Kaufland redukuje ślad węglowy i przechodzi w 100% na zieloną energię

Wrocław, 26.04.2022

Kaufland stawia kolejny ważny krok w realizacji strategii klimatycznej, zgodnie z którą do 2030 r. zredukuje emisje uwarunkowane działalnością przedsiębiorstwa o 80% w porównaniu z 2019 r. Firma podpisała właśnie umowę z dostawcami, którzy zaopatrzą sieć w energię pochodzącą wyłącznie z odnawialnych źródeł. Detalista planuje także inwestycje w kolejne instalacje fotowoltaiczne.

Materiały prasowe Kaufland

Według najnowszego raportu Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) do 2026 roku aż 95% światowego wzrostu mocy wytwórczych będą generować odnawialne źródła energii a ilość mocy odnawialnej skonsumowanej w okresie 2021–2026 będzie o połowę wyższa niż w latach 2015–2020[1]. Przykładem firmy, która w Polsce zdecydowała się na zastosowanie OZE, jest Kaufland. Sieć nawiązała właśnie współpracę z dostawcami na pokrycie wolumenu energii zużywanej we wszystkich placówkach, tj. centrali, sklepach oraz centrach dystrybucyjnych w 100% zieloną energią*. Potwierdzeniem tego będą certyfikaty wydawane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Oprócz tego firma ma w planach kolejne instalacje fotowoltaiczne. Pierwszą z nich zastosowano na dachu sklepu przy ul. Długosza we Wrocławiu, co pozwala sieci zaspokoić kilkanaście procent rocznego zapotrzebowania marketu na energię elektryczną.

Z dbałości o środowisko

W swoich placówkach Kaufland stosuje wiele innych rozwiązań, które pozwalają ograniczyć zużycie energii oraz emisje dwutlenku węgla. W nowych sklepach firma inwestuje w technologię odzysku ciepła odpadowego, dzięki której zamiast paliw kopalnych wykorzystuje ciepło pochodzące z instalacji chłodniczych do ogrzewania bądź chłodzenia obiektów. Standardem w wybudowanych i zmodernizowanych marketach są także oświetlenie LED oraz osłony urządzeń chłodniczych zapobiegające utratom zimna i energii. Firma dokładnie kontroluje jej zużycie we wszystkich swoich placówkach, a jej efektywność energetyczną potwierdza międzynarodowy standard ISO 50001. Sieć wspiera także elektromobilność, montując przy swoich sklepach stacje do ładowania aut elektrycznych. Z samochodu elektrycznego i ładowarki mogą korzystać także pracownicy centrali.

Poza przejściem w 100% na zieloną energię* Kaufland będzie konsekwentnie pracować nad realizacją kolejnych celów klimatycznych wyznaczonych zgodnie z metodologią SBTi, które pozwolą sieci uniknąć, zredukować lub skompensować emisje powstałe w ramach działalności przedsiębiorstwa i łańcucha dostaw.

* nie dotyczy najemców pasaży sklepów Kaufland

 

[1] IEA, Report Renewables 2021