Trwa wczytywanie danych

Ochrona środowiska

Jako przedsiębiorstwo jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności za ekosystem i dlatego też podejmując każdy krok w naszej działalności, bierzemy pod uwagę nasz wpływ na środowisko.

Szczególny nacisk kładziemy na wydajne zastosowanie dostępnych nam zasobów naturalnych. W ten sposób chcemy zminimalizować ewentualne niekorzystne oddziaływanie na środowisko.

System odzysku ciepła odpadowego

Wydajne sposoby wykorzystania energii

U nas ogrzewa ciepło

System odzysku ciepła odpadowego umożliwia nam ochronę zasobów naturalnych: do ogrzewania naszych sklepów nie używamy takich paliw, jak olej, gaz czy drewno, lecz ogrzewanie następuje prawie wyłącznie dzięki odzyskowi ciepła z instalacji chłodniczych. Od lat pracujemy nad wykorzystaniem potencjałów tkwiących w oszczędności energii i nad związaną z tym optymalizacją naszej techniki instalacyjnej. Z pomocą techniki, opierającej się na efektywnym wykorzystaniu energii, aktywnie przyczyniamy się do ochrony środowiska.

Sposób funkcjonowania technologii odzysku ciepła odpadowego

Podobnie jak w lodówce, niezbędne chłodzenie produktów mlecznych, wędliniarskich, świeżego mięsa, jak również mrożonek wytwarzane jest przez agregat chłodniczy. Poprzez zastosowanie właściwych rozwiązań technicznych w układzie instalacji chłodniczej ciepło odpadowe może być w zimie używane do ogrzewania – inaczej mówiąc ciepło to jest magazynowane. Jeżeli się jednak zdarzy, że ciepła tego kiedyś zabraknie, budynek może być dogrzany poprzez zintegrowaną pompę grzewczą.

Dzięki temu systemowi możemy zupełnie zrezygnować z konwencjonalnego kotła grzewczego i spalania paliw kopalnych.

Innowacyjne technologie sprawdzone w praktyce

W ramach zakładowej ochrony środowiska już od kilku lat badamy różne aspekty ekologiczne naszej techniki instalacyjnej w sklepach. I tak znaleźliśmy sporo potencjału oszczędnościowego związanego z energią, którą możemy wykorzystać poprzez odzysk ciepła odpadowego. Jednakże zanim jakaś technika zostanie zastosowana w wielu sklepach, musi się ona najpierw sprawdzić w praktyce. W trakcie testu praktycznego system odzysku ciepła odpadowego i współdziałanie poszczególnych komponentów. Udoskonalona technologia może być stosowana zarówno w marketach położonych w centrach miast, jak i tych na obrzeżach, nadaje się do budynków wielopiętrowych, jak i marketów parterowych.

System odzysku ciepła odpadowego w zimie

Dzięki systemowi odzysku ciepła odpadowego wykorzystuje się w zimie niewykorzystywane do tej pory ciepło odpadowe. System ten jest w stanie pokryć ponad 80% zapotrzebowania na ciepło. Ciepło odpadowe doprowadzane jest do przemysłowego ogrzewania podłogowego, które położone jest pod całą powierzchnią sprzedaży. Grunt i podłoga służą tym samym jako zbiornik i mogą optymalnie wykorzystać niskie temperatury wyjściowe wynoszące od 38 do 40ºC.

Ciepło odpadowe znajduje zastosowanie również w instalacji wentylacyjnej, kurtynach powietrznych przy wejściach, jak również instalacji ogrzewania grzejnikowego w pomieszczeniach biurowych i socjalnych. Obszary biurowe i socjalne wyposażone są dodatkowo w klasyczne ogrzewanie podłogowe, porównywalne z ogrzewaniem podłogowym w budownictwie mieszkaniowym. Pozostałe zapotrzebowanie na ciepło pokrywane jest za pomocą zintegrowanej z systemem odzysku ciepła odpadowego powietrzno-wodnej pompy ciepła.

System odzysku ciepła odpadowego w lecie

W okresie eksploatacji letniej zainstalowana pompa ciepła wytwarza wymaganą ilość chłodu dla prawidłowego funkcjonowania instalacji podłogowej oraz instalacji wentylacyjnej w trybie chłodzenia. Sprężarki podnoszą również temperaturę pomieszczenia. Powyższy układ poprawia komfort odczuwalnej temperatury pomieszczeń. Mimo to ciepło odpadowe jest w dalszym ciągu wykorzystywane – np. do przemysłowego ogrzewania podłogowego w obrębie art. świeżych. Dział ten zaopatrywany jest w ciepło przez cały rok, gdyż w przeciwnym wypadku lady chłodnicze nieprzyjemnie wychłodziłyby całą strefę klienta.

Ekolicznik

Rachunek kosztów i korzyści sprawdza się w przypadku systemu odzysku ciepła odpadowego pod wieloma względami. Z jego pomocą nie tylko obniżamy ponoszone koszty energii, lecz zmniejszamy równocześnie emisję CO2. Jest to ważny element służący poprawie naszego proekologicznego wizerunku. Poniższy ekolicznik przedstawia aktualny przegląd korzyści dla środowiska płynące z zastosowania naszego systemu.

