Trwa wczytywanie danych

Efektywne i odpowiedzialne wykorzystanie zasobów

Aby stopniowo redukować nasz ślad ekologiczny, uwrażliwiamy naszych pracowników na kwestie ekologiczne, określamy działania oraz proponujemy naszym klientom możliwości odpowiedzialnego korzystania z zasobów.


Nasze działania

W ramach projektu „Doceń surowce wtórne“ zwracamy uwagę pracowników na wartość naszych zasobów. Od 2017 roku dla centrów dystrybucyjnych określamy specjalne wytyczne, mające na celu zapewnienie możliwie jak najlepszego segregowania odpadów. W 2019 roku rozszerzyliśmy projekt „Liczy się recykling – doceń surowce wtórne“ i tłumaczymy pracownikom naszych sklepów zasady odpowiedzialnego korzystania z zasobów. 

Działania związane z segregowaniem odpadów

Uważamy, że idealny proces recyklingu zaczyna się od prawidłowego segregowania odpadów. W ten sposób można uniknąć dodatkowej pracy oraz zapewnić wartość dodaną dla ludzi i środowiska naturalnego.

 

- Uwrażliwianie pracowników: Aby zapewnić bardziej konsekwentne segregowanie odpadów, w formie projektu „Doceń surowce wtórne“ zaczynamy od uwrażliwienia naszych pracowników na kwestie niedoboru surowców, redukcję odpadów oraz recykling.

- Eksponowanie recyklingu: W środowisku pracy Kaufland w ramach projektu   temat recyklingu jest wszechobecny, np. poprzez pokazanie recyklingu materiałów w gablotach i użycie „skrzynki do recyklingu”.

- Uproszczenie segregowania odpadów: Koncepcja spójnego oznaczania symbolami umożliwia szybkie i łatwe segregowanie odpadów. W ten sposób zapewniamy zbieranie surowców wtórnych jednorodnie posegregowanych. 

 

Dzięki podejmowaniu działań mająych na celu lepsze segregowanie odpadów byliśmy w stanie znacząco zwiększyć ilość materiałów nadających się do ponownego przetworzenia, zmniejszyć ilość odpadów zmieszanych i tym samym znacznie ograniczyć emisję CO2.

 

Przykładami, w których już wykorzystujemy zamknięte obiegi, są między innymi torba na zakupy wielokrotnego użytku, składająca się w 80% z naszych zużytych folii, czy papier do kserokopiarek stosowany w centralach pochodzący z recyklingu.Worki na śmieci do użytku wewnętrznego są również częściowo wykonane z naszej starej folii.

Skrzynki wielokrotnego użytku do warzyw i owoców

Landwirt hält Mehrwegsteig mit Salatköpfen

Aby zapewnić większą wydajność i zrównoważony rozwój w dziale warzyw i owoców naszych sklepów już od 2003 roku zamiast kartonów jednorazowego użytku stawiamy na skrzynki wielokrotnego użytku. Odkąd w 2018 roku zielone opakowania wielokrotnego użytku stały się standardem również w innych krajach europejskich, w których nasza sieć prowadzi swoje sklepy, w ramach naszego europejskiego łańcucha logistycznego w dużej mierze rezygnujemy ze stosowania kartonów jednorazowego użytku. 

Droga zielonego opakowania: produkty świeże pozostają w skrzynkach - od producenta, przez centrum dystrybucyjne, po ekspozycję towarów w sklepie. Po sprzedaniu produktów świeżych puste skrzynki, uprzednio oczyszczone, są zwracane producentowi, gdzie ponownie są wypełniane produktami. 

Poprzez zastosowanie ekologicznych opakowań wielokrotnego użytku zmniejszyliśmy w 2018 roku naszą emisję CO2 o 35 000 ton rocznie. W kolejnym roku  udało nam się zredukować emisję CO2 o 42 000 ton dzięki włączeniu się w te działania kolejnych krajów.

Kolejny przykład naszych dzialań na rzecz zielonej planety - nasz niebieski paragon. Ekologiczny paragon jest wykonany z papieru termicznego posiadającego certyfikat FSC®, który został wyprodukowany z drewna pochodzącego z lasów objętych odpowiedzialną gospodarką leśną.

Paragon wykonany ze zwykłego papieru musi być utylizowany wraz z odpadami zmieszanymi. Innowacyjny paragon ekologiczny można wyrzucić wraz z papierem i poddać recyklingowi. Poza tym rezygnujemy z używania PVC do foliowania rolek papieru kasowego i tym samym co roku w grupie Schwarz udaje nam się zredukować zużycie plastiku o ponad 30 ton.

Nasze nadające się do recyklingu paragony są ważnym krokiem w kierunku jeszcze bardziej przyjaznych dla środowiska zakupów - a tym samym w bardziej ekologiczną przyszłość.

Niebieski paragon - jeszcze więcej zalet

Paragon, mimo niebieskiej barwy, nie zawiera fenoli i innych chemicznych barwników drukarskich. W związku z tym w przypadku kontaktu z żywnością np. w torbie z zakupami nie stanowi żadnego zagrożenia dla zdrowia.

W porównaniu z dotychczasowymi paragonami druk naszego nowego paragonu ekologicznego jest odporny na działanie promieni słonecznych. Nie blaknie i może być przez dłuższy czas przechowywany. Ponadto paragon jest odporny na działanie olejów i wody - pozostaje czytelny nawet  gdy przez przypadek zostanie wyprany w pralce.


Możesz to zrobić

Dla nas ochrona środowiska polega również na tym, że staramy się możliwie jak najbardziej ułatwić naszym klientom proces utylizacji, oraz sprawić, aby recykling był jeszcze bardziej wydajny.