Trwa wczytywanie danych

Nasze wyróżnienia

Pracujemy dla naszych Klientów i to dla nich osiągamy najlepsze wyniki. W naszej branży konkurujemy zarówno na rynkach lokalnych, jak i na rynku międzynarodowym. Porównujemy się z najlepszymi w kategoriach: Produkty, Ochrona Środowiska, Innowacje, Pracownicy oraz Prezentacja towaru, Obsługa i Sprzedaż. Nasze osiągnięcia zostały docenione – prosimy o zapoznanie się z naszymi wyróżnieniami!

2021

Friendly Workplace

Kaufland Polska z godłem i nagrodą „FRIENDLY WORKPLACE 2021”

To wyróżnienie redakcji MarkaPracodawcy.pl dla firm, które mogą pochwalić się nowoczesnym podejściem w obszarze polityki personalnej i rozwoju pracowników. Nagradzane są w nim firmy, które szanują i wspierają model równowagi pomiędzy pracą, a życiem prywatnym, tworzą zdrowe i przyjazne środowisko pracy, stawiają na otwarte i partnerskie relacje z pracownikami, inwestują w rozwój ich kompetencji zawodowych oraz zainteresowań.

Złoty Listek CSR „Polityki”

Tygodnik „Polityka” we współpracy z firmą doradczą Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu po raz kolejny ocenili działanie ponad 120 firm zaangażowanych społecznie oraz wspierających zrównoważony rozwój na podstawie wytycznych międzynarodowej normy społecznej odpowiedzialności ISO 26000. Jesteśmy z siebie dumni, gdyż nasza sieć znalazła się w wąskim gronie piętnastu organizacji wyróżnionych Złotym Listkiem CSR.

Złote Listki „Polityki” otrzymują przedsiębiorstwa, dla których CSR jest kluczowym aspektem strategii biznesu oraz relacji z interesariuszami. W Kaufland Polska od lat podejmujemy działania z zakresu zrównoważonego rozwoju, koncentrując się na trzech priorytetach – Zdrowiu i zdrowym odżywianiu, Ojczyźnie oraz Naturze. Ochrona środowiska, wspieranie świadomych wyborów żywieniowych, rozwój współpracy z regionalnymi dostawcami i lokalną społecznością, uczciwe i partnerskie relacje biznesowe oraz odpowiedzialność wobec pracowników i klientów to wartości, które pielęgnujemy każdego dnia.

Listkom CSR „Polityki” towarzyszył również przegląd inicjatyw wspierających realizację 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). W zestawieniu tym także  wyróżniono naszą firmę - za stosowanie skrzynek wielokrotnego użytku EPS do transportu owoców i warzyw. Działanie to odnosi się do celu 13 SDG, który dotyczy ochrony środowiska naturalnego i klimatu.

Dzięki skrzynkom wielokrotnego użytku w ciągu 5 lat ograniczyliśmy zużycie jednorazowych opakowań plastikowych o ponad 6 tys. ton oraz opakowań z kartonu o ponad 8 tys. ton.  Zoptymalizowaliśmy także objętość towaru w transporcie, a tym samym przyczyniliśmy się do redukcji emisji dwutlenku węgla. Od 2015 do 2020 roku ograniczyliśmy emisję CO2 o ponad 25 tysięcy ton. W tym czasie skrzynki EPS  były użyte ponad 75 milionów razy w obiegu zamkniętym.

Laur Klienta/Konsumenta 2021 w kategorii owoce i warzywa

Kaufland zdobył Złoty Laur Klienta 2021 w kategorii owoce i warzywa - w tym roku po raz pierwszy w historii badania, kosumenci oceniali asortyment w tej kategorii („świeże warzywa i owoce”).  Nasza firma zwycieżyła dzięki największej liczbie otrzymanych głosów.

