Trwa wczytywanie danych

Przeciwdziałanie marnowaniu żywności

Rozwijamy współpracę

https://media.kaufland.com/images/PPIM/AP_Content_150/pol/68/33/Asset_2536833.jpg

Przeciwdziałanie marnowaniu żywności to jeden z celów CSR naszej organizacji, dlatego nawiązaliśmy współpracę z Federacją Polskich Banków Żywności.

Za pośrednictwem Banków docieramy z pomocą żywnościową do takich instytucji, jak jadłodajnie dla bezdomnych, schroniska/noclegownie dla bezdomnych, domy samotnej matki, domy pomocy społecznej, placówki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych i wielu. Niemal codziennie dyrektorzy naszych marketów przyczyniają się do tego, że stajemy się jako firma społecznie odpowiedzialni.

Darowizny żywnościowe

Dzięki nawiązaniu współpracy z organizacjami przekazujemy darowizny żywnościowe na cele społeczne

https://media.kaufland.com/images/PPIM/AP_Content_150/pol/97/83/Asset_2709783.jpg

Banki Żywności

Pracownicy naszych marketów, każdego dnia chronią żywność przed zmarnowaniem. W określonym czasie i warunkach wybrane artykuły spożywcze trafiają do najbardziej potrzebujących za pośrednictwem Federacji Polskich Banków Żywności (nawiązanie współpracy w październiku 2017 r.).


Zbiórki żywności

Wspólnie z Bankami Żywności przeprowadzamy zbiórki żywności

Banki Żywności zapewniają nam obsługę wolontariuszy. Dzięki temu możemy w okresach świątecznych zbierać dobrowolnie włożone do koszy zakupowych przez naszych klientów dary. Zbierane są artykuły spożywcze takie, jak: olej, mąka, cukier, przetwory warzywne i owocowe, konserwy, słodycze, bakalie oraz inne produkty z długim terminem przydatności.

W ramach projektu chcemy również zwrócić uwagę społeczeństwa na problem osób zagrożonych niedożywieniem i ubóstwem. W Polsce 1,6 miliona osób żyje poniżej poziomu skrajnego ubóstwa, co oznacza, że na miesięczne utrzymanie dysponują one kwotą mniejszą niż 514 zł. Jednocześnie, co roku marnuje się 9 milionów ton żywności w gospodarstwach domowych.