądarce internetowej. Powinien się on zaczynać od https.

11. Prawa osób, których dane dotyczą

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa:
• prawo dostępu do danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO,
• prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 RODO,
• prawo do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 RODO,
• prawo do ograniczenia przetwarzania, jeśli zostały spełnione warunki z art. 18 RODO,
• prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 21 RODO,
• prawo do przenoszenia danych, jeśli spełnione są warunki z art. 20 RODO.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, wyrażoną zgodę można w każdym czasie wycofać ze skutkiem na przyszłość, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych osobowych.

Przysługuje Państwu także  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla spraw ochrony danych osobowych.

12. Google Maps

Na tej stronie można skorzystać z funkcji i zawartości Maps Google. Umożliwia to wyświetlanie interaktywnych map bezpośrednio na stronie i wygodne korzystanie z mapy, np. w celu znalezienia sklepów Kaufland w Twojej okolicy. Korzystanie z Maps Google odbywa się w uzasadnionym interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert i łatwego wyszukiwania miejsc, które wskazujemy na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, Google Ireland Limited (dostawca Map Google), otrzymuje informację, że uzyskałeś dostęp do odpowiedniej podstrony naszej witryny internetowej. Korzystanie z funkcji Mapy Google, wiąże się z przetwarzaniem adresu IP. Zwykle przetwarzanie to odbywa się na serwerze Google w USA. Nie mamy wpływu na konkretne przetwarzanie danych przez Mapy Google.

Więcej informacji na temat celu i zakresu przetwarzania danych w przez Mapy Google, można znaleźć w polityce prywatności dostawcy. Znajdziesz tam również dodatkowe informacje na temat twoich praw oraz opcji ustawień w celu ochrony twojej prywatności.

Polityka prywatności i adres dostawcy Map Google: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, https://www.google.com/policies/privacy/. Dodatkowe warunki korzystania z Map Google / Google Earth można znaleźć na stronie https://maps.google.com/help/terms_maps.html.

13. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

W razie pytań lub wątpliwości mogą skontaktować się Państwo z Inspektorem Ochrony Danych Kaufland pod adresem poczty elektronicznej: daneosobowe@kaufland.pl albo kierując korespondencję pisemną na adres siedziby Administratora Danych Osobowych, wskazany w punkcie 1 Polityki Prywatności z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.