Trwa wczytywanie danych

Zróbmy to razem

Nie możemy uratować świata, ale powinniśmy chociaż próbować. Każdego dnia. Przez proste działanie.

Dzięki realizowaniu tego motto codzienne stajemy się lepszą firmą, która rozwija się w sposób zrównoważony z poszanowaniem i odpowiedzialnością wobec ludzi i środowiska. W działania CSR chcemy angażować również naszych klientów. Zróbmy to razem!

Wsparcie
lokalne
Lokalnie

Aktywnie wspieramy najciekawsze inicjatywy lokalnych społeczności w regionach całej Polski. Pomagamy finansowo i rzeczowo m.in.: szkołom, klubom sportowym, domom dziecka czy schroniskom dla zwierząt. Zgłoś nam inicjatywę, w którą też możemy się zaangażować!

Ochrona tropików
Lasy tropikalne

Certyfikat Rainforest Alliance

Rainforest Alliance jest organizacją pozarządową, która dąży do wprowadzenia harmonii między ludźmi a naturą w tropikalnych rejonach upraw. Sprzedajemy produkty oznaczone certyfikatem Rainforest Alliance, dzięki czemu przyczyniamy się do zachowania bioróżnorodności gatunkowej i do poprawy jakości życia pracowników plantacji oraz ich rodzin.

Stołówka
z klasą

W ramach akcji "Stołówka z klasą" sieć Kaufland dofinansuje remont stołówek w 10 szkołach.

Pracownicy
Pracownicy Kauflandu ustawieni w kształcie litery K

Jako pracodawca bierzemy odpowiedzialność za naszych pracowników w wielu różnych aspektach. Żyjemy w kulturze wzajemnego szacunku.

Różnorodność

Nasze zadania i wyzwania są tak różnorodne jak ludzie w naszej firmie. Jest to miejsce dla każdego bez względu na status społeczny, religię, pochodzenie, niepełnosprawność, płeć, orientację seksualną czy wiek.

Bioróżno-
rodność

Różnorodność biologiczna na całym świecie drastycznie się zmniejsza. Jako sieć handlowa uważamy, że wzięcie odpowiedzialności za ochronę przyrody i bioróżnorodności jest naszym obowiązkiem.

Ochrona drobiu
Drób

Ochrona zwierząt odgrywa u nas ważną rolę. Aktywnie przeciwstawiamy się procederowi wyskubywania puchu i pierza oraz poddawania żywych kaczek i gęsi przymusowemu tuczeniu. Ze względu na dobro tych zwierząt nie sprzedajemy mięsa kaczek i gęsi z hodowli stosujących wyżej wspomniane metody.

Więcej
niż handel

Raport zrównoważonego rozwoju

Pierwszy raport w historii naszej firmy, przygotowany według wytycznych GRI, który w kompleksowy i transparentny sposób dokumentuje nasze działania i osiągnięcia na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Łańcuch
dostaw

Jako przedsiębiorstwo działające w sektorze handlu detalicznego jesteśmy odpowiedzialni za produkty, które oferujemy: za ich pochodzenie i surowce, z których zostały wytworzone. Dlatego uważnie przyglądamy się surowcom pochodzącym z innych krajów, opowiadając się za odpowiedzialnymi i przyjaznymi dla środowiska warunkami produkcji w tych miejscach.

Bez futer
Bez futer

Jesteśmy uczestnikami programu Fur Free Retailer. Tym samym rezygnujemy z produktów wykonanych z naturalnego futra i artykułów nim obszytych.

Transpa-
rentność

Kaufland przyczynia się do redukcji pestycydów w uprawie owoców i warzyw. Więcej w naszym Raporcie Transparentności 2020 - owoce i warzywa >

Produkty wege
Produkty wegetariańskie

W naszym asortymencie znajduje się duża liczba produktów wegańskich i wegetariańskich. Wśród nich są oznaczone znakiem V-label ekologiczne produkty naszej marki własnej K-take it veggie. Stanowią one pełnowartościową, pyszną i korzystną cenowo alternatywę dla tradycyjnych artykułów.