Gwiazda Jakości Obsługi 2021

Otrzymaliśmy Gwiazdę Jakości Obsługi 2021 w XIV edycji Polskiego Programu Jakości Obsługi. Nagroda stanowi potwierdzenie najwyższego poziomu dbałości o klienta. Wyróżnienie przyznają sami klienci, najpierw poprzez głosowanie w prowadzonym przez cały rok badaniu. Na podstawie ich opinii wyłaniane są marki, które biorą udział w dodatkowym badaniu ankietowym. Nagrodzono firmy z różnych branż, które otrzymały najwyższe oceny konsumentów. Tworzą one grono najprzyjaźniejszych dla konsumentów firm w Polsce i są postrzegane jako organizacje godne zaufania, w których klienci zawsze mogą liczyć na profesjonalną obsługę.

Jesteśmy Top Employer 2021

Po raz kolejny zostaliśmy uznani przez Top Employers Institute za najlepszego pracodawcę w Polsce i Europie, dołączając tym samym do grona prestiżowych przedsiębiorstw, które oferują bardzo dobre warunki pracy, tworzą spójną kulturę organizacyjną oraz zapewniają pracownikom możliwości rozwoju zawodowego. Międzynarodowe badania prowadzone co roku przez Top Employers Institute wskazują czołowych globalnych pracodawców - tych, którzy dbają o talenty i ich rozwój na wszystkich szczeblach organizacji oraz dążą do ciągłego doskonalenia praktyk związanych z zatrudnieniem. Sednem procesu obowiązującego w projekcie Top Employers jest poddanie się szczegółowemu badaniu i spełnienie określonych w nim wysokich standardów odnośnie zarządzania zasobami ludzkimi. Dopiero ta ocena pozwala uzyskać certyfikację. Kompleksowe badanie warunków pracy, któremu zostaliśmy poddani, jest dodatkową gwarancją prawidłowego przebiegu procesu. Polityka zatrudnienia w firmie oceniana była w oparciu o następujące kryteria: strategia rozwoju talentów, planowanie zasobów ludzkich, wdrażanie nowych pracowników (on-boarding), szkolenia i rozwój, zarządzanie wynikami, rozwijanie umiejętności przywódczych, rozwój kariery i planowanie sukcesji, wynagrodzenia i świadczenia, kultura organizacyjna oraz well-being. Badanie potwierdziło wyjątkowe warunki pracy w naszej firmie, co zapewniło nam miejsce w elitarnej grupie pracodawców certyfikowanych przez Top Employers Institute. Tytuł Top Employer otrzymaliśmy  w tym roku piąty raz z rzędu.

Laur Klienta 2021 dla marki K-Take it Veggie

Nasza marka K-Take it Veggie otrzymała złoty Laur Klienta 2021 w kategorii Ekologiczne strategie w biznesie/przemyśle – dania wegetariańskie. Plebiscyt Laur Konsumenta to ogólnopolski projekt, który każdego roku wyłania marki wyróżniające się pod względem jakości produktów i usług. 

Kaufland Polska wyróżniony w piętnastej edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm

Już trzeci rok z rzędu sieć Kaufland znalazła się w Rankingu Odpowiedzialnych Firm, który jest zestawieniem przedsiębiorstw działających w Polsce pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu. W 2021 r. podjęliśmy kolejne działania, których celem jest m.in. wspieranie świadomych wyborów zakupowych, poprawa dobrostanu zwierząt i ochrona środowiska. W naszych sklepach wprowadziliśmy specjalne Strefy Świadomego Odżywiania, w których klienci znajdują produkty dedykowane konkretnym potrzebom żywieniowym oraz zdrowej diecie – m.in. produkty roślinne i z niską zawartością cukru. Wprowadziliśmy skalę wartości odżywczej Nutri-Score na kolejnych opakowaniach produktów marek własnych. Dążymy również do tego, aby na początku 2022 r. wszystkie jaja świeże pochodziły z chowu ekologicznego, ściółkowego lub z wolnego wybiegu. Wydaliśmy także pierwszy w historii sieci raport zrównoważonego rozwoju, który w transparentny sposób dokumentuje nasze dotychczasowe działania w obszarze odpowiedzialnego biznesu.

