Trwa wczytywanie danych

Stopka redakcyjna

Wydawca:

Kaufland Polska Markety Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. j. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000879890

al. Armii Krajowej 47
50-541 Wrocław
Telefon 71 37 70 100 
kontakt@kaufland.pl

Dział Obsługi Klienta:
tel. 800 300 062
kaufland.pl/kontakt