Trwa wczytywanie danych

Tekstylia zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju

Odpowiedzialność za człowieka i przyrodę jest dla nas oczywista i dotyczy to również produkcji tekstyliów. Dlatego także w tym obszarze w coraz większym stopniu stosujemy technologie przyjazne dla środowiska i przestrzegamy standardów socjalnych.

Wspieramy ideę zrównoważonego rozwoju oraz działamy na rzecz ochrony środowiska, stale rozwijając nasz asortyment certyfikowanych produktów – oznaczonych takimi znakami jak GOTS. Inne nasze działania to choćby przystąpienie do programu "Detox-Commitment" lub stosowanie odzieży roboczej wytworzonej w ramach zrównoważonej produkcji. Zawsze zapewniamy naszym klientom jakość odpowiadającą ideom zrównoważonego rozwoju. 

Detox

Ekologiczne standardy produkcji artykułów tekstylnych

Ekologiczne standardy produkcji artykułów tekstylnych

W 2011 roku Greenpeace wezwał do zmiany sposobu myślenia w przemyśle modowym, inicjując globalną kampanię Detox. Przystąpiliśmy do niej w grudniu 2015 roku i od tego czasu przy produkcji odzieży, tekstyliów domowych oraz butów stale redukujemy stosowanie substancji chemicznych szkodliwych dla środowiska naturalnego. Równocześnie poprawiamy jakość naszych produktów. 

Zobowiązanie Detox

Od momentu przystąpienia do programu Detox, prowadzonego przez organizację Greenpeace, niestrudzenie dążymy do osiągnięcia celu „Detox to zero“, tzn. do wyeliminowania substancji chemicznych szkodliwych dla człowieka i środowiska naturalnego.

Dotychczas już w znacznym stopniu udało się nam przybliżyć do tego celu. Zrezygnowaliśmy ze stosowania większości szkodliwych substancji, między innymi ze środków chemicznych z grupy AP/APEO. Poza tym coraz więcej naszych artykułów tekstylnych jest produkowanych z bawełny ekologicznej posiadającej certyfikat GOTS, a wiele naszych produktów posiada jeszcze inne certyfikaty.

Skupiamy się nie tylko na obszarze zarządzania środkami chemicznymi. Podejmujemy działania na rzecz ochrony środowiska w ujęciu kompleksowym – począwszy od wody i gleby przez bioróżnorodność po klimat. „Detox to zero“ pozostanie nadal naszym głównym celem, nad którym pracujemy z naszymi partnerami na całym świecie. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat kampanii Detox, odwiedź stronę internetową organizacji Greenpeace: greenpeace..org. Ponadto możesz  zapoznać się  z naszym zobowiązaniem „Detox Commitment“ oraz lista substancji wykluczonych „Manufacturing Restricted Substances List“ (w języku angielskim). 

Detox Report

Od 2016 roku w naszych corocznych raportach informujemy o tym, jakie działania już podjęliśmy, aby osiągnąć nasze cele określone w  zobowiązaniu "Detox". W raporcie  „Detox" za okres 2019/2020 przedstawiamy nasz kroki milowe oraz cele, do których nadal będziemy dążyć. 

Ujawniamy, skąd pochodzą produkty naszych marek własnych.

Transparentność ma dla nas duże znaczenie. W związku z tym nie ukrywamy pochodzenia produktów naszych marek własnych. W zestawieniu znajdziesz informacje, kim są nasi strategiczni dostawcy oraz skąd pochodzą produkty naszych marek własnych w segmencie sprzętu AGD,  produktów tekstylnych oraz butów. To zestawienie jest co roku aktualizowane. Odzież robocza

wytworzona w oparciu o zrównoważoną produkcję

Jako odpowiedzialna firma promujemy zrównoważony rozwój w wielu obszarach naszej działalności. Dużą uwagę zwracamy również na odzież naszych pracowników. Dlatego w  2018 roku wprowadziliśmy nową odzież roboczą dla pracowników naszych marketów – większość kolekcji posiada certyfikat GOTS i została wyprodukowana z bawełny ekologicznej oznaczonej znakiem Fairtrade. W pierwszym etapie rozdano naszym pracownikom 2,4 mln sztuk odzieży wytworzonej w ramach zrównoważonej produkcji. Dzięki tym działaniom jesteśmy największym na świecie odbiorcą bawełny Fairtrade przeznaczonej na potrzeby produkcji odzieży roboczej.