 

2020

Blix Awards – Wybór Konsumentów 2020

Sieć Kaufland zdobyła pierwsze miejsce w kategoriach Promocja Roku oraz Prospołeczna Sieć Roku w programie branżowym „Blix Awards – Wybór Konsumentów". 

 • Kategoria „Prospołeczna sieć roku” - w obszarze hipermarketów

W kategorii „Prospołeczna Sieć Roku” konsumenci wybrali sieć handlową, która w ub.r. wykazywała najbardziej przyjazne podejście do klientów i prezentowała dodatkowe wartości, np. proekologiczne. Ankietowani zwracali uwagę też na to, czy dany podmiot prowadził działania wspierające swoich interesariuszy, związane m.in. ze Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu. Odpowiedzi 84 tys. konsumentów były zbierane i analizowane przez ponad pół roku – w sumie konsumenci udzielili ok. 3 mln opinii na temat sieci handlowych.

W kategorii „Prospołeczna sieć roku” konsumenci odpowiadali na pytanie, która sieć handlowa w 2019 roku była, wg ich oceny, najbardziej prospołeczna. Pytano o to, która sieć miała najbardziej przyjazne podejście do konsumenta, w tym rzetelnie przedstawiała swoje oferty w gazetkach; czy ceny z gazetek na towarach zawsze zgadzały się z tymi przy kasie; ponadto czy sieć prezentowała dodatkowe wartości, np. proekologiczne i czy zawsze prowadziła jasną oraz czytelną politykę sprzedażową wobec swoich konsumentów.

 • Kategoria „Promocja roku” – w obszarze hipermarketów

W tej kategorii również przyznawano nagrody w oparciu o opinie klientów. Konsumenci w badaniu stwierdzili, że w Kauflandzie promocje były najlepiej zorganizowane – najbardziej przypadały im do gustu, były najatrakcyjniejsze. Brano pod uwagę najczęściej wykorzystywane rabaty i najlepsze okazje pod względem ceny, jakości produktu oraz innych potrzeb.

Organizatorem programu „Blix Awards – Wybór Konsumentów" jest Grupa BLIX, będąca operatorem największych na rynku aplikacji mobilnych agregujących promocje w obszarze konsumenckim (tj. BLIX, Zdrowe Zakupy i Qpony). 

Kaufland został wyróżniony prestiżowym tytułem „Efektywna Firma”

W elitarnym gronie zwycięzców konkursu „Dobra Firma”, organizowanym przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, znalazły się firmy z województwa dolnośląskiego, których działania w dziedzinie przedsiębiorczości, zarządzania i innowacyjności zasługują na szczególne uznanie. Laureaci zostali wyłonieni w sposób obiektywny, oparty na twardych kryteriach finansowych. Organizatorzy docenili wkład Kauflandu jako lidera biznesu wykorzystującego potencjał pracowniczy i przyczyniającego się do rozwoju regionu i tworzenia nowych miejsc pracy. 

Firma Kaufland wyróżniona Laurem Konsumenta w kategorii „Odkrycie Roku 2020” za produkty marki własnej K-take it veggie

Plebiscyt Laur Konsumenta to ogólnopolski projekt, który każdego roku wyłania marki wyróżniające się pod względem jakości produktów i usług. Tytuł „Odkrycie Roku” został stworzony z myślą o produktach i markach, które stosunkowo krótko funkcjonują na rynku, ale już odznaczają się innowacyjnością, wyjątkowym potencjałem i stale rosnącą popularnością.

