Trwa wczytywanie danych

Stopka redakcyjna

Wydawca:

Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.k. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000237036

al. Armii Krajowej 47
50-541 Wrocław
Telefon 71/ 37 70 100
E-Mail: service@kaufland.pl

NIP: 899-23-67-273

Dyrektor Pionu Digital: Żaneta Glinka
Redakcja internetowa: Łukasz Chojnacki, Weronika Halenka-Osadców, Monika Haniszewska-Szkwarek
Roznoszenie gazet: Paweł Śliwiński, tel. 71/ 37 70 773
Dział Obsługi Klienta: tel. 800 300 062