Trwa wczytywanie danych

Dziesięć inicjatyw społecznych i środowiskowych sieci Kaufland wyróżnionych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Wrocław, 4 maja 2023 r.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikowało coroczny raport z najważniejszymi inicjatywami z obszaru ESG realizowanymi w Polsce przez świat biznesu. Wśród projektów opisanych w tym dokumencie aż dziesięć przedsięwzięć było realizowanych przez sieć handlową Kaufland.

Obecnie coraz więcej konsumentów oczekuje od firm, aby działały w sposób społecznie odpowiedzialny i dbały o środowisko, co staje się istotnym czynnikiem decydującym o sukcesie biznesowym i reputacji marki. Już 63 proc. Polaków jest zdania, że uwzględnianie celów społecznych powinno być stałym elementem działań przedsiębiorstw.[i] Rokrocznie Forum Odpowiedzialnego Biznesu tworzy raport, w którym spośród wszystkich inicjatyw realizowanych przez firmy z zakresu ESG, wybiera te, które najbardziej się wyróżniają. W tegorocznym raporcie znalazło się aż dziesięć przedsięwzięć, których inicjatorem była firma Kaufland.

Wśród wyróżnionych w raporcie inicjatyw zrealizowanych w Polsce przez Kaufland, znalazły się: akcje edukacyjne skierowane do najmłodszych – „Rozrabiaki literaki” czy „Eko do dziecka”, a także seria podcastów pt. „W zgodzie ze sobą i z naturą – poradnik świadomego konsumenta”, których celem było zwiększanie świadomości słuchaczy w zakresie m.in. niemarnowania żywności, ograniczenia zużycia plastiku, dobrostanu zwierząt czy świadomego odżywiania. Wyróżnione zostały również działania ekologiczne, jak wprowadzenie woreczków wielokrotnego użytku na pieczywo, inwestycje w zieloną energię, a także zaangażowanie pracowników w Akcję Sprzątanie świata. Autorzy raportu FOB docenili również działania sieci Kaufland w zakresie dobrostanu zwierząt, a w szczególności rezygnację ze sprzedaży jaj świeżych pochodzących od kur z chowu klatkowego, a takżę promowanie regionalnej kultury poprzez udział w Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich Polska od Kuchni. W obszarze społecznym w raporcie opisano takie działania jak: udzielenie wsparcia uchodźcom z Ukrainy czy realizacja cyklicznego projektu List do św. Mikołaja, w którym przed świętami Bożego Narodzenia pracownicy przygotowują podarunki dla osób będących w potrzebie.

Sieć Kaufland świadoma jest swojego wpływu, jaki wywiera na otoczenie społeczne oraz środowisko. Z tego powodu firma regularnie angażuje się w liczne działania mające na celu pomoc potrzebującym, a także ochronę zasobów naturalnych. W myśl hasła „Zróbmy to razem” w swoje działania angażuje m.in. pracowników, klientów, a także partnerów biznesowych.

Raport dobrych praktyk FOB dostępny jest na stronie Odpowiedzialnybiznes.pl.

 

[i] Raport z badania Centrum Innowacji Społecznych i Technologicznych HumanTech Uniwerystetu SWPS i Lotte Wedel pt. „Zaangażowanie społeczne firm”

Dane kontaktowe

Karina Galli, Justyna Kalinowska
38 Content Communication