Ograniczenie marnowania żywności wyzwaniem na kolejne lata

Wrocław, 30.03.2021

Marnowanie żywności to złożony problem społeczny i gospodarczy, który wpływa również na takie dziedziny jak zasoby naturalne czy klimat. Minimalizowanie negatywnych skutków tego zjawiska to wspólne zadanie obywateli, biznesu, rządu i organizacji. Odpowiedzialne sieci handlowe od lat podejmują działania, dzięki którym przeciwdziałają marnowaniu żywności i pomagają potrzebującym.

Materiały prasowe Kaufland

Na świecie marnuje się ponad 1,3 miliarda ton jedzenia rocznie. Ta żywność pozwoliłaby zapewnić pożywienie blisko 3 miliardom ludzi i całkowicie wyeliminowałaby problem głodu[1]. Świadomość istnienia tego problemu rośnie, a firmy i instytucje na szczeblu międzynarodowym, krajowym i lokalnym podejmują liczne działania mające ograniczyć straty produktów spożywczych.

Lepiej zapobiegać, niż wyrzucać

W 2019 roku weszła w życie Ustawa o przeciwdziałaniu marnotrawienia żywności, która do lutego 2020 roku dawała sklepom czas na podpisanie umowy z organizacją charytatywną, do której będzie trafiać niesprzedana, ale jakościowo dobra żywność. Zgodnie z ustawą na wszystkie sklepy spożywcze lub hurtownie produktów żywnościowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 mkw został nałożony obowiązek przekazywania niesprzedanej żywności do organizacji pozarządowych.

Kaufland od wielu podejmuje działania minimalizujące marnowanie żywności i na długo przed wejściem w życie powyższych przepisów podjął współpracę z Federacją Polskich Banków Żywności. Tylko w ubiegłym roku sieć handlowa przekazała tej organizacji za pośrednictwem 148 sklepów produkty spożywcze o wartości 4 656 463 zł, co pozwoliło na przygotowanie 885 865 posiłków dla osób najbardziej potrzebujących.

Marnowanie żywności to jeden z najpoważniejszych problemów, które dotykają ludzkość w XXI wieku. Sam handel w Polsce odpowiada za straty na poziomie prawie 7%. W porównaniu z ponad 60%, które trafiają do kosza w gospodarstwach domowych, to niewiele. Jednak dopiero kiedy uświadomimy sobie, że te 7% przekłada się na kilkaset tysięcy ton produktów w skali roku, dostrzeżemy, że wkład sieci handlowych w walkę z marnotrawieniem artykułów spożywczych jest rzeczywiście dostrzegalny i znaczący. Tylko w ubiegłym roku żywność, która trafiła do Banków Żywności jako darowizny od sklepów sieci Kaufland, pozwoliła na przygotowanie blisko 900 tysięcy posiłków dla najbardziej potrzebujących. To tak, jakby co drugi mieszkaniec Warszawy otrzymał posiłek pochodzący z produktów przekazanych przez tę sieć handlową. To pokazuje skalę i znaczenie pomocy udzielanej przez sklepy - mówi Marek Borowski, Prezes Federacji Polskich Banków Żywności.  

Nie tylko przekazywanie żywności

Przekazywanie produktów to nie jedyna płaszczyzna, na której sieci handlowe mogą współpracować
z  Federacją Polskich Banków Żywności. Kaufland od października 2018 roku wspiera tę organizację, prowadząc we wszystkich sklepach „Akcję Skarbonka”. Od początku jej trwania do grudnia 2020 roku dzięki ofiarności klientów sieci do Banków Żywności trafiło ponad 400 tys. zł. To znacząca pomoc dla organizacji, gdyż każda złotówka umożliwia uratowanie 8 kg żywności, z których można przygotować 16 pełnowartościowych posiłków.

Dobrą praktyką jest również angażowanie klientów w świąteczne zbiórki żywności, którzy mogą wesprzeć najbardziej potrzebujących, wkładając do specjalnych koszyków zakupione produkty spożywcze. Jedna z takich akcji odbędzie się od 15 do 20 marca w wybranych sklepach sieci Kaufland. Zbiórka jest organizowana przy współpracy z lokalnymi Bankami Żywności, a w przypadku zbiórki organizowanej w Krakowie z Polskim Czerwonym Krzyżem.

Poza współpracą z OPP, sieci handlowe mają również wiele sprawdzonych sposobów na zminimalizowanie strat żywności.

W naszych marketach prowadzimy system przecen, dzięki któremu można zakupić pełnowartościowe artykuły w konkurencyjnej cenie przed upływem jego terminu przydatności do spożycia. Dodatkowo nasi klienci mogą skorzystać z możliwości nabycia wielu artykułów na wagę i kupić na przykład tyle sera, mięsa czy wędlin, a także bakalii czy słodyczy, ile realnie potrzebują – mówi Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.

Marnotrawienie żywności wpływa na klimat

Walka z marnotrawieniem żywności to walka z postępującym globalnym ociepleniem, do którego przyczynia się zalegający na składowiskach odpad spożywczy emitujący do atmosfery potężne ilości gazów cieplarnianych. Niewłaściwe zarządzanie potencjałem żywnościowym powoduje również nadmierną eksploatację ograniczonych zasobów naturalnych niezbędnych do wyprodukowania żywności: wody, gleby oraz energii.

Światowa produkcja żywności napędzana jest przez rosnący, a bezpodstawnie wysoki popyt na produkty spożywcze. Kupujemy za dużo i bez przygotowania. Podaż, która nie odpowiada realnym potrzebom nabywczym, powoduje ogromne starty w środowisku. Mimo że posiadamy wiele narzędzi wdrażania zrównoważonych praktyk w rolnictwie, produkcja żywności wciąż powoduje zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, przyczynia się do utraty różnorodności biologicznej i zmiany klimatu oraz pochłania ogromne ilości zasobów naturalnych. Zasobów, które wykorzystujemy do produkcji żywności, nie należy traktować jako odnawialnych  – mówi Krystian Szczepański, dyrektor Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.

 

[1] https://stopwastingfoodmovement.org/food-waste/food-waste-facts/