Laur Konsumenta przypadł naszej marce własnej K-take it veggie, która jest synonimem zdrowego i zrównoważonego stylu życia. Każdy nasz produkt wegański i wegetariański oznaczony jest znakiem V-Label. Wszystko po to, aby zapewnić sprawdzoną jakość i najlepszy skład.

Kaufland laureatem nagrody Retail Business Awards w kategorii „Odpowiedzialny Biznes”

Nagrody Retail Business Awards przyznawane są wspólnie przez Business Centre Club i Wydawnictwo Gospodarcze. Najbardziej zasłużeni dla polskiego handlu odebrali statuetki 12 października. Jury konkursu doceniło zaangażowanie społeczne naszej firmy, które dotyczy wielu obszarów, m.in. ochrony środowiska, wspierania lokalnych dostawców czy przeciwdziałania marnowaniu żywności. Źródłem naszego sukcesu jest zaangażowanie wszystkich interesariuszy – od pracowników po klientów, co trafnie oddaje hasło naszej strategii CSR „Zróbmy to razem.”. Godzenie interesów ekonomicznych, ekologicznych i społecznych jest fundamentalną zasadą Kauflandu i tą drogą będziemy także podążać w kolejnych latach.

Kaufland Polska wyróżniony w czternastej edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm

Kaufland już po raz drugi znalazł się w Rankingu Odpowiedzialnych Firm – zestawieniu przedsiębiorstw, w których społeczna odpowiedzialność biznesu odgrywa ważną rolę w strategii firmy.

W obliczu pandemii i nowych wyzwań nasze działania miały na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa zarówno pracownikom, jak i klientom sieci. Dotarliśmy z pomocą do osób i instytucji, które w tym szczególnym czasie potrzebowały szczególnej pomocy – szpitali jednoimiennych, rodzin zmagających się z kryzysem gospodarczym oraz dostawców. W dalszym ciągu kontynuowaliśmy działania służące ochronie przyrody – w tym ograniczyliśmy zużycie tworzyw sztucznych oraz rozszerzyliśmy ofertę produktów wytworzonych w oparciu o zrównoważony rozwój. Obecność naszej sieci w Rankingu Odpowiedzialnych Firm to ważne wyróżnienie i dowód na to, że firma Kaufland podąża za aktualnymi trendami w dziedzinie odpowiedzialnego biznesu.

Więcej szczegółów na: http://rankingodpowiedzialnychfirm.pl/2020/06/ranking-odpowiedzialnych-firm-2020-wyniki-klasyfikacja-branzowa/

2019

Kaufland z wyróżnieniem im. Jacka Kuronia

Wyróżnienia im. Jacka Kuronia przyznano firmom i instytucjom, które w szczególny sposób wspierają Federację Polskich Banków Żywności. Jednym z laureatów w kategorii „Darczyńca Ogólnopolski – inna pomoc” został Kaufland Polska. Nasza sieć została wyróżniona jako firma, która dostrzega potrzeby drugiej osoby, dlatego działa na rzecz zmniejszania niedożywienia i marnowania żywności w Polsce oraz wspiera Banki Żywności w ich codziennej działalności. Zaszczytna nagroda to także symbol pamięci o Jacku Kuroniu, współtwórcy pierwszego w Polsce Banku Żywności i inicjatora idei ratowania żywności w Polsce.

Jakość Obsługi 2019

Kaufland po raz kolejny został doceniony przez konsumentów za najwyższą jakość obsługi i uhonorowany prestiżowym tytułem Gwiazda Jakości Obsługi 2019.

Jesteśmy jedną z najprzyjaźniejszych firm w Polsce

Nagroda stanowi potwierdzenie najwyższego poziomu dbałości o klienta. Wyróżnienie przyznają sami klienci, najpierw poprzez głosowanie w prowadzonym przez cały rok badaniu. Na podstawie ich opinii wyłaniane są marki, które biorą udział w dodatkowym badaniu ankietowym. Nagrodzono firmy z różnych branż, które otrzymały najwyższe oceny konsumentów. Tworzą one grono najprzyjaźniejszych dla konsumentów firm w Polsce i są postrzegane jako organizacje godne zaufania, w których klienci zawsze mogą liczyć na profesjonalną obsługę.