Temat zrównoważonego rozwoju jest bliski naszemu sercu i ma olbrzymie znaczenie przede wszystkim w odniesieniu do standardów ekologicznych i socjalnych w ramach całego łańcucha dostaw. Lavinia Kochanski, Leiterin Corporate Social Responsibility (CSR) bei Kaufland

Zrównoważone materiały

Zrównoważone alternatywy w przemyśle tekstylnym

Stale poszukujemy nowych, innowacyjnych i ekologicznych materiałów, przy użyciu których tworzymy odzież zgodną z ideą zrównoważonego rozwoju. W różnych tygodniach trwania akcji promocyjnych oferujemy naszym klientom tekstylia wykonane z materiałów, które spełniają nasze wymagania środowiskowe.

Oznaczenie YKK

YKK NATULON® Recycled Zippers

YKK, czyli Yoshida Kogyo Kabushikikaisa, to japoński producent zamków błyskawicznych przeznaczonych do użycia w tekstyliach. Firma YKK realizuje swoje cele biznesowe, pozostając w harmonii ze środowiskiem naturalnym. We wszystkich obszarach działalności uwzględnia kwestie ekologiczne – począwszy od  rozwoju produktu, przez jego wytworzenie, utylizację, aż po recykling. Dzięki temu prawie wszystkie produkty YKK spełniają wymagania STANDARDU 100 by OEKO TEX ®. Wybrane produkty z naszej oferty zawierają zamki błyskawiczne NATULON®, w których taśma w większości wykonana jest z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu (PET). Odpowiednie produkty można rozpoznać po szarym, sześciokątnym symbolu. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej: ykkdigitalshowroom.com


Znak świadczący o zrównoważonej produkcji tekstyliów

Stawiamy na standardy cieszące się uznaniem na płaszczyźnie międzynarodowej

Cotton made in Africa (CmiA)

Cotton made in Africa Seal

Sprawiedliwość wobec ludzi i środowiska naturalnego – dla nas to oczywistość. W związku z tym jako partner Cotton made in Africa wspieramy zrównoważoną uprawę bawełny w Afryce. CmiA to standard uznany na arenie międzynarodowej oraz inicjatywa AID BY TRADE FOUNDATION. Od 2005 roku CmiA angażuje się na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz poprawy warunków życia i pracy drobnych rolników i pracowników w Afryce. Trzy kluczowe elementy standardu CmiA:

  • Ludzie: CmiA wspiera drobnych rolników i angażuje się na rzecz równouprawnienia płci, zapewnienia godnych warunków zatrudnienia oraz przestrzegania praw dzieci. 
  • Planeta: CmiA chroni glebę, wodę, bioróżnorodność, środowisko naturalne i klimat. Poza tym unika organizmów modyfikowanych genetycznie oraz redukuje negatywne skutki stosowania środków ochrony roślin. 
  • Dobrobyty: CmiA ułatwia dostęp do wysokiej jakości zakładowych środków roboczych, zwiększa produktywność oraz podnosi poziom jakości włókien.

Dzięki naszym produktom opatrzonych znakiem Cotton made in Africa wnosimy cenny wkład w promowanie zrównoważonej uprawy bawełny i ochrony środowiska w Afryce. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej cottonmadeinafrica.org

Global Recycled Standard (GRS)

GRS seal

Najlepszym sposobem na minimalizację odpadów jest ich recykling i ponowne wykorzystanie. Dlatego na wielu naszych produktach można znaleźć znak GRS. Dzięki standardowi GRS możemy określić dokładny udział materiałów pochodzących z recyklingu w danym produkcie i tym samym zminimalizować zarówno ryzyko ekologiczne, jak i chemiczne.

Logo GRS może znaleźć się na produkcie, w przypadku którego co najmniej 50% materiałów pochodzi z recyklingu. Nasze działania sięgają jednak znacznie dalej, dlatego w naszych produktach ustalamy udział materiałów pochodzących z recyklingu na możliwie najwyższym poziomie.

