Trwa wczytywanie danych

Nasze działania na rzecz ochrony klimatu

My nie tylko mówimy o ochronie klimatu, lecz także przyczyniamy się do tego w istotny sposób poprzez podejmowanie konkretnych działań. Nasze działania mają bardzo szerokie spektrum - od stosowania techniki opierającej się na efektywnym wykorzystaniu energii oraz proekologicznego projektowania nowych obiektów, przez przyjazne dla klimatu procesy logistyczne, po ograniczanie powstawania odpadów.

Cele klimatyczne

Kostka z liczbami jest przewracana od 2 do 1,5, obok niej kostka z °C stopniami Celcjusza

Zmiana klimatu stanowi zagrożenie dla naszej egzystencji. Najwyższy czas na działanie na wszystkich płaszczyznach społecznych. Grupa Schwarz, której częścią jesteśmy, już od lat angażuje się w ochronę klimatu, podejmując różnorodne działania. Teraz robimy zdecydowany krok i wyznaczamy sobie ambitne, naukowe cele klimatyczne:

1. Tam, gdzie to możliwe, unikamy wytwarzania gazów cieplarnianych.

2. Redukujemy emisję gazów cieplarnianych, której nie możemy uniknąć.

3. W oparciu o uznane międzynarodowe standardy, kompensujemy emisję gazów cieplarnianych. 

Science Based Targets jako podstawa celów klimatycznych

Już w sierpniu 2020 roku Grupa Schwarz przystąpiła do Inicjatywy Science Based Targets Initiative (SBTi), reprezentując wszystkie przedsiębiorstwa należące do koncernu. Po sporządzeniu bilansu klimatycznego oraz analizie śladu węglowego zgodnie z metodologią SBTi ustalono cele w zakresie ochrony klimatu. Są one realizowane poprzez działania, które polegają na unikaniu, redukcji lub kompensacji emisji CO2 powstałych w ramach działalności przedsiębiorstwa i łańcucha dostaw.  

Cele klimatyczne Grupy Schwarz 

Jako przedsiębiorstwo chcemy w sposób wymierny przyczynić się do osiągnięcia celu ogłoszonego w porozumieniu paryskim, które zakłada obniżenie globalnego ocieplenia o znacznie więcej niż 2°C. Cele klimatyczne zdefiniowane przez Grupę Schwarz zostały poddane walidacji przez Science Based Targets initiative oraz zostały przez nią oficjalnie zatwierdzone. Jako członek Grupy Schwarz wyznaczyliśmy cele klimatyczne odpowiadające Science Based Targets, m.in. do 2025 roku chcemy stać się przedsiębiorstwem neutralnym klimatycznie1

Redukcja emisji uwarunkowanych działalnością przedsiębiorstwa (Scope 1 + 2)

Do 2030 r. chcemy zredukować emisje uwarunkowane działalnością przedsiębiorstwa (Scope 1 + 2) o ponad 80% w stosunku do 2019 roku.

  • Aby osiągnąć ten cel, nasza sieć przeszła w 2022 roku na zieloną energię*, podejmując współpracę z dostawcami, którzy zaopatrzą wszystkie nasze placówki, tj. sklepy, centralę firmy oraz centra dystrybucyjne w energię pochodzącą wyłącznie z odnawialnych źródeł. Potwierdzeniem tego będą certyfikaty wydawane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
  • Poza tym najpóźniej do 2025 roku staniemy się przedsiębiorstwem neutralnym klimatycznie1, kompensując pozostałe emisje gazów cieplarnianych powstałe w wyniku działalności przedsiębiorstwa (Scope 1 + 2) poprzez realizację specjalnych projektów we współpracy z doświadczonymi partnerami. Projekty kompensacyjne są wybierane w oparciu o wysokie wymogi jakościowe, takie jak Gold Standard. Wspierając je, Kaufland Polska kompensuje emisje gazów cieplarnianych i czyni swoją działalność biznesową neutralną dla klimatu2

Redukcja emisji w ramach wcześniejszych i późniejszych etapów naszego łańcucha wartości (Scope 3)

W celu redukcji emisji powstałych na wcześniejszych i późniejszych etapach łańcucha wartości (Scope 3) zobowiązujemy dostawców, którzy odpowiadają za 80% emisji, do wyznaczenia celów klimatycznych zgodnych z metodologią SBTi. Zapewniamy naszym partnerom odpowiednie wsparcie z naszej strony. Ponadto, Kaufland zobowiązał się do 2030 roku obniżyć bezwzględną wartość emisji w ramach Scope 3 w zakresie wykorzystywania paliw o 27,5% w stosunku do 2019 roku. 