Kaufland został uhonorowany tytułem Gwiazda Jakości Obsługi już po raz kolejny, nasza sieć otrzymała wyróżnienie także w edycjach 2014-2018.

Misją programu organizowanego przez Polski Program Jakości Obsługi jest poprawa jakości handlu i usług w Polsce. Gwiazdy Jakości Obsługi zostały przyznane już po raz jedenasty.

Firma Kaufland Polska Markety z nagrodą Supply Chain Designer za projekt „Automatyczny magazyn drobnicowy”

Supply Chain Designer to wyjątkowy program prowadzony przez Wydawnictwo Eurologistics. Jego celem jest promowanie projektów, które są efektami twórczej pracy kadry zarządzającej firm produkcyjnych i handlowych. Ambicją organizatora jest nagradzanie działań i rozwiązań, które wspomagają i znacznie usprawniają zarządzanie szeroko pojętymi łańcuchami dostaw.

Nagrodzony projekt Kauflandu związany jest z uruchomieniem w pełni zautomatyzowanego Centrum Dystrybucyjnego Kaufland Polska Markety w Woli Krzysztoporskiej. Szczególne uznanie jurorów analizujących projekt zyskało ambitne podejście do wyzwania, jakim była automatyzacja operacji magazynowych w branży retail oraz wysoka świadomość długoterminowych korzyści, które firma odnosi dzięki jego wdrożeniu.

Dobra Marka 2019

Wyróżnieniem, w którym zdobyliśmy podwójny tytuł, jest Dobra Marka.

Celem programu, który działa na rynku od 9 lat, jest wybór najlepszych marek, które cieszą się zaufaniem i renomą wśród konsumentów.

Analizie poddawane są:
- pozycja na rynku
- obecni i potencjalni klienci
- rozpoznawalność marki.

Oprócz tego przeprowadzane są badania konsumenckie. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Dobra Marka została przyznana nie tylko naszym nowym markom własnym -  Bevola, Kuniboo, Hip & Hopps, K-free, K-to go w kategorii Odkrycie Roku, ale całej marce Kaufland.

Sieć Kaufland z nagrodą Sustainability in Retail Award

Firmę wyróżniono za promocję idei zrównoważonego rozwoju i szczególny wkład w ochronę środowiska w zakresie prowadzonej działalności. Oficjalne wręczenie nagrody odbyło się podczas XI edycji kongresu Poland & CEE Retail Summit – jednego z wiodących wydarzeń zrzeszających przedstawicieli polskiego sektora handlowego i FMCG. Po raz pierwszy w historii kongresu przyznawana była nagroda dla sieci handlowej promującej ideę zrównoważonego rozwoju – Sustainability in Retail Award. O tę prestiżową statuetkę rywalizowały projekty o największym wpływie na zrównoważone i cykliczne działania operacyjne realizowane przez sieci handlowe. Ostatecznie nagroda trafiła do sieci Kaufland, którą doceniono za wprowadzenie skrzynek wielokrotnego użytku EPS. Ich zastosowanie pozwoliło sieci znacząco zredukować zużycie jednorazowych, kartonowych lub plastikowych opakowań podczas transportu produktów świeżych. 

Laur Konsumenta 2019

W tym roku zdobyliśmy tytuł Laur  Konsumenta.

Celem tego ogólnopolskiego plebiscytu jest wyłonienie najpopularniejszych marek, produktów i usług w danej kategorii.

Opinie zbierane są drogą telefoniczną, a następnie na portalach internetowych przeprowadzane jest głosowanie, w którym użytkownicy mogą oddać jeden głos w każdej z kategorii. Korespondenci większością głosów uznali naszą sieć za najpopularniejszą na rynku i tym samym Kaufland zdobył Laur Konsumenta w kategorii Supermarkety.