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej textileexchange.org

OEKO-TEX® MADE IN GREEN

Oeko-Tex-Seal

Celem wprowadzenia standardu OEKO-TEX® MADE IN GREEN jest zapewnienie możliwości identyfikowania produktów za pośrednictwem unikalnego identyfikatora lub kodu QR. Artykuły, które posiadają certyfikat OEKO-TEX® MADE IN GREEN są testowane na obecność szkodliwych substancji (zgodnie z wytycznymi OEKO-TEX®), produkowane w sposób zrównoważony – przyjazny dla środowiska – i odpowiedzialny społecznie. Aby spełnić wysokie standardy, niezbędne jest zachowanie przejrzystości wszystkich procesów produkcji tekstyliów w ramach łańcucha dostaw. MADE IN GREEN może zostać przyznane jedynie produktom, które posiadają certyfikat STANDARD 100 wydany przez OEKO-TEX®. Dodatkowo – aby zagwarantować, że tekstylia zostały wyprodukowane przy użyciu procesów przyjaznych dla środowiska w społecznie akceptowalnych warunkach pracy – zakłady, w których powstają certyfikowane produkty, muszą posiadać certyfikat STeP by OEKO-TEX®.

Tekstylia z etykietą OEKO-TEX® MADE IN GREEN oznaczają zatem:

  • produkcję przyjazną dla środowiska
  • bezpieczeństwo produktu i konsumenta
  • odpowiedzialność społeczną i bezpieczeństwo w miejscu pracy
  • identyfikowalność i przejrzyste łańcuchy dostaw

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.madeingreen.com

Leather Working Group

Oznaczenie leather working group

Kaufland jest członkiem Leather Working Group – organizacji non-profit odpowiedzialnej za jedną z najważniejszych na świecie certyfikacji środowiskowych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw zajmujących się przetwórstwem skóry. LWG to grupa zrzeszająca wiele podmiotów i licząca ponad 1300 członków, reprezentujących różne etapy łańcucha dostaw skór.

Od 2005 roku LWG zajmuje się opracowywaniem praktyk środowiskowych dla branży. Organizacja udostępnia wytyczne, które umożliwiają ciągłe doskonalenie procesów przetwórstwa skóry. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej: leatherworkinggroup.com.

Organic Content Standard (OCS)

Im wyższy udział materiałów ekologicznych w danym produkcie, tym lepiej dla środowiska naturalnego. Dzięki Organic Content Standard 100 (OCS 100) oraz Organic Content Standard blended (OCS blended) jesteśmy w stanie dokładnie określić udział materiałów organicznych w produkcie końcowym oraz śledzić przepływ surowca z jego źródła do produktu końcowego.

Poddając certyfikacji OCS wiele naszych produktów, w istotny sposób wspieramy rozwój ekologicznego rolnictwa, a tym samym ochronę środowiska naturalnego. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej textileexchange.org.

OCS 100 seal

Znak umieszczany na tych produktach, które składają się w 95–100% z materiałów ekologicznych. W tym zakresie uwzględnia się przetwarzanie, produkcję, opakowanie, oznaczanie oraz handel i sprzedaż danego produktu.    

OCS blended seal

Znak umieszczany na produktach, które składają się w 5% - 95%  z materiałów ekologicznych. W tym zakresie uwzględnia się przetwarzanie, produkcję, opakowanie, oznaczanie oraz handel i sprzedaż danego produktu.  


Zrównoważone produkty tekstylne marek własnych 

Zawsze staramy się produkować artykuły tekstylne naszych marek własnych w sposób jeszcze bardziej zrównoważony i z zachowaniem wysokiej jakości. Aby można było bezpośrednio sprawdzić, jaki standard produkcji został zastosowany, oznaczamy nasze zrównoważone produkty wyżej wymienionymi znakami.  Dowiedz się więcej o produktach tekstylnych naszych marek własnych. Zróbmy to razem.

Zróbmy to razem.

To może Cię również zainteresować

Plastik

Do 2025 roku chcemy zmniejszyć zużycie tworzyw sztucznych o co najmniej 20 procent we wszystkich krajach, w których działa nasza firma. Zaplanowaliśmy również szereg działań w ramach strategii REset Plastic mającej na celu zwalczanie tworzyw sztucznych.

Klimat

Nasze działania w zakresie ochrony klimatu, mają bardzo szerokie spektrum - od stosowania techniki opierającej się na efektywnym wykorzystaniu energii oraz proekologicznego projektowania nowych obiektów, przez przyjazne dla klimatu procesy logistyczne, po ograniczanie powstawania odpadów.

Łańcuch
dostaw

Jako przedsiębiorstwo działające w sektorze handlu detalicznego jesteśmy odpowiedzialni za produkty, które oferujemy: za ich pochodzenie i surowce, z których zostały wytworzone. Dlatego uważnie przyglądamy się surowcom pochodzącym z innych krajów, opowiadając się za odpowiedzialnymi i przyjaznymi dla środowiska warunkami produkcji w tych miejscach.