Trwa wczytywanie danych

Celem sieci Kaufland  jest oferowanie klientom kwiatów i roślin jak najlepszej jakości – takich, którymi można się cieszyć przez długi czas. Jesteśmy świadomi odpowiedzialności wobec ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego, jaką niesie ze sobą handel kwiatami i roślinami. Dlatego w tym zakresie obowiązuje następująca zasada: ochrona zdrowia naszych klientów i producentów jest tak samo ważna jak ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemu. Z tego powodu Kaufland wraz ze swoimi partnerami już od 2013 roku podejmuje działania na rzecz ograniczenia i rezygnacji z pestycydów w uprawie kwiatów i roślin. Rośliny doniczkowe i kwiaty cięte są w równym stopniu narażone na działanie szkodników i choroby, które mogą zniszczyć całe uprawy. W związku z tym optymalne stosowanie środków ochrony roślin stanowi szczególne wyzwanie.

W zakresie środków ochrony roślin realizujemy trzy nadrzędne cele:

Aby osiągnąć powyższe cele, opracowaliśmy podejście systemowe: System Zarządzania Pestycydami w Kauflandzie, który opiera się na czterech filarach:

Stawiamy na uznane międzynarodowo certyfikacje, takie jak np. Fairtrade czy GlobalG.A.P oraz na wewnętrzne standardy Kauflandu. Są one bardziej rygorystyczne niż wytyczne ustawowe oraz w znacznym stopniu ograniczają użycie dopuszczonych do stosowania substancji czynnych, aby w ten sposób utrzymać stosowanie pestycydów na możliwie jak najniższym poziomie.

Naszym celem jest pozyskiwanie od 2023 r. wszystkich roślin wyłącznie ze zrównoważonych i certyfikowanych upraw.


W ramach realizacji standardu w łańcuchu dostaw kwiatów i roślin niezależni audytorzy przeprowadzają regularne kontrole w miejscu upraw. Dodatkowo w zakresie systemu zarządzania pestycydami przeprowadzanych jest co roku ponad 300 niezależnych badań chemicznych naszych produktów.

Badania i pobieranie próbek przez akredytowane laboratoria odbywają się zarówno bezpośrednio u naszych dostawców, jak również w centrach dystrybucyjnych Kauflandu. Wyniki analiz oceniane są w oparciu o obowiązującą w naszej sieci aktualną „Listę substancji wykluczonych”, zawierającą wykaz pestycydów, które nie powinny być stosowane w uprawie kwiatów i roślin.


We wszystkich naszych działaniach dużą wagę przywiązujemy do partnerskiej i długofalowej współpracy z producentami rolnymi i dostawcami. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie wspólnie stale ograniczać stosowanie pestycydów oraz konsekwentnie wymagać przestrzegania standardów socjalnych w ramach całego łańcucha dostaw.

 

Na Kauflandzie, będącym przedsiębiorstwem handlowym o zasięgu międzynarodowym, spoczywa szczególna odpowiedzialność. W związku z tym od 2011 roku wymagamy przestrzegania w standardów socjalnych oraz zapewnienia sprawiedliwych warunków pracy w ramach całego łańcucha dostaw.

Zgodnie z „Kodeksem Postępowania – Standardy socjalne obowiązujące kontrahentów Kauflandu” wszyscy dostawcy i poddostawcy są zobowiązani do sprawiedliwego traktowania swoich pracowników. Zalicza się do tego m.in. zakaz pracy przymusowej i pracy dzieci, uregulowane godziny pracy oraz wolność zrzeszania się.


Świat ciągle się zmienia: codziennie jesteśmy konfrontowani z nowymi wyzwaniami o zasięgu globalnym. Poszukiwanie zrównoważonych rozwiązań oraz ciągłą pracę nad doskonaleniem postrzegamy w Kauflandzie jako naszą odpowiedzialność wobec społeczeństwa. W związku z tym wspieramy różne projekty badawcze, stawiamy na innowacje, przekazujemy wiedzę i inwestujemy w programy edukacyjne.