Trwa wczytywanie danych

Kaufland Polska intensywnie angażuje się w ochronę klimatu, realizując własną strategię klimatyczną i wyznaczając w tym zakresie konkretne cele

Wrocław, 26 lipca 2021 r.

Zrównoważony rozwój jest jednym z istotnych fundamentów strategii biznesowej Kaufland Polska. Wraz z opracowaniem strategii klimatycznej i wyznaczeniem konkretnych celów opartych na metodologii Science Based Targets Initiative (SBTi) sieć robi kolejny krok naprzód i wnosi istotny wkład w realizację paryskiego porozumienia klimatycznego, który polega na ograniczeniu globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia Celsjusza.

Już w sierpniu 2020 roku Grupa Schwarz, występująca w imieniu wszystkich spółek zależnych, przystąpiła oficjalnie do porozumienia Science Based Target Initiative i zobowiązała się do wyznaczenia zweryfikowanych naukowo celów klimatycznych, tzw. Science Based Targets. Oprócz Grupy Schwarz również Kaufland Polska na podstawie istniejących bilansów klimatycznych określił konkretne cele i środki, dzięki którym emisja CO2 w działalności operacyjnej i łańcuchu dostaw będzie sukcesywnie redukowana. Zgodnie z przyjętą strategią klimatyczną sieć w pierwszej kolejności dąży do unikania, następnie ograniczania, a w przypadku, gdy podjęcie tych działań nie będzie możliwe, do kompensowania emisji dwutlenku węgla.

Do 2030 roku Grupa Kaufland zamierza zredukować emisje powstałe wskutek działalności operacyjnej o 80% w porównaniu do 2019 roku we wszystkich krajach, w których obecna jest sieć. Aby osiągnąć ten ambitny cel, w ramach strategii klimatycznej Kaufland Polska opracował kompleksowy plan działań. Odnosi się on do emisji CO2 powstałej nie tylko w wyniku funkcjonowania sklepów, ale również na wcześniejszych etapach łańcucha dostaw.

Kaufland będzie zachęcał przy tym swoich partnerów biznesowych do podejmowania działań na rzecz ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Dostawcy odpowiedzialni za 80% emisji pośrednich powstałych  w wyniku wytworzenia produktów (Scope 3) zostaną zobowiązani do wyznaczenia celu klimatycznego zgodnie z kryteriami SBTi do 2026 roku.

Na sieci Kaufland, jako przedsiębiorstwie handlu detalicznego, spoczywa ogromna odpowiedzialność za współdziałanie na rzecz pozytywnych zmian klimatycznych. Z tego względu podejmujemy różnorodne inicjatywy służące ochronie środowiska. Włączenie do tego procesu opartej na naukowych badaniach metodologii Science Based Targets Initiative jest fundamentem skutecznej strategii klimatycznej naszego przedsiębiorstwamówi Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej z Kaufland Polska.

Kaufland od lat podejmuje inicjatywy mające na celu ochronę środowiska i zasobów naturalnych, a także minimalizację wpływu działalności sieci na klimat, do czego – zgodnie z hasłem strategii zrównoważonego rozwoju  „Zróbmy to razem” – zachęca także swoich klientów.

Jednym z głównych obszarów zaangażowania jest m.in. ograniczenie zużycia tworzyw sztucznych. W 2019 r. Kaufland zrezygnował z jednorazowych toreb zakupowych wykonanych z plastiku, zastępując je alternatywami, m.in. w 80% wyprodukowanych z tworzywa pochodzącego z recyklingu. Do asortymentu wprowadzono również woreczki wielokrotnego użytku na owoce i warzywa. Sieć modyfikuje także opakowania marek własnych, ograniczając plastik, stosując recyklat czy zwiększając zdolność wykorzystanych surowców do recyklingu.

Przy budowie i modernizacji kolejnych placówek Kaufland stawia również na innowacyjne rozwiązania służące redukcji zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych. Wybudowane od  2012 r. placówki są ogrzewane prawie wyłącznie dzięki odzyskowi ciepła odpadowego pochodzącego z instalacji chłodniczych. Sieć stawia również na energooszczędne oświetlenie LED, w które wyposażony jest każdy nowo powstały czy zmodernizowany sklep.

Kaufland sukcesywnie rozszerza asortyment o produkty pochodzące od lokalnych dostawców i producentów, których zaletą jest krótszy łańcuch dostaw, a co za tym idzie — mniejsza emisja dwutlenku węgla. Do transportu owoców i warzyw sieć używa skrzynek wielorazowego użytku EPS – dzięki temu rozwiązaniu w ubiegłym roku Kaufland zredukował emisję CO2 o 4,7 tys. ton.

Zmiany klimatyczne są spowodowane przez człowieka, dlatego musimy wspólnie im przeciwdziałać. W sieci Kaufland jesteśmy świadomi tej odpowiedzialności, w związku z czym ochrona klimatu znajduje się w centralnym punkcie naszej strategii zrównoważonego rozwoju – dodaje Maja Szewczyk.  

Dane kontaktowe

Karina Galli, Justyna Kalinowska
38 Content Communication