Asortyment neutralny dla klimatu1

Przyczyń się do ochrony klimatu dzięki… zakupom

Każdy może zrobić coś dla klimatu. Do pozytywnych zmian może przyczynić się już odpowiedzialna konsumpcja. Abyś mógł w sposób świadomy podejmować odpowiednie decyzje zakupowe, oferujemy szeroki wybór produktów neutralnych dla klimatu.

Produkty regionalne i sezonowe

Kupowanie regionalnej i sezonowej żywności nie tylko wspiera mniejszych producentów i firmy rodzinne, ale także chroni klimat dzięki krótszym drogom transportu.

  • Regionalność oznacza dla nas, że żywność pochodzi z danego kraju, co minimalizuje długie drogi transportu i znacznie zmniejsza emisję CO2. Aby móc oferować świeże i lokalne produkty na naszych półkach, ściśle współpracujemy z naszymi regionalnymi producentami.
  • Sezonowość oznacza, że produkty są uprawiane i zbierane zgodnie z panującymi warunkami lokalnymi. Dzięki krótszym drogom transportu i krótszym okresom przechowywania, produkty sezonowe charakteryzują się niższym zużyciem energii i emisją CO2 niż towary importowane.

Warto wybierać więc produkty z naszej oferty regionalnej. W ten sposób nie tylko wpiera się regionalnych dostawców, ale także chroni klimat dzięki krótszym drogom transportu towaru do Twojego sklepu. 

Dowiedz się więcej o regionalności w Kauflandzie tutaj. 

Produkty ekologiczne

Kolejnym istotnym elementem naszej strategii zrównoważonego rozwoju są produkty pochodzące z upraw ekologicznych.

Są one szczególnie przyjazne dla klimatu, ponieważ do ich produkcji nie stosuje się żadnych sztucznych środków wspomagających, ani nawozów mineralnych i pestycydów, które zużywają dużo energii i powodują szkodliwe dla klimatu emisje podtlenku azotu. Ponadto, gleby uprawiane ekologicznie magazynują więcej węgla. Oznacza to, że rolnictwo ekologiczne osiąga do 50% niższą emisję CO2 niż rolnictwo konwencjonalne. 

Dzięki naszym produktom ekologicznym dajemy klientom możliwość dokonywania zakupów w sposób świadomy i przyjazny dla klimatu. W sumie oferujemy ponad 1800 produktów ekologicznych, zarówno naszej marki własnej K-Bio, jak i innych marek, jak np. Demeter.

Produkty wegańskie

Produkty ekologiczne

Dieta wegetariańska i wegańska w istotny sposób przyczyniają się do ochrony klimatu.

Ograniczenie spożywania żywności pochodzenia zwierzęcego, takiej jak wołowina, ser i masło, oznacza również rezygnację z kosztownych procesów produkcyjnych i wysokiej emisji CO2 – szczególnie w porównaniu z owocami i warzywami. Hodowla bydła przyczynia się do dużego zużycia zasobów i niszczenia ekosystemów, co z kolei powoduje powstawanie wielu gazów cieplarnianych.

Aby ułatwić Ci przejście na dietę bezmięsną lub ograniczenie posiłków bezmięsnych, w Kauflandzie znajdziesz szeroką ofertę produktów wegańskich i wegetariańskich. Dowiedz się więcej o tym, dlaczego produkty wegańskie i wegetariańskie otrzymały stałe miejsce na naszych półkach w Kauflandzie. 

Produkty z trwałymi opakowaniami

Łosoś wędzony K-Bio

Dla ekologicznego śladu produktów kluczowe znaczenie ma m.in. sposób produkcji, pochodzenie czy także logistyka. Ale ważną rolę odgrywa również opakowanie. 

Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby utrzymać opakowania w zamkniętym obiegu. Oznacza to, że cenne surowce nie są marnowane, lecz wykorzystywane ponownie i ponownie. Dzięki temu podczas produkcji opakowań emisja CO2 zmniejsza się nawet o 50%2

Potencjał ten w pełni wykorzystujemy dzięki naszym markom własnym. Każde opakowanie jest testowane pod kątem maksymalnej przydatności. Nasze zoptymalizowane opakowania oznaczamy logo „Świadomie zapakowane", dzięki czemu na pierwszy rzut oka widać, czy opakowanie nadaje się do recyklingu, czy jest wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu lub materiałów alternatywnych, lub też czy zredukowano w nim ilość niezbędnych materiałów.
Nasze akcje

Akcja sadzenia lasów

Za nami kolejna, udana akcja wolontariatu pracowniczego. Tym razem nasi pracownicy zaangażowali się w akcję sadzenia lasów!

W pięciu lokalizacjach na terenie Polski zostawiliśmy nasz zielony ślad, sadząc drzewa dla przyszłych pokoleń. Łącznie w akcję zaangażowało się około 200 pracowników naszej firmy, którzy pokazali, że ochrona lasów jest dla nich ważnym elementem działań na rzecz ochrony środowiska.

Wydarzenie odbyło się dzięki współpracy z Nadleśnictwami, które przygotowały sadzonki, powierzchnie do sadzenia i czuwały nad prawidłowym przebiegiem akcji, za co serdecznie im dziękujemy!

Lasy są nieocenionym ekosystemem, siedliskiem dla wielu gatunków roślin i zwierząt, dostarczają nam tlen i oczyszczają powietrze z toksyn. W Kauflandzie realizujemy strategię klimatyczną, a przeprowadzona przez nas akcja jest przykładem działań, jakie podejmujemy dla ochrony klimatu.    

Zróbmy to razem – dbajmy o lasy!


Logistyka i mobilność

Zielona infrastruktura i procesy

Efektywne wykorzystywanie zasobów, redukcja naszego śladu ekologicznego oraz dalszy rozwój działań proekologicznych – to cele, które od lat deklarujemy, również w obszarze logistyki.

Ekologiczna stacja ładowania pojazdów elektrycznych

Stacja ładowania w Kauflandzie

W rosnącej liczbie lokalizacji Kaufland oferujemy naszym klientom możliwość wygodnego i bezpłatnego ładowania pojazdów elektrycznych energią  ekologiczną podczas robienia zakupów. W naszych stacjach szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych dostępne są trzy powszechnie używane rodzaje wtyczek (typ 2/AC 43 kW; CCS/DC 50 kW oraz CHAdeMO/DC 50 kW). W przypadku mocy ładowania wynoszącej 50 kW w przeciągu 45 minut pojazd elektryczny może zostać naładowany nawet w 80%. 

Aktywnie angażujemy się w rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów odpowiadającej potrzebom klientów oraz przyjaznej dla środowiska. Naszym celem jest wniesienie istotnego wkładu w zapewnienie powszechnej dostępności tej nowoczesnej i przyjaznej dla środowiska technologii. 

Maksymalne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej w samochodach ciężarowych

Podczas kompletowania naszych produktów zwracamy uwagę na to, aby były one dobierane w grupy, tak aby  zwiększyć pojemność palet. Proces systemowy monitoruje dopuszczalną masę ładunku, objętość i wykorzystanie masy.


Budowa i wyposażenie

Skuteczne zarządzanie energią

Zarządzając energią, dążymy do wspierania świadomego użytkowania energii przez naszych pracowników, do zwiększania racjonalnego wykorzystania energii nieruchomości i do możliwie zrównoważonego prowadzenia naszych sklepów. Dzięki nadrzędnemu oprogramowaniu systemu zarządzania energią mamy możliwość nadzorowania wszystkich sklepów, centrów logistycznych, budynków administracyjnych i zakładu mięsnego w Czechach pod kątem przepływów energii. Poza tym możemy identyfikować możliwości zaoszczędzenia energii oraz kontynuować już funkcjonujące, sprawdzone rozwiązania w tym zakresie.

Osoba z długopisem w ręce odczytuje diagram

Certyfikat ISO 50001

Stale pracujemy nad poprawą naszej efektywności energetycznej. W tym celu system zarządzania energią w sklepach, centrach logistycznych oraz budynkach administracyjnych we wszystkich naszych spółkach krajowych został poddany certyfikacji wg normy ISO 50001.

