Trwa wczytywanie danych

Pracownicy

Jako pracodawca bierzemy odpowiedzialność za naszych pracowników w wielu różnych aspektach. Żyjemy w kulturze wzajemnego szacunku. Promujemy godzenie życia zawodowego z prywatnym. Stwarzamy równe szanse. Wspieramy zdrowie, dalszy rozwój i dobrobyt osobisty. Ponieważ jest dla nas jasne: tylko z zadowolonymi i zmotywowanymi pracownikami możemy odnieść sukces dzisiaj - i utrzymać go w przyszłości. Jednak nie bierzemy odpowiedzialności tylko za naszych pracowników. Społeczeństwo jako całość jest bliskie naszemu sercu. Dlatego też konsekwentnie walczymy o lepszą ochronę środowiska i angażujemy się w liczne projekty społeczne na całym świecie. Dlaczego? Z poczucia odpowiedzialności - za naszych pracowników i innych ludzi.

Równość szans i różnorodność

Różnorodność jest dla nas kluczowym czynnikiem sukcesu

Nasze zadania i wyzwania są tak różnorodne jak ludzie w naszej firmie. Jest to miejsce dla każdego bez względu na status społeczny, religię, pochodzenie, niepełnosprawność, płeć, orientację seksualną czy wiek. Jako nowoczesny pracodawca stawiamy na współpracę opartą na szacunku - wolną od dyskryminacji, charakteryzującą się poszanowaniem i zrozumieniem dla innych. Chcemy i potrzebujemy ludzi o najróżniejszych biografiach, doświadczeniach i umiejętnościach. Ponieważ różnorodność jest kluczem do sukcesu. Tylko wtedy, gdy żyjemy różnorodnością w naszym przedsiębiorstwie, możemy zrozumieć różne oblicza naszego społeczeństwa, a także przekonać naszych klientów, do współpracy w dłuższej perspektywie.

Co Państwu oferujemy:

  • Sprawiedliwe wynagrodzenie: Płeć nie jest kompetencją - i nie odgrywa żadnej roli w wynagrodzeniu. Dlatego płacimy tylko za wykonaną pracę, absolutnie niezależnie od płci.
  • Równość płci: Pozwalamy każdemu przewodzić i podejmować decyzje - niezależnie od tego, czy jest mężczyzną czy kobietą. Na przykład połowa naszych menedżerów we wszystkich krajach to kobiety - a od 2019 roku wspieramy je również programem mentorskim.
  • Równowaga między pracą a życiem prywatnym: Równe szanse zaczynają się od równowagi między życiem zawodowym a prywatnym: Tylko ci, którzy odnajdą swoją osobistą równowagę, mogą w pełni rozwinąć swój potencjał - i skupić się na przyszłych wyzwaniach. Dowiedz się więcej tutaj.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Odpowiedzialność za naszych pracowników

Zdrowie jest największym dobrem, jakie posiadamy - czy to fizyczne, czy psychiczne. Dlatego wspieramy naszych pracowników licznymi ofertami i działaniami prozdrowotnymi. Ponieważ tylko dzięki atrakcyjnym warunkom w bezpiecznym środowisku pracy możemy stworzyć zdrowy i sprzyjający wydajności klimat.

Zdrowie naszych pracowników jest naszym najwyższym priorytetem. Nowoczesne zarządzanie zdrowiem nie interweniuje jedynie w sposób reaktywny, ale promuje zdrowie w sposób proaktywny. W dłuższej perspektywie przynosi to korzyści zarówno pracownikom, jak i firmie - a nasi pracownicy doceniają troskę o ich dobre samopoczucie, także w kontekście równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Frank Schumann, Prezes Zarządu Kaufland

Nasze usługi w zakresie zdrowia i profilaktyki:

Ćwiczenie, odżywianie i równowaga

Restauracja pracownicza

Nasi pracownicy korzystają z wielu wspaniałych ofert w zakresie zdrowia: od własnej siłowni, poprzez kursy i wykłady, aż po zniżki w wielu obiektach sportowych i rekreacyjnych. Obejmuje to również nasze restauracje pracownicze w centralnych lokalizacjach z wieloma świeżo przygotowanymi i zbilansowanymi posiłkami, jak również darmowymi owocami.

Nasze wydarzenia i akcje

Zdjęcie grupowe pracowników, którzy wzięli udział w imprezie biegowej

Razem silni, razem aktywni: organizujemy biegi firmowe czy też webinary na temat zdrowia

 

 

Środki ostrożności

Ci, którzy podejmują środki ostrożności są mniej narażeni na zachorowanie! Wszyscy pracownicy mogą korzystać u nas z różnych dobrowolnych badań zdrowotnych lub profilaktycznych. Organizujemy również webinary na tematy zdrowotne.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Nowa przestrzeń biurowa z ergonomicznymi stanowiskami pracy

Nowoczesne miejsca pracy i pomieszczenia w znacznym stopniu przyczyniają się do ochrony zdrowia w miejscu pracy. Czy to ergonomiczne krzesła i biurka z regulacją wysokości w naszych biurach, czy też zoptymalizowane wysokości półek i dostosowane do nich przenośniki taśmowe w centrach dystrybucji i logistyki - we wszystkich obszarach zmniejszamy obciążenie fizyczne.


Wyróżnienia

Atrakcyjny pracodawca

Oprócz ekscytujących projektów, zróżnicowanych zadań i nowoczesnych miejsc pracy, stworzyliśmy dla naszych pracowników atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych i indywidualnych możliwości rozwoju. Nasz cel: każdy pracownik powinien mieć możliwość długoterminowego rozwoju swojego potencjału w naszej firmie.

Top Employer W Polsce i Europie 2022

Jesteśmy "Top Employer Europe" - i tym samym po raz kolejny znaleźliśmy się na pierwszym miejscu w Polsce.  Zostaliśmy wyróżnieni przez niezależny Top Employers Institute W polsce oraz we wszystkich ośmiu krajach, w których jesteśmy reprezentowani.


Zrównoważone działania

Krok po kroku w kierunku zrównoważonej gospodarki obiegowej

Mamy tylko jedną ziemię - i chcemy ją wspólnie chronić. Dlatego też wrażliwe podejście do zasobów jest centralnym elementem dla wszystkich pracowników oddziału na całym świecie, począwszy od fazy wprowadzenia. Do 2022 r. chcemy również wzmocnić i zachęcić wszystkich pracowników do działania w sposób zrównoważony w ich obszarach odpowiedzialności oraz do zgłaszania pomysłów.