Trwa wczytywanie danych

Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju

Jesteśmy międzynarodową firmą, której na sercu leżą losy ludzi, zwierząt i środowiska, zarówno w krajach, w których działamy, jak i w najodleglejszych zakątkach naszego globu. W myśl przewodniego hasła CSR naszej sieci „Zróbmy to razem” chętnie łączymy siły z innymi firmami, organizacjami rządowymi i pozarządowymi, przystępując do inicjatyw, które mają na celu budowanie świata opartego o zasady i cele zrównoważonego rozwoju.

 

Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju

W październiku 2020 r. firma Kaufland przystąpiła do Partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. Decyzja ta została ogłoszona podczas Krajowego Forum Interesariuszy Agendy 2030 organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Krajowe Forum Interesariuszy Agendy 2030 to platforma merytorycznej debaty, okazja do wymiany doświadczeń i nawiązywania współpracy między przedstawicielami biznesu, instytucji i organizacji działających w duchu zrównoważonego rozwoju. Integralną częścią Forum jest Partnerstwo na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce – inicjatywa Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, do której należy już ponad 140 podmiotów.

Sygnatariusze inicjatywy będą wymieniać się doświadczeniami oraz podejmować wspólne działania na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.  Link: www.un.org.pl


Kaufland Sygnatariuszem Karty Różnorodności

Z dniem 1 czerwca 2020 roku nasza firma została przyjęta do grona Sygnatariuszy Karty Różnorodności. To dla nas ogromny zaszczyt i zobowiązanie w stosunku do naszych pracowników.

Czym jest Karta Różnorodności i do czego nas zobowiązuje?

Koordynatorem Karty Różnorodności w Polsce jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Przystępując do tej inicjatywy, zobowiązaliśmy się m.in. do wdrażania i kontynuowania zasad zarządzania różnorodnością oraz polityki równego traktowania, a także jej promowania i upowszechniania wśród wszystkich interesariuszy organizacji. Tym samym dajemy dowód poszanowania różnorodnego, wielokulturowego społeczeństwa oraz równego traktowania bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię wyznanie, bezwyznaniowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, orientację psychoseksualną, tożsamość płciową, status rodzinny, styl życia, formę, zakres i podstawę zatrudnienia.

Przystępując do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności, przyczyniamy się do:

  • zwiększenia szans na rynku pracy osób wykluczonych społecznie i zagrożonych dyskryminacją;
  • większej integracji społeczna;
  • zwalczania stereotypów i wzrostu tolerancji w społeczeństwie;
  • wskazywania dobrych praktyk i upowszechniania wśród obywateli standardów związanych z poszanowaniem różnorodności.

Kaufland został członkiem Polskiej Koalicji ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego

W ramach strategii społecznej odpowiedzialności biznesu pod hasłem „Zróbmy to razem” dbamy o zrównoważony łańcuch dostaw oraz podejmujemy szereg inicjatyw służących m.in. ochronie środowiska i zasobów naturalnych. Przykładem tego są działania związane z wykorzystywaniem oleju palmowego. Z myślą o ochronie lasów deszczowych, których rozległe obszary są wycinane pod uprawy, dostosowujemy receptury marek własnych, zmniejszając udział oleju palmowego i korzystając z oleju palmowego pochodzącego ze zrównoważonych upraw. Chcąc rozwinąć działania w tym obszarze, Kaufland dołączył do Polskiej Koalicji ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego. Jest to kolejny krok mający na celu promowanie odpowiedzialnych praktyk, a co za tym idzie budowanie świadomości na rynku i wśród konsumentów. Celem inicjatywy jest obniżenie poziomu zużycia niecertyfikowanego oleju palmowego na rzecz oleju palmowego pochodzącego ze zrównoważonej produkcji. Członkowie Polskiej Koalicji ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego zobowiązują się do optymalizacji łańcucha dostaw oraz jego transparentności, a także stawiają sobie za cel strategiczny osiągnięcie poziomu 100% zrównoważonego oleju palmowego na polskim rynku do roku 2023.


Pakt Przeciwko Plastikowi

10 września 2020 r. w Polsce powołano Polski Pakt Plastikowy, który stał się jednocześnie częścią międzynarodowej inicjatywy Plastics Pact network Fundacji Ellen MacArthur. Celem Paktu jest współpraca międzysektorowa w zakresie wykorzystywania tworzyw sztucznych i stworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym. Jednym z członków inicjatywy jest sieć handlowa Kaufland Polska, która poczyniła już konkretne kroki w walce z plastikiem.

Pakt Przeciwko Plastikowi

Polski Pakt Plastikowy to międzysektorowa inicjatywa, która stawia sobie za cel zmianę sposobu obecnego modelu wykorzystywania tworzyw sztucznych w opakowaniach na polskim rynku w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. Wspólne cele strategiczne zostały ogłoszone 10 września 2020 roku. Tego dnia Polski Pakt Plastikowy oficjalnie dołączył również do światowej inicjatywy Plastics Pact Network Fundacji Ellen MacArthur. W kolejnych latach członkowie porozumienia będą promować rozwiązania zmierzające do realizacji celów Paktu oraz zachęcać inne firmy do podjęcia dobrowolnych zobowiązań w tym zakresie.

Kaufland w walce z plastikiem

Jednym z członków Polskiego Paktu Plastikowego jest sieć Kaufland Polska, która od 2018 r. realizuje międzynarodową strategię Grupy Schwarz REset Plastic. Zgodnie z jej założeniem do 2025 r. zużycie tworzyw sztucznych zostanie zredukowane o co najmniej 20%, a 100% opakowań w marek własnych w jak największym stopniu będzie nadawać się do recyklingu.
Przystępując do Polskiego Paktu Plastikowego, Kaufland wniesie swoje dotychczasowe doświadczenie w walce z plastikiem oraz będzie podejmował kolejne działania w trosce o środowisko.

Więcej informacji o Pakcie dostępnych jest TUTAJ.


Zróbmy to razem.

To może Cię również zainteresować

Plastik

Do 2025 roku chcemy zmniejszyć zużycie tworzyw sztucznych o co najmniej 20 procent we wszystkich krajach, w których działa nasza firma. Zaplanowaliśmy również szereg działań w ramach strategii REset Plastic mającej na celu zwalczanie tworzyw sztucznych.

Tkaniny
z GOTS
Ekologiczna bawełna

Wiele artykułów naszych marek produkuje się z tkanin o wysokiej zawartości bawełny organicznej. Posiadają one certyfikat Globalnego Standardu Tekstyliów Ekologicznych (GOTS). Jest to norma gwarantująca zrównoważoną produkcję wyrobów włókienniczych na całym świecie.

Bio
Bio

W naszej ofercie znajduje się wiele certyfikowanych produktów ekologicznych we wszystkich grupach asortymentowych – począwszy od owoców i warzyw, poprzez nabiał i napoje, aż po konserwy i mrożonki. Ponadto stworzyliśmy K-Bio, czyli naszą markę oferującą wyłącznie ekologiczne produkty.