 

Ekolicznik – stan na dzień 28 lutego 2018 r.


W 192 nowych sklepach w 7 krajach zastosowano system odzysku ciepła odpadowego, osiągając udokumentowany całościowy sukces.

Logistyka

Zielone procesy i infrastruktura

Przyjazne środowisku opakowania wielokrotnego użytku

Do transportu produktów świeżych wykorzystujemy opakowania zbiorcze wielokrotnego użytku, dzięki czemu zmniejszamy ilość produkowanych przez naszą firmę śmieci.

Odpowiedzialne zakupy

Odpady spożywcze

Aktywnie zapobiegamy marnotrawieniu żywności: przed złożeniem zamówienia dokładnie sprawdzamy, jakie jest ilościowe zapotrzebowanie na poszczególne produkty w naszych sklepach. Naszym celem jest zaspokojenie potrzeb klientów, zarówno w odniesieniu do jakości i świeżości produktów, jak również ich ilości. Oprócz tego artykuły, których termin ważności zbliża się ku końcowi, przekazywane są organizacjom dobroczynnym.

Przyjazne środowisku torby na zakupy

Szukasz trwałej i wytrzymałej torby na zakupy? Mamy dla Ciebie ciekawą propozycję. Torby z tworzywa PP: nasze największe torby zakupowe, podobnie jak i inne tego typu artykuły, znajdują się w strefie kas. Są wytrzymałe, wodoszczelne i odporne na rozerwanie, i są również przyjemnym dla oka i trwałym towarzyszem dnia codziennego.

Oczywiście można przynieść również swoje własne torby zakupowe. Jeżeli zdecydują się Państwo na spontaniczne zakupy, mamy w ofercie następujące torby zakupowe, które wcale nie muszą być jednorazowym rozwiązaniem, lecz przydać się także w kolejnych zakupach:

  • papierowe torby zakupowe z certyfikatem FSC® surowce, z których wykonany jest papier, pochodzą z certyfikowanego wg normy FSC® kartonu z odpowiedzialnej gospodarki leśnej
  • torby zakupowe z przetworzonego w procesie recyklingu tworzywa sztucznego, oznakowane symbolem Niebieskiego Anioła (dt. der Blaue Engel):
  • odpady plastikowe, pochodzące ze zużytych toreb, są przetwarzana na surowce, z których wytwarzane są nowe torby. Dzięki temu w porównaniu z torbami wytwarzanymi z nowego materiału poziom emisji CO obniża się aż o 60%.

Materiały biurowe

W naszych marketach i biurach wykorzystujemy materiały biurowe przyjazne środowisku i dbamy o ich ponowne wykorzystanie.

Budowa i wyposażenie

Nowoczesne sposoby wykorzystania energii

W naszych marketach i centrach logistycznych używamy nowoczesnych, energooszczędnych urządzeń. Ponadto opracowaliśmy firmowy system optymalizowania zużycia energii, w ramach którego testujemy odnawialne źródła energii.

Zarządzanie energią

Zarządzając energią, dążymy do wspierania świadomego użytkowania energii przez naszych pracowników, zwiększenia racjonalnego wykorzystania energii nieruchomości i do możliwie zrównoważonego prowadzenia naszych sklepów. Dzięki nadrzędnemu oprogramowaniu systemu zarządzania energią mamy możliwość nadzorowania wszystkich sklepów, centrów logistycznych i budynków administracyjnych pod kątem przepływów energii.

Poza tym możemy identyfikować możliwości zaoszczędzenia energii oraz kontynuować już funkcjonujące, sprawdzone rozwiązania w tym zakresie. W obszarze zaopatrzenia technicznego z zasady kładziemy nacisk na wydajność energetyczną oraz zrównoważony rozwój. Te same założenia konsekwentnie realizujemy również w przypadku nieruchomości.

Certyfikacja wg normy ISO 50001

Dążymy do tego, aby do roku 2018 wszystkie sześć wschodnioeuropejskich spółek krajowych również było certyfikowane według normy ISO 50001.

Identyfikujemy możliwości, redukujemy koszty

Aby zidentyfikować możliwość redukcji, zbieramy, nadzorujemy i weryfikujemy dane dot. zużycia energii w naszych lokalizacjach i na tej podstawie planujemy redukcję na kolejne lata. Oprócz tego dzięki zarządzaniu energią lokalizujemy niepotrzebne zużycie energii i staramy się je na przyszłość zlikwidować. Dzięki licznikom rejestrujemy dane dot. zużycia prądu na terenie wszystkich sklepów. Rejestrowane jest ogólne zużycie prądu, jak również zużycie związane z pracą instalacji chłodniczych, oświetleniem, ogrzewaniem i wentylacją. Jeżeli przykładowo w jednym z naszych sklepów wartości zużycia energii dotyczące oświetlenia przekroczą normy, manager ds. zarządzania energią dostaje komunikat ostrzegawczy i musi podjąć odpowiednie środki zaradcze.

