Kaufland łączy siły z Polską Radą Centrów Handlowych

Wrocław, 14.02.2022

Sieć Kaufland dołączyła właśnie do społeczności ponad 200 firm zrzeszonych w Polskiej Radzie Centrów Handlowych. Jest to największa w Polsce organizacja, która od 18 lat wyznacza kierunki rozwoju branży handlowo-usługowej, bazując na aktualnych trendach rynkowych, wymianie wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk.

Materiały prasowe Kaufland

Stowarzyszenie łączące pracodawców oraz pracowników handlu i nieruchomości handlowych zyskało nowego partnera. Kaufland wesprze organizację, wnosząc wiedzę i doświadczenie w obszarze retail zdobyte zarówno na rynku lokalnym jak i międzynarodowym. Sieć sukcesywnie zwiększa liczbę swoich marketów w Polsce i za granicą. W kwestiach dotyczących wynajmu powierzchni kieruje się przede wszystkim potrzebami klientów, zapraszając do współpracy wielu lokalnych przedsiębiorców. Sieć sama jest jednocześnie najemcą powierzchni w centrach handlowych, m.in. jednego z największych w Polsce – Silesii City Center.

Cieszymy się z naszego członkostwa w Polskiej Radzie Centrów Handlowych. Wniesiemy do niej  ważny dla branży know-how, a równocześnie będziemy czerpać z najlepszych praktyk rynkowych. Wspólna wymiana doświadczeń w branży handlowo-usługowej jest dzisiaj niezbędna, szczególnie w czasach trudnej, pandemicznej rzeczywistości mówi Ewelina Jarosińska, członek zarządu Kaufland Polska.

PRCH zrzesza wszystkich największych właścicieli i zarządców centrów handlowych oraz marki i sieci handlowe, które są kluczowymi uczestnikami rynku. Organizacja promuje najlepsze praktyki branżowe, prowadzi działania na rzecz rozwoju polskiego handlu oraz uczestniczy w projektach badawczych, w tym wydaje raporty o stanie rynku przygotowane z  grupą ekspertów firm członkowskich. Regularnie spotyka się z przedstawicielami administracji rządowej i publicznej, reprezentując merytoryczny głos branży centrów handlowych.