Kaufland z nagrodą WellPower 2019

Sieć Kaufland otrzymała nagrodę WellPower 2019 – pierwszego ogólnopolskiego konkursu dla pracodawców, którzy realizują projekty z zakresu wellbeing. To już kolejne wyróżnienie dla naszej firmy w obszarze HR.

Wellbeing to całościowe spojrzenie na człowieka i jego potrzeby, które dąży do zapewnienia pracownikom dobrego samopoczucia i zadowolenia. Celem konkursu WellPower jest promowanie tej idei w firmach oraz wyłonienie najlepszych rynkowych praktyk. Za swoje działania Kaufland został wyróżniony w kategorii „Duża firma”.

Kapituła konkursowa przy przyznawaniu nagród kierowała się wieloma kryteriami, patrząc między innymi na to, jak bardzo kompleksowe i różnorodne są działania podejmowane przez firmy, jaki mają one zasięg w organizacji, jakie pozytywne zmiany mogą wywołać w przedsiębiorstwach, czy są dopasowane do potrzeb pracowników i czy mają potencjał dalszego rozwoju. 

Certyfikat Doceń Polskie

Cztery produkty marki własnej Kauflandu K-Classic zostały nagrodzone w programie "Doceń polskie". Artykuły dostępne wyłącznie w sklepach naszej sieci wyróżniono podczas XXII audytu żywności. Certyfikat mogą otrzymać tylko produkty, które spełniają kryteria określone w regulaminie programu.

Wśród wyróżnionych artykułów znalazły się: 

 • K-Classic Serek homogenizowany naturalny, 
 • K-Classic Serek homogenizowany o smaku waniliowym, 
 • K-Classic Twaróg sernikowy,
 • K-Classic Kiełbasa pieczona.

Kluczowe znaczenie podczas oceny produktów mają atestacje. W ich trakcie żywność jest sprawdzana przez doświadczone jury programu decydujące o przyznaniu godła promocyjnego.

Kaufland debiutuje w Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2019!

ROF to zestawienie firm działających w Polsce ocenianych pod kątem jakości systemu zarządzania CSR, a jego partnerem jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

W kwietniu tego roku znaleźliśmy się w raporcie FOB „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Zostaliśmy docenieni za nasze działania przeciwko marnowaniu żywności i współpracę z Federacją Banków Żywności. Teraz debiutujemy w prestiżowym Rankingu Odpowiedzialnych Firm.

Jury doceniło Kaufland za odpowiedzialne prowadzenie biznesu, wdrażanie polityki zrównoważonego rozwoju oraz zarządzanie pozytywnym wpływem. 

2018

Kaufland wśród najchętniej polecanych sieci handlowych w Polsce

Kaufland po raz kolejny znalazł się w gronie najsilniejszych marek w Polsce. Nasza sieć została uhonorowana prestiżowym tytułem Superbrands 2018.

O przyznaniu tytułów Superbrands 2018 zadecydowali konsumenci w ramach największego niezależnego badania marek w Polsce, zrealizowanego przez ARC Rynek i Opinia, na łącznej próbie ponad 10 tysięcy respondentów. Najważniejszym kryterium branym pod uwagę było polecanie marki, które jest wyrazem zaufania i uznania dla jej jakości. Badanie objęło prawie 2 tys. marek, a opinie konsumentów pozwoliły określić indeks siły marki i tym samym wyłonić najsilniejsze z nich. Wśród badanych marek znalazło się 29 sklepów spożywczo-przemysłowych.

Bycie jedną z trzech najchętniej polecanych sieci handlowych na coraz bardziej konkurencyjnym i wymagającym polskim rynku pokazuje, że nasz model biznesowy i rozwiązania dobrze odpowiadają na oczekiwania i potrzeby klientów - mówi Marcin Łojewski, Wiceprezes Zarządu Kaufland Polska.