Oświetlenie LED

W naszych sklepach stawiamy na innowacyjną koncepcję oświetlenia LED. We wszystkich nowo otwartych i zmodernizowanych sklepach Kaufland sala sprzedaży wyposażone jest całościowo w oświetlenie LED. Oprócz tego również parkingi i pomieszczenia przyległe są sukcesywnie przekształcane.

Osłony urządzeń chłodniczych

Aby uniknąć sytuacji, w których dochodzi do utraty zimna w urządzeniach chłodniczych, wyposażenie ich w drzwiczki, względnie w szklane, przesuwne pokrywy, należy w nowo otwartych i zmodernizowanych sklepach Kaufland do standardowych rozwiązań.

Przyjazna dla klimatu technika instalacyjna

W naszych sklepach i centrach logistycznych stawiamy na nowoczesną, wydajną energetycznie technikę: w obszarze wentylacji stosujemy standardowo instalacje z odzyskiem ciepła. Dzięki czujnikom jakości możemy sterować instalacjami odpowiednio do zapotrzebowania.

W przypadku chłodzenia dążymy, poprzez wykorzystywanie nieszkodliwych dla warstwy ozonowej chłodziw, do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. W obszarze Logistyki stosujemy w magazynach produktów mrożonych i halach produktów świeżych naturalne chłodziwo, jakim jest amoniak (NH3), a w nowych sklepach w całym agregacie chłodniczym wykorzystujemy wyłącznie neutralne dla klimatu chłodziwo.

Tekstylia

Ekologiczne standardy produkcji tekstyliów

Kaufland stawia na ekologię w produkcji tekstyliów

Firma Kaufland przyłączyła się do prowadzonej przez Greenpeace kampanii "Detox" i dobrowolnie zobowiązała się do rezygnacji z substancji toksycznych i szkodliwych dla środowiska naturalnego w produkcji tekstyliów i butów. Kampania "Detox" została zainicjowana przez Greenpeace w roku 2011.

Jej celem jest wyeliminowanie zanieczyszczenia wód, a tym samym obciążenia dla człowieka i natury, powodowanych przez szkodliwe dla środowiska chemikalia, które są stosowane w procesach produkcji różnych artykułów. Wspólnie z przedsiębiorstwami handlu detalicznego, dostawcami i producentami Greenpeace angażuje się przeciwko stosowaniu niebezpiecznych chemikaliów w przemyśle tekstylnym. 

Kaufland jest świadomy swojej odpowiedzialności wobec człowieka i środowiska naturalnego i dlatego w produkcji tekstyliów i butów opowiada się za jakością oraz bezpieczeństwem swoich produktów. Na tym tle nasze przedsiębiorstwo, w obrębie światowego łańcucha dostaw, zajmuje się nieprzerwanie rozwojem strategii mających na celu optymalizację procesów produkcji tych artykułów. Kaufland postawił sobie za cel wyeliminowanie do 2020 roku szkodliwych dla środowiska chemikaliów stosowanych w produkcji ubrań, butów i tekstyliów w ramach marek własnych oraz produktach importowanych. 

Dobrowolne zobowiązanie "Detox-Commitment" reguluje ustalenia pomiędzy Kauflandem i Greenpeace'em oraz dokumentuje ich wdrażanie. Na jego podstawie odbędą się szkolenia pracowników sieci Kaufland i dostawców. W fabrykach będą regularnie pobierane próbki wody, a procesy produkcyjne oraz stosowane chemikalia będą badane w ramach audytów. Z uzyskanych przy tym wyników będą wypływać działania, które mają na celu optymalizację procesów. 

Pod poniższym linkiem można się zapoznać z "Detox-Commitment" firmy Kaufland (dokument w języku angielskim): 

Dalsze informacje na temat prowadzonej przez Greenpeace kampanii "Detox" znajdują się pod poniższym adresem: 

www.greenpeace.pl

Raport z kampanii "Detox" 

Z naszych raportów z kampanii "Detox" dowiesz się w jakich obszarach działamy, jak chcemy zrealizować nasze cele określone w zobowiązaniu "Detox" i co udało nam się już osiągnąć w tej sprawie.

DETOX-Report 2018 (pdf)

DETOX-Report 2017 (pdf)

DETOX-Report 2016 (pdf)

 

Zobowiązanie "Detox" obejmuje między innymi rezygnację ze stosowania perfluorowanych związków chemicznych (PFC) oraz alkilofenoli i ich oksyetylatów (AP/APEO) w zakładach przetwarzania na mokro, z których uzyskują surowce nasi dostawcy tekstyliów i butów. 

W dwóch analizach przypadku zaprezentujemy na bazie wyników badań wody i audytu „Detoxu”, jak można zastąpić PFC i AP/APEO w procesie produkcji. 

Case Study PFC (pdf)

Case Study AP/APEO (pdf)