Trwa wczytywanie danych

Tekstylia zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju

Odpowiedzialność za człowieka i przyrodę jest dla nas oczywista i dotyczy to również produkcji tekstyliów. Dlatego także w tym obszarze w coraz większym stopniu stosujemy technologie przyjazne dla środowiska i przestrzegamy standardów socjalnych.

Wspieramy ideę zrównoważonego rozwoju oraz działamy na rzecz ochrony środowiska, stale rozwijając nasz asortyment certyfikowanych produktów – oznaczonych takimi znakami jak GOTS. Inne nasze działania to choćby przystąpienie do programu "Detox-Commitment" lub stosowanie odzieży roboczej wytworzonej w ramach zrównoważonej produkcji. Zawsze zapewniamy naszym klientom jakość odpowiadającą ideom zrównoważonego rozwoju. 

Detox

Ekologiczne standardy produkcji artykułów tekstylnych

Mutter hängt gemeinsam mit ihrem Kind Wäsche auf eine Leine

W 2011 roku Greenpeace wezwał do zmiany sposobu myślenia w przemyśle modowym, inicjując globalną kampanię Detox. Przystąpiliśmy do niej w grudniu 2015 roku i od tego czasu przy produkcji odzieży, tekstyliów domowych oraz butów stale redukujemy stosowanie substancji chemicznych szkodliwych dla środowiska naturalnego. Równocześnie poprawiamy jakość naszych produktów. 

Zobowiązanie Detox

Od momentu przystąpienia do programu Detox, prowadzonego przez organizację Greenpeace, niestrudzenie dążymy do osiągnięcia celu „Detox to zero“, tzn. do wyeliminowania substancji chemicznych szkodliwych dla człowieka i środowiska naturalnego.

Dotychczas już w znacznym stopniu udało się nam przybliżyć do tego celu. Zrezygnowaliśmy ze stosowania większości szkodliwych substancji, między innymi ze środków chemicznych z grupy AP/APEO. Poza tym coraz więcej naszych artykułów tekstylnych jest produkowanych z bawełny ekologicznej posiadającej certyfikat GOTS, a wiele naszych produktów posiada jeszcze inne certyfikaty.

Skupiamy się nie tylko na obszarze zarządzania środkami chemicznymi. Podejmujemy działania na rzecz ochrony środowiska w ujęciu kompleksowym – począwszy od wody i gleby przez bioróżnorodność po klimat. „Detox to zero“ pozostanie nadal naszym głównym celem, nad którym pracujemy z naszymi partnerami na całym świecie. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat kampanii Detox, odwiedź stronę internetową organizacji Greenpeace: greenpeace.de Ponadto możesz  zapoznać się  z naszym zobowiązaniem „Detox Commitment“ oraz lista substancji wykluczonych „Manufacturing Restricted Substances List“ (w języku angielskim). 

Detox Report

Od 2016 roku w naszych corocznych raportach informujemy o tym, jakie działania już podjęliśmy, aby osiągnąć nasze cele określone w  zobowiązaniu "Detox". W raporcie  „Detox" za okres 2019/2020 przedstawiamy nasz kroki milowe oraz cele, do których nadal będziemy dążyć. 

Ujawniamy, skąd pochodzą produkty naszych marek własnych.

Transparentność ma dla nas duże znaczenie. W związku z tym nie ukrywamy pochodzenia produktów naszych marek własnych.

W zestawieniu znajdziesz informacje, kim są nasi strategiczni dostawcy oraz skąd pochodzą produkty naszych marek własnych w segmencie sprzętu AGD,  produktów tekstylnych oraz butów. To zestawienie jest co roku aktualizowane. 
Odzież robocza

wytworzona w oparciu o zrównoważoną produkcję

Jako odpowiedzialna firma promujemy zrównoważony rozwój w wielu obszarach naszej działalności. Dużą uwagę zwracamy również na odzież naszych pracowników. Dlatego w  2018 roku wprowadziliśmy nową odzież roboczą dla pracowników naszych marketów – większość kolekcji posiada certyfikat GOTS i została wyprodukowana z bawełny ekologicznej oznaczonej znakiem Fairtrade. W pierwszym etapie rozdano naszym pracownikom 2,4 mln sztuk odzieży wytworzonej w ramach zrównoważonej produkcji.

Dzięki tym działaniom jesteśmy największym na świecie odbiorcą bawełny Fairtrade przeznaczonej na potrzeby produkcji odzieży roboczej.

