Trwa wczytywanie danych

Nasza kultura pracy

Zachęcamy Państwa do rozpoczęcia pracy w międzynarodowym przedsiębiorstwie handlowym, które dynamicznie się rozwija, osiągając coraz lepsze wyniki oraz zawsze stosuje zasady fair play. Na tych wartościach opiera swoje działanie nasza kadra zarządzająca. W ten sposób sprawiamy, że zmiany stają się możliwe i możemy osiągać nasze cele.

Wartości naszego przedsiębiorstwa

Nasze wartości jako fundament

Wartości naszego przedsiębiorstwa są wyznacznikiem naszego postępowania. Każdego dnia wpływają na nasze decyzje i kierują naszym działaniem..

Efektywność

Nasza efektywność to fundament stanowiący o naszym sukcesie. Wymaga działania, ukierunkowania na cel, odwagi i zaangażowania. Dotyczy to zarówno każdego pojedynczego pracownika, jak i całego zespołu.

Dynamika

Dynamika to siła, dzięki której ulepszamy to, co dobre i tworzymy nowe. Zakłada ona gotowość i zdolność do wprowadzania zmian oraz świadome przejmowanie odpowiedzialności. To stanowi o naszej skuteczności w działaniu.

Fair play

Fair play opiera się na wzajemnym szacunku i uznaniu. Jest istotnym filarem naszej współpracy opierającej się na zaufaniu. Poprzez uczciwość konsekwentnie osiągamy nasze cele.

Nasza kadra zarządzająca

Nasza kadra zarządzająca wobec naszych pracowników

Zbiór naszych zasad postępowania „Przybij piątkę“ opiera się na wartościach przez nas wyznawanych. Jest on zadaniem powierzonym kadrze zarządzającej i równocześnie zobowiązaniem wobec naszych pracowników. 

Kierowanie przedsiębiorstwem jest kluczowym zadaniem całej kadry zarządzającej. Nasza kadra zarządzająca jest częścią zespołu i za cel stawia sobie nasz wspólny sukces, niezależnie od działu czy zajmowanego stanowiska.

Podstawowe zasady postępowania w firmie

Zasady naszej codziennej pracy

Podstawę naszej codziennej pracy, jak i współpracy stanowią zasady naszego przedsiębiorstwa:

 • Nasze działanie podporządkowane jest zadowoleniu klientów.
 • O naszym pozycji na rynku decydują konkurencyjne ceny i odpowiednia jakość usług.
 • Wciąż rozwijamy się poprzez ekspansję oraz doskonalenie naszych marketów.
 • Jako rozbudowane przedsiębiorstwo z siecią marketów pracujemy według określonego systemu.
 • Gwarancją naszego sukcesu są szybko podejmowane decyzje o przejrzyste procesy ich realizacji.
 • Postępujemy zgodnie z obowiązującym prawem i wewnętrznymi wytycznymi.
 • Zawsze działamy odpowiedzialnie w zakresie ekonomii, spraw socjalnych i ekologii.
 • Fair play jest zasadą obowiązującą wobec każdego pracownika.
 • Wzajemnie się szanujemy i wspieramy.
 • Realizujemy nasze założenia w atmosferze wzajemnego zaufania.
 • Klimat naszej codziennej pracy kształtują: pochwały, uznanie i umiejętność poddania się krytyce.
 • Otaczamy się „mocnymi“ pracownikami – zastępstwo w każdym dziale jest zapewnione..