Trwa wczytywanie danych

W rzeczywistości new-normal świadczenia pozapłacowe wzmacniają przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa

Wrocław, 10 sierpnia 2021 r.

Pandemia sprawiła, że jedną z naszych najważniejszych potrzeb stało się bezpieczeństwo – przede wszystkim w obszarze zdrowia i relacji społecznych, ale także domowych finansów, które w dobie niestabilnej sytuacji ekonomicznej były częstym źródłem niepokoju. Odpowiedzialni pracodawcy nie tylko zrobili wszystko, aby utrzymać dotychczasowe miejsca pracy, ale także dopasowali zakres oferowanych świadczeń pozapłacowych w taki sposób, aby wzmocnić poczucie bezpieczeństwa wśród zatrudnionych.  

Nowa rzeczywistość spowodowała zmianę podejścia do benefitów pozapłacowych. Przewartościowanie potrzeb nastąpiło z dnia na dzień i wymogło na pracodawcach konieczność dopasowania swojej oferty do nowych oczekiwań pracowników, którzy liczą na benefity zapewniające poczucie bezpieczeństwa zarówno im, jak i ich rodzinom: od bezpieczeństwa w zakresie zdrowia, po domowe finanse.

Zdrowie na pierwszym miejscu

Jak pokazują wyniki badań przeprowadzonych przez firmę Personnel Service – Barometr Polskiego Rynku Pracy 2021, aż 45% badanych w ramach świadczeń pozapłacowych oczekuje obecnie rozbudowanego systemu opieki medycznej, a 20% z badanych ułatwionego dostępu do szczepień. 17% ankietowanych zwróciło uwagę również na zdrowie psychiczne wskazując, że jednym z pożądanych przez nich benefitów jest dostęp do wsparcia psychologicznego, oferowanego przez pracodawcę. Na benefit w postaci szkoleń on-line wskazało 30% pracowników.[1]

Pandemia przewartościowała oczekiwania pracowników. Ostatnie kilkanaście miesięcy niepokoju sprawiły, że teraz dążymy przede wszystkim do poczucia bezpieczeństwa – zarówno  w sferze zdrowia naszego i rodziny, jak i domowych finansów. Kwestie związane z samorozwojem nadal są ważne dla pracowników, ale w sposób zauważalny ustąpiły miejsca takim świadczeniom, jak prywatna opieka medyczna czy ułatwiony dostęp do szczepień. Odpowiadając na te potrzeby, wspólnie z naszym partnerem medycznym zorganizowaliśmy akcję szczepień dla chętnych pracowników przeciwko COVID-19 mówi Małgorzata Ławnik, dyrektor Pionu Personalnego Kaufland Polska.

Wszyscy zatrudnieni w Kaufland, mogą korzystać z finansowanej przez sieć prywatnej opieki medycznej. Za dopłatą świadczeniem można objąć również członków rodzin oraz bliskich. Dodatkowo pracownicy centrali Kaufland we Wrocławiu mają możliwość uczestniczenia w wykładach i zajęciach o charakterze wellbeingowym, między innymi  na temat ergonomii pracy zdalnej, radzenia sobie z emocjami, higieny snu czy odżywiania.

Emocje i sytuacje, które trzeba opanować

Czas pandemii stanowi wyzwanie nie tylko ze względu na liczne obostrzenia. To również okres pełen niepokoju i stresu, który wpływa na kondycję psychiczną pracowników i ogólnie – całego społeczeństwa. Potwierdzają to wyniki badań przeprowadzonych przez Personnel Service, według których 46% Polaków odczuwa w pracy większy stres niż przed pandemią.[2] Zapewnienie zatrudnionym komfortowych warunków pracy w tym trudnym czasie stało się jednym z priorytetów sieci Kaufland. Firma już na początku pandemii uruchomiła bezpłatną infolinię wsparcia psychologicznego, gdzie pracownicy anonimowo mogli podzielić się swoimi obawami i uzyskać pomoc. Przez całą pandemię dodatkowym wsparciem są również funkcjonujący na stałe w sieci eksperci do spraw relacji pracowniczych, którym pracownicy mogą zgłaszać anonimowo swoje problemy, obawy i wnioski.

Na kondycję psychiczną pracowników niekorzystnie wpłynęła również konieczność przeorganizowania dotychczasowych schematów dnia codziennego – wszystko ze względu na zamknięcie placówek edukacyjnych i konieczność nauki zdalnej. Aby ułatwić rodzicom funkcjonowanie w nowej rzeczywistości, kadra zarządzająca w sieci Kaufland starała się dopasować grafik pracy tak, aby rodzice mogli pogodzić obowiązki domowe i zawodowe.  

Rozwój mimo pandemii

Według wielu badań, mimo pandemii, pracownicy nie odkładają na bok kwestii związanych z rozwojem ich kompetencji. W cytowanym wcześniej badaniu przeprowadzonym przez Personnel Service co trzeci ankietowany nadal oczekuje od pracodawcy szkoleń i warsztatów podnoszących kwalifikacje. W sieci Kaufland mimo pandemii większość działań szkoleniowych jest kontynuowana. W 2020 łączna liczba godzin poświęconych na szkolenia i zdobywanie wiedzy wynosiła 250 000.

Mimo pandemii nie przestaliśmy podnosić kwalifikacji pracowników, a  szkolenia realizowaliśmy w formie on-line. Było to możliwe dzięki nowoczesnym rozwiązaniom e-learningowym, które wdrożyliśmy w naszej firmie. Wszystkie działania podnoszące poziom kompetencji pracowników są dopasowane do ich stanowiska,  oraz uzgodnionego z przełożonym planu rozwoju kariery. Ze szkoleń mogą korzystać również pracownicy marketów. E-zajęcia pomagają im nie tylko wdrożyć się w zadania, ale również opanować nowe umiejętności z zakresu kompetencji miękkich i fachowych – mówi Małgorzata Ławnik, dyrektor Pionu Personalnego Kaufland Polska.

Podnoszenie kwalifikacji pracowników w czasach pandemii okazało się doskonałym narzędziem do poprawy ich kondycji psychicznej i samopoczucia. Inwestowanie w szkolenia sprawiło, że zatrudnieni mieli dużo większe poczucie stabilności zatrudnienia, co miało bezpośredni wpływ na wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa w miejscu pracy.

 

[1] Barometr-Polskiego-Rynku-Pracy-2021.pdf (personnelservice.pl)

[2] 46% Polaków odczuwa większy niż przed pandemią stres w pracy – Inwestycje.pl

Dane kontaktowe

Karina Galli, Justyna Kalinowska
38 Content Communication