Temat zrównoważonego rozwoju jest bliski naszemu sercu i ma olbrzymie znaczenie przede wszystkim w odniesieniu do standardów ekologicznych i socjalnych w ramach całego łańcucha dostaw. Lavinia Kochanski, Leiterin Corporate Social Responsibility (CSR) bei Kaufland

Znak świadczący o zrównoważonej produkcji tekstyliów

Stawiamy na standardy cieszące się uznaniem na płaszczyźnie międzynarodowej

Cotton made in Africa Siegel

Cotton made in Africa (CmiA)

Sprawiedliwość wobec ludzi i środowiska naturalnego – dla nas to oczywistość. W związku z tym jako partner Cotton made in Africa wspieramy zrównoważoną uprawę bawełny w Afryce. CmiA to standard uznany na arenie międzynarodowej oraz inicjatywa AID BY TRADE FOUNDATION. Od 2005 roku CmiA angażuje się na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz poprawy warunków życia i pracy drobnych rolników i pracowników w Afryce. 

Trzy kluczowe elementy standardu CmiA:

  • Ludzie: CmiA wspiera drobnych rolników i angażuje się na rzecz równouprawnienia płci, zapewnienia godnych warunków zatrudnienia oraz przestrzegania praw dzieci. 
  • Planeta: CmiA chroni glebę, wodę, bioróżnorodność, środowisko naturalne i klimat. Poza tym unika organizmów modyfikowanych genetycznie oraz redukuje negatywne skutki stosowania środków ochrony roślin. 
  • Dobrobyty: CmiA ułatwia dostęp do wysokiej jakości zakładowych środków roboczych, zwiększa produktywność oraz podnosi poziom jakości włókien.

Dzięki naszym produktom opatrzonych znakiem Cotton made in Africa wnosimy cenny wkład w promowanie zrównoważonej uprawy bawełny i ochrony środowiska w Afryce. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej www.cottonmadeinafrica.org

Cradle to Cradle Certified®️ (C2C Certified)

"Cradle to cradle" logo on light background

Model Cradle to Cradle („od kołyski do kołyski”) opisuje idealny proces produkcyjny, w którym wszystkie produkty można poddać recyklingowi. To wizja gospodarki bezodpadowej, która przede wszystkim rezygnuje z materiałów szkodliwych dla zdrowia i środowiska. Na jej podstawie powstał program certyfikacji produktów.

Niezależne organizacje oceniają artykuły, przyznając Certyfikat C2C, według poniższych pięciu kryteriów:

  • materiały ekologiczne, bezpieczne dla zdrowia
  • ponowne wykorzystanie surowców
  • korzystanie ze źródeł energii odnawialnej
  • zarządzanie zasobami wodnymi i poprawa ich jakości
  • promowanie strategi odpowiedzialności społecznej

Istnieją cztery poziomy oceny w każdej kategorii: brąz, srebro, złoto i platyna.  

"Global Recycled Standard" Siegel

Global Recycled Standard (GRS)

Najlepszym sposobem na minimalizację odpadów jest ich recykling i ponowne wykorzystanie. Dlatego na wielu naszych produktach można znaleźć znak GRS. Dzięki standardowi GRS możemy określić dokładny udział materiałów pochodzących z recyklingu w danym produkcie i tym samym zminimalizować zarówno ryzyko ekologiczne, jak i chemiczne.

Logo GRS może znaleźć się na produkcie, w przypadku którego co najmniej 50% materiałów pochodzi z recyklingu. Nasze działania sięgają jednak znacznie dalej, dlatego w naszych produktach ustalamy udział materiałów pochodzących z recyklingu na możliwie najwyższym poziomie.

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej textileexchange.org

Organic Content Standard (OCS)

Im wyższy udział materiałów ekologicznych w danym produkcie, tym lepiej dla środowiska naturalnego. Dzięki Organic Content Standard 100 (OCS 100) oraz Organic Content Standard blended (OCS blended) jesteśmy w stanie dokładnie określić udział materiałów organicznych w produkcie końcowym oraz śledzić przepływ surowca z jego źródła do produktu końcowego.

Poddając certyfikacji OCS wiele naszych produktów, w istotny sposób wspieramy rozwój ekologicznego rolnictwa, a tym samym ochronę środowiska naturalnego.

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej www.textileexchange.org

OCS 100-Siegel

Znak umieszczany na tych produktach, które składają się w 95–100% z materiałów ekologicznych. 

W tym zakresie uwzględnia się przetwarzanie, produkcję, opakowanie, oznaczanie oraz handel i sprzedaż danego produktu.    

OCS blended-Siegel

Znak umieszczany na produktach, które składają się w 5% - 95%  z materiałów ekologicznych.

W tym zakresie uwzględnia się przetwarzanie, produkcję, opakowanie, oznaczanie oraz handel i sprzedaż danego produktu.  


Zrównoważone produkty tekstylne marek własnych 

Zawsze staramy się produkować artykuły tekstylne naszych marek własnych w sposób jeszcze bardziej zrównoważony i z zachowaniem wysokiej jakości. Aby można było bezpośrednio sprawdzić, jaki standard produkcji został zastosowany, oznaczamy nasze zrównoważone produkty wyżej wymienionymi znakami.  Dowiedz się więcej o produktach tekstylnych naszych marek własnych. Zróbmy to razem.