Kaufland został uhonorowany tytułem Superbrands już po raz kolejny, nasza sieć otrzymała wyróżnienie także w edycjach 2016 i 2017.

Superbrands to międzynarodowa organizacja, działająca od ponad 20 lat w 80 krajach na całym świecie, a od 12 lat w Polsce.

2017

Dobroczyńca Roku 2017

Dobroczyńca Roku to konkurs, który powstał, aby promować prospołeczne działania firm. W jego ramach, nieprzerwanie od 20 lat, nagradzane są przedsiębiorstwa angażujące się społecznie i wspierające organizacje pozarządowe. 

Kapituła Konkursu doceniła nasze działania na rzecz wiosek – w szczególności za:  

 • wsparcie finansowe i rzeczowe
 • organizację dedykowanych imprez i wydarzeń (Dzień Matki, Dzień Dziecka, mikołajki itp.)
 • bezpłatne udostępnienie powierzchni reklamowych
 • zbiórkę pieniędzy w naszych marketach (akcja "Skarbonka")
 • zaangażowanie naszych pracowników w wolontariat na rzecz Wiosek SOS oraz wewnętrzne inicjatywy i akcje charytatywne.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w projekty oraz oddanie głosu na naszą firmę.

Jakość Obsługi 2017

Nagroda przyznawana jest przez konsumentów tym firmom, które w najwyższym stopniu dbają o obsługę klientów, wywiązują się z przyjętych wobec nich zobowiązań i świadczą skuteczną według przyjętych standardów obsługę. Gwiazdy Jakości Obsługi należą do ścisłego grona najbardziej przyjaznych przedsiębiorstw działających dla polskiego klienta. To już kolejny raz, jak Kaufland został wyróżniony tym mianem.

2016

Best Quality Employer 2016

Kaufland po raz kolejny w tym roku triumfuje w rankingu najlepszych pracodawców w Polsce. Tym razem nasza firma została uhonorowana godłem Best Quality Employer w konkursie organizowanym przez Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej. Konkurs miał na celu wyłonienie spośród wielu pracodawców takich przedsiębiorstw, które wyróżniają się ponadprzeciętnymi standardami zarządzania zasobami ludzkimi oraz dbałością o wysoką jakość warunków pracy. Decydującymi aspektami były także stabilność zatrudnienia oraz przyjazna atmosfera pracy. 

Kapituła konkursu zweryfikowała i doceniła rozwiązania stosowane w Kauflandzie – przede wszystkim zasady i metody prowadzenia procesów rekrutacyjnych, a także możliwości rozwojowe oferowane pracownikom przez naszą firmę.

Odpowiedzialny Pracodawca - lider HR 2016

Już po raz szósty magazyn Strefa Gospodarki uhonorował najlepszych pracodawców na rynku godłem Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR 2016. W tym roku również Kaufland zasilił grono laureatów tej nagrody.

Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR 2016 to ogólnopolski program promocyjny z obszaru human resources (HR). Jego celem jest upowszechnianie oraz propagowanie pozytywnych wzorców, modeli strategii działań w zakresie polityki personalnej, a także strategii integracji spraw personalnych z biznesowymi.

Statuetka Superbrands 2016

17 maja wręczono statuetki w 10. edycji Superbrands. Odebrali je przedstawiciele najsilniejszych marek obecnych w Polsce. Kaufland, będący wiodącą marką na rynku handlu detalicznego, został wyróżniony prestiżową, złotą statuetką Superbrands.

Superbrands to jedyna na świecie niezależna organizacja, promująca ideę brandingu poprzez identyfikację, nagradzanie i opisywanie drogi do sukcesu najsilniejszych marek. Powstała ponad 20 lat temu w Wielkiej Brytanii. Obecnie działa w ponad 80 krajach na całym świecie.