Aby zidentyfikować możliwość redukcji, zbieramy, nadzorujemy i weryfikujemy dane dotyczące zużycia energii w naszych lokalizacjach i na tej podstawie planujemy redukcję na kolejne lata. Oprócz tego dzięki zarządzaniu energią lokalizujemy niepotrzebne zużycie energii i staramy się je likwidować.

Podświetlony napis Kaufland na parkingu dla klientów

Zmniejszenie zużycia energi za pomocą LED

Naszym celem jest zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, dlatego w naszych sklepach stosujemy m.in. oświetlenie LED, dzięki czemu zmniejszamy zużycie energii, a także technologię odzysku ciepła odpadowego, które pozwala na redukcję emisji dwutlenku węgla.

Modernizujemy oświetlenie w naszych obiektach. Tradycyjne świetlówki zastępujemy energooszczędnym oświetleniem LED. Od 2019 r. zmiany tej dokonaliśmy w części Centrum Dystrybucyjnego w Woli Krzysztoporskiej, we wszystkich naszych sklepach w Polsce, a w części z nich także w meblach chłodniczych. Łącznie dzięki przeprowadzeniu poszczególnych działań zaoszczędziliśmy 770 MWh30.

Zielona energia

Od początku roku finansowego 2022 całą naszą energię elektryczną3 pozyskujemy z odnawialnych źródeł energii. Przejście na 100-procentową ekologiczną energię elektryczną3 i rozwój własnej produkcji energii elektrycznej są częścią strategii klimatycznej całej Grupy. 

 

3Kaufland generalnie pozyskuje 100 procent energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii - wyjątkiem są umowy zakupowe, na które Kaufland nie ma wpływu, takie jak wynajem poszczególnych nieruchomości z zobowiązaniem do zakupu energii elektrycznej.

Butelkomaty

Butelkomaty

W ponad 60 naszych sklepach dostępne są butelkomaty, dzięki którym nasi klienci mogą oddać butelki oraz skrzynki. W pozostałych marketach opakowania zwrotne przyjmowane są przez pracownika punktu informacyjnego. W zamian za zwrócone butelki klienci otrzymują bon o wartości nominalnej odpowiadającej kwocie kaucji, który mogą zrealizować podczas zakupów w naszych sklepach. W 2019 r. klienci zwrócili blisko 20 mln szklanych butelek, co stanowiło 90% sprzedanych przez nas butelek. Klienci mają również możliwość oddania skrzynek zwrotnych – w ubiegłym roku zwrócono ich blisko 150 tys., co stanowiło 97% wszystkich sprzedanych przez nas skrzynek.Bilans klimatyczny

Stała redukcja emisji CO₂

Poprzez działania wskazane na tej stronie w coraz większym stopniu przyczyniamy się do redukcji emisji gazów cieplarnianych powstających w ramach naszej działalności gospodarczej. Już od 2015 roku w corocznym raporcie dotyczącym bilansu klimatycznego dokumentujemy stopniową redukcję emisji CO₂ i przedstawiamy nasze postępy.

Szczegółowe informacje znajdziesz w naszych raportach dotyczących bilansu klimatycznego za lata 2017, 2018/2019, 2019/2020 oraz 2021.


Zróbmy to razem

To również może Cię zainteresować

Plastik

Do 2025 roku chcemy zmniejszyć zużycie tworzyw sztucznych o co najmniej 20 procent we wszystkich krajach, w których działa nasza firma. Zaplanowaliśmy również szereg działań w ramach strategii REset Plastic mającej na celu zwalczanie tworzyw sztucznych.

Bioróżno-
rodność

Różnorodność biologiczna na całym świecie drastycznie się zmniejsza. Jako sieć handlowa uważamy, że wzięcie odpowiedzialności za ochronę przyrody i bioróżnorodności jest naszym obowiązkiem.

Łańcuch
dostaw

Jako przedsiębiorstwo działające w sektorze handlu detalicznego jesteśmy odpowiedzialni za produkty, które oferujemy: za ich pochodzenie i surowce, z których zostały wytworzone. Dlatego uważnie przyglądamy się surowcom pochodzącym z innych krajów, opowiadając się za odpowiedzialnymi i przyjaznymi dla środowiska warunkami produkcji w tych miejscach.