Trwa wczytywanie danych

Efektywne i odpowiedzialne wykorzystanie zasobów

Aby stopniowo redukować nasz ślad ekologiczny, uwrażliwiamy naszych pracowników na kwestie ekologiczne, określamy działania oraz proponujemy naszym klientom możliwości odpowiedzialnego korzystania z zasobów.


Nasze działania

W ramach projektu „Doceń surowce wtórne“ zwracamy uwagę pracowników na wartość naszych zasobów. Od 2017 roku dla centrów dystrybucyjnych określamy specjalne wytyczne, mające na celu zapewnienie możliwie jak najlepszego segregowania odpadów. W 2019 roku rozszerzyliśmy projekt „Liczy się recykling – doceń surowce wtórne“ i tłumaczymy pracownikom naszych sklepów zasady odpowiedzialnego korzystania z zasobów. 

Działania związane z segregowaniem odpadów

Uważamy, że idealny proces recyklingu zaczyna się od prawidłowego segregowania odpadów. W ten sposób można uniknąć dodatkowej pracy oraz zapewnić wartość dodaną dla ludzi i środowiska naturalnego.

 

- Uwrażliwianie pracowników: Aby zapewnić bardziej konsekwentne segregowanie odpadów, w formie projektu „Doceń surowce wtórne“ zaczynamy od uwrażliwienia naszych pracowników na kwestie niedoboru surowców, redukcję odpadów oraz recykling.

- Eksponowanie recyklingu: W środowisku pracy Kaufland w ramach projektu   temat recyklingu jest wszechobecny, np. poprzez pokazanie recyklingu materiałów w gablotach i użycie „skrzynki do recyklingu”.

- Uproszczenie segregowania odpadów: Koncepcja spójnego oznaczania symbolami umożliwia szybkie i łatwe segregowanie odpadów. W ten sposób zapewniamy zbieranie surowców wtórnych jednorodnie posegregowanych. 

 

Dzięki podejmowaniu działań mająych na celu lepsze segregowanie odpadów byliśmy w stanie znacząco zwiększyć ilość materiałów nadających się do ponownego przetworzenia, zmniejszyć ilość odpadów zmieszanych i tym samym znacznie ograniczyć emisję CO2.

 

Przykładami, w których już wykorzystujemy zamknięte obiegi, są między innymi torba na zakupy wielokrotnego użytku, składająca się w 80% z naszych zużytych folii, czy papier do kserokopiarek stosowany w centralach pochodzący z recyklingu.Worki na śmieci do użytku wewnętrznego są również częściowo wykonane z naszej starej folii.

Skrzynki wielokrotnego użytku do warzyw i owoców

Rolnik trzyma skrzynkę z sałatą na polu

Aby zapewnić większą wydajność i zrównoważony rozwój w dziale warzyw i owoców naszych sklepów już od 2003 roku zamiast kartonów jednorazowego użytku stawiamy na skrzynki wielokrotnego użytku. Odkąd w 2018 roku zielone opakowania wielokrotnego użytku stały się standardem również w innych krajach europejskich, w których nasza sieć prowadzi swoje sklepy, w ramach naszego europejskiego łańcucha logistycznego w dużej mierze rezygnujemy ze stosowania kartonów jednorazowego użytku. 

Droga zielonego opakowania: produkty świeże pozostają w skrzynkach - od producenta, przez centrum dystrybucyjne, po ekspozycję towarów w sklepie. Po sprzedaniu produktów świeżych puste skrzynki, uprzednio oczyszczone, są zwracane producentowi, gdzie ponownie są wypełniane produktami. 

Poprzez zastosowanie ekologicznych opakowań wielokrotnego użytku zmniejszyliśmy w 2018 roku naszą emisję CO2 o 35 000 ton rocznie. W kolejnym roku  udało nam się zredukować emisję CO2 o 42 000 ton dzięki włączeniu się w te działania kolejnych krajów.


Możesz to zrobić

Dla nas ochrona środowiska polega również na tym, że staramy się możliwie jak najbardziej ułatwić naszym klientom proces utylizacji, oraz sprawić, aby recykling był jeszcze bardziej wydajny.