Trwa wczytywanie danych

Kaufland partnerem Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Wrocław, 14 kwietnia 2022 r.

W drodze do zrównoważonego rozwoju ważną rolę pełnią sojusze i partnerstwa, które umożliwiają wymianę wiedzy i doświadczeń, a przede wszystkim jednoczą różne podmioty w realizacji SDGs. Świadoma tego jest m.in. sieć Kaufland, która od 1 kwietnia br. stała się partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu – organizacji zrzeszającej od ponad 20 lat przedsiębiorstwa działające zgodnie z koncepcją CSR.  

Partnerem Forum Odpowiedzialnego Biznesu mogą zostać firmy, które wykazują konkretne osiągnięcia w obszarze zrównoważonego rozwoju. W sieci Kaufland odpowiedzialność wobec ludzi i środowiska naturalnego jest wpisana w strategię biznesową przedsiębiorstwa. Firma jest już członkiem Polskiego Paktu Plastikowego, Polskiej Koalicji ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego, jest także sygnatariuszem Karty Różnorodności oraz Partnerstwa na rzecz Realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. Detalista w swoich działaniach koncentruje się przede wszystkim na promocji świadomego odżywiania, przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, poprawie dobrostanu zwierząt oraz ochronie klimatu. Kaufland, jako członek Programu Partnerstwa FOB, będzie dzielił się dobrymi praktykami z wymienionych obszarów, a także sam czerpał z inspiracji, badań i najnowszych rozwiązań rynkowych prezentowanych przez pozostałe firmy zrzeszone w organizacji. Sieć podejmie także działania mające na celu popularyzację standardów etycznego postępowania biznesu.

- W firmie Kaufland jesteśmy świadomi swojej odpowiedzialności wobec pracowników, klientów, dostawców i lokalnych społeczności, dlatego od ponad 20 lat konsekwentnie realizujemy strategię zrównoważonego rozwoju. Nasze działania prowadzimy zgodnie z hasłem „Zróbmy to razem”, ponieważ w realizacji celów SDG kluczowe jest współdziałanie różnych podmiotów, w tym przedstawicieli biznesu, polityki i organizacji pozarządowych. Wierzymy, że jako partner Forum Odpowiedzialnego Biznesu będziemy mogli zacieśnić współpracę na tym polu i jeszcze efektywniej pracować nad realizacją Agendy 2030 – tłumaczy Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.

- Program Partnerstwa FOB jest platformą umożliwiającą firmom rozwój i poszerzanie wiedzy o obszarach ESG, dzielenie się dobrymi praktykami oraz wyzwaniami w zakresie odpowiedzialności biznesu. Cieszymy się, że coraz więcej przedsiębiorstw w Polsce chce w sposób strategiczny realizować działania z zakresu CSR i z przyjemnością witamy w tym gronie sieć Kaufland – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest jedną z organizacji, z którą Kaufland nawiązał współpracę w obszarze zrównoważonego rozwoju. Od dwóch lat detalista jest członkiem Polskiego Paktu Plastikowego, gdzie wypracowuje rozwiązania gospodarki obiegu zamkniętego. Jako partner Polskiej Koalicji ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego sieć stawia na odpowiedzialny charakter upraw i w produktach marek własnych wykorzystuje wyłącznie certyfikowany olej palmowy. Będąc pracodawcą, którego siłą jest różnorodność zespołu, Kaufland stał się sygnatariuszem Karty Różnorodności zainicjowanej i koordynowanej również przez FOB międzynarodowej inicjatywy pod auspicjami Komisji Europejskiej, przez co zobowiązał się do promocji polityki diversity & inclusion w miejscu pracy. Aby wyrazić poparcie wizji rozwoju świata zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, w 2020 r. Kaufland przystąpił również do Partnerstwa na rzecz realizacji SDGs w Polsce i regularnie dzieli się swoimi praktykami w newsletterze Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

 

Dane kontaktowe

Karina Galli, Justyna Kalinowska